StoryEditor

„Bitwa Regionów” 2024 dla KGW! Jakie są zasady i nagrody w konkursie?

Rozpoczął się nabór do już IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Kulinarnego dla Kół Gospodyń Wiejskich „Bitwa Regionów”. Sprawdź koniecznie co zrobić, aby zabrać udział w konkursie!
08.04.2024., 12:19h

Rysza nabór zgłoszeń do IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Kulinarnego dla Kół Gospodyń Wiejskich „Bitwa Regionów”. Do udziału zaproszone są KGW z całej Polski oraz stowarzyszenia, które wskrzeszają i kultywują dawne smaki regionów i stare receptury na wyjątkowe potrawy!

Bitwa Regionów 2024

Organizatorem konkursu jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, a wydarzenie odbywa się pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Celem Konkursu jest promowanie regionalnych potraw oraz bogactwa i różnorodności lokalnych tradycji kulinarnych, a także prowadzenie i wsparcie działań promocyjnych, edukacyjnych i kulturalnych produktów rolnych i żywnościowych, w tym informowanie o metodach ich produkcji.

Bitwa Regionów 2024 – co zrobić, aby wziąć udział w konkursie?

To nic trudnego. Wystarczy wysłać zgłoszenie drogą elektroniczną poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie www.bitwaregionow.pl lub pod dedykowanym linkiem. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 5 maja 2024 roku.

Bitwa Regionów 2024 – etapy konkursu

Konkurs odbywa się w trzech etapach:

  • Etap I – na tym poziomie komisja kwalifikacyjna ocenia formularze zgłoszeniowe i tworzy listę rankingową prac konkursowych. Do udziału w wydarzeniach regionalnych I etapu zakwalifikują się KGW, które znajdą się na najwyższych pozycjach list rankingowych. – W każdym wydarzeniu weźmie udział maksymalnie 20 KGW. Zespoły biorące udział w I etapie konkursu, które zostaną najwyżej ocenione przez komisje konkursowe podczas danego wydarzenia regionalnego, zostaną zakwalifikowane do II etapu, tj. półfinału konkursu – czytamy na stronie rządowej.
  • Etap II – zwycięskie KGW, które zajmą 1. miejsce w wydarzeniach regionalnych, wezmą udział w półfinałach wojewódzkich. 16 KGW, po 1 z każdego województwa, które zdobędą 1. miejsce w II etapie konkursu, przechodzi do finału ogólnopolskiego.
  • Etap III – finał, czyli rywalizacja z udziałem 16 KGW.

Bitwa Regionów 2024 – jakie jest zadanie konkursowe?

Chętne do wzięcia udziału w konkursie koła będą miały za zadnie wykonanie potrawy regionalnej z wykorzystaniem przynajmniej jednego produktu regionalnego (z wyłączeniem deserów) charakterystycznej dla regionu, z którego pochodzi dane KGW lub stowarzyszenie. Danie musi być przygotowana z wykorzystaniem produktu/produktów regionalnych wywodzących się z tradycji i kultywowanych w danym regionie zwyczajów. Te artykuły spożywcze muszą być związane z danym obszarem geograficznym, powinny być także wytwarzane tradycyjnymi metodami.

image

Festiwal Polska od Kuchni - trwają zapisy do konkursów dla Kół Gospodyń Wiejskich

Bitwa Regionów 2024 – zasady konkursu dla KGW

Do konkursu mogą zgłaszać się koła gospodyń wiejskich oraz stowarzyszenia z terenów wiejskich, których celem statutowym jest m.in. promocja i pielęgnowanie lokalnych tradycji kulinarnych, działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, rozwój kultury ludowej, a także  rozwój form współdziałania, gospodarowania i racjonalnych metod prowadzenia gospodarstw domowych. KGW muszą posiadać osobowość prawną i własny rachunek bankowy zarejestrowany na ten podmiot.

Bitwa Regionów 2024 – jakie są nagrody? Dowiedz się więcej na halowies.pl!

Fot: archiwalne MRiRW

Angelika Drygas
Autor Artykułu:Angelika Drygas
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
21. maj 2024 06:03