Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Nowe unijne prawo o paszach – co się zmienia?

Obrazek

Pod koniec stycznia zacznie obowiązywać nowe unijne rozporządzenie dotyczące pasz leczniczych. Dlatego ministerstwo rolnictwa przygotowuje odpowiednią ustawę, która wprowadzi m.in. możliwość działania mobilnych wytwórni pasz leczniczych.

wk12 stycznia 2022, 09:01

W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów ukazała się zapowiedź  prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o paszach.

Dostosowanie do prawa europejskiego

Ministerstwo rolnictwa przygotowało nowe przepisy dotyczące pasz, które są konieczności zapewnienia stosowania prawa europejskiego. Rozporządzenie 2019/4 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wytwarzania, wprowadzania na rynek i stosowania paszy leczniczej weszło w życie z dniem 28 stycznia 2019 r. i będzie stosowane od 28 stycznia 2022 r.

Przedmiotowe rozporządzenie będzie obowiązywało w polskim porządku prawnym bezpośrednio a polskie przepisy muszą zapewniać skuteczne stosowanie jego regulacji, nie powielając rozwiązań ani nie będąc z nimi sprzecznymi.

- Celem wprowadzenia nowych regulacji dotyczących pasz leczniczych jest zapewnienie wysokiego poziomu ochrony zdrowia ludzi i zwierząt, dostarczenie odpowiednich informacji użytkownikom oraz poprawę skuteczności funkcjonowania rynku wewnętrznego w zakresie wytwarzania, wprowadzania do obrotu i stosowania paszy leczniczej – czytamy w uzasadnieniu.

Rozporządzenie 2019/4 określa zasady dotyczące wytwarzania, składu, wprowadzania do obrotu i stosowania paszy leczniczej oraz doprecyzowuje, że paszę leczniczą można wytwarzać jedynie z weterynaryjnych produktów leczniczych dopuszczonych na podstawie przepisów dotyczących weterynaryjnych produktów leczniczych. W rozporządzeniu określono zasady zatwierdzania podmiotów działających na rynku pasz oraz przepisy, zgodnie z którymi mogą wytwarzać paszę leczniczą. Uregulowano także zasady stosowania paszy leczniczej oraz określono elementy jakie ma zawierać recepta weterynaryjna na paszę leczniczą.

Modyfikacja przepisów

Przepisy zawarte w rozporządzeniu 2019/4 są zbieżne z obowiązującymi przepisami w Polsce i nie będą miały w sposób znaczący wpływu na funkcjonowanie przedsiębiorstw. Ale poniższe przepisy trzeba zmodyfikować: 

·       zatwierdzanie przez wojewódzkich lekarzy weterynarii podmiotów, które wytwarzają przechowują, transportują lub wprowadzają na rynek pasze lecznicze lub produkty pośrednie;

·       rejestrację podmiotów, które:

- prowadzą wyłącznie działalność handlową i nie przechowują paszy leczniczej lub produktów pośrednich w swych obiektach,

- jedynie transportują lub przechowują paszę leczniczą lub produkty pośrednie wyłącznie w zaplombowanych opakowaniach lub pojemnikach,

- prowadzą handel detaliczny paszą leczniczą z wyłączeniem produktu pośredniego dla zwierząt domowych;

·       prowadzenie przez Głównego Lekarza Weterynarii rejestru podmiotów działających na rynku pasz;

·       sprawowanie kontroli przez wojewódzkich lekarzy weterynarii nad podmiotami działającymi na rynku pasz i powiatowych lekarzy weterynarii nad gospodarstwami, w których stosowana jest pasza lecznicza;

·       pojęcie recepty weterynaryjnej na paszę leczniczą, która jest odzwierciedleniem do tej pory funkcjonującego zlecenia na paszę leczniczą.

Nowe zasady

Nowymi elementami, które zostały wprowadzone rozporządzeniem unijnym są:

·       mobilne wytwórnie pasz leczniczych, które do tej pory nie funkcjonowały na polskim rynku pasz leczniczych;

·       system gromadzenia i usuwania niezużytych lub przeterminowanych pasz leczniczych lub produktów pośrednich.

Wprowadzono także kary za brak powiadomienia powiatowego lekarza weterynarii w przypadku gdy podmiot wytwarza paszę leczniczą w mobilnej wytwórni pasz leczniczych, która posiada zatwierdzenie w innym niż Polska państwie Unii Europejskiej, a wprowadza paszę leczniczą na terytorium Polski oraz kary za nieprzestrzeganie przepisów art. 11 rozporządzenia 2019/4 dotyczącego reklamowania pasz leczniczych.

- Poprzez ujednolicenie przepisów poprawi się skuteczności funkcjonowania rynku wspólnotowego w zakresie wytwarzania, wprowadzania na rynek i stosowania paszy leczniczej – podsumowano w uzasadnieniu ustawy.

wkWażne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)