StoryEditor

Podsumowanie rządów Jana Krzysztofa Ardanowskiego w resorcie

Dzisiaj minął rok od powołania Jana Krzysztofa Ardanowskiego na stanowisko ministra rolnictwa. Nadszedł czas podsumowań… 
19.06.2019., 14:06h
Dzisiejsza konferencja w siedzibie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi była poświęcona podsumowaniu roku działalności szefa resortu rolnictwa. 

Minister Ardanowski wymienił wiele wprowadzonych zmian, które jego zdaniem były korzystne dla rolników, organizacji rolniczych, handlu oraz przetwórstwa. Zdaniem ministra najważniejszym podjętym i zrealizowanym działaniem była pomoc suszowa.

– Udzieliliśmy rolnikom pomocy finansowej największej w historii wolnej Polski. Rolnikom wypłacono ponad 2 mld zł – mówił minister. Pomoc otrzymało 268 140 producentów rolnych, natomiast osobom prowadzącym produkcję ryb słodkowodnych w stawach w formie dotacji wypłacono natomiast 11,1 mln zł (565 podmiotów). 

Zwiększenie limitu na paliwo rolnicze

Na poczet tego działania wypłacono 911 mln zł jak zwrot podatku akcyzowego w 2018 r. Minister podniósł limit z 86 na 100 l na 1 ha użytków, który podlega zwrotowi podatku akcyzowego oraz dodał 30 l na 1 DJP w przypadku hodowli bydła. 

– Rozważam też zmiany w podatku akcyzowym na paliwo rolnicze w przypadku rolników z terenów górskich – mówił Ardanowski. 

Handel detaliczny i produkcja 

Zaszły również zmiany w RHD oraz MOL, ponieważ od 1 stycznia br. rolnicy mogą sprzedawać żywność nie tylko konsumentom, ale także restauracjom, sklepom czy stołówkom. W rejestracji MOL zmniejszono procedury administracyjne oraz zwiększono kwotę zwolnioną od podatku z 20 tys. do 40 tys. zł. Ponadto w PROW wprowadzono wsparcie dla podmiotów prowadzących rolniczy handel detaliczny. RHD wzrosło o 93-125% w zależności od sprzedawanych produktów natomiast sprzedaż bezpośrednia wzrosła o 10%. Dodatkowo ministerstwo pracuje nad projektem określającym wymagania weterynaryjne dla rzeźni o małej zdolności produkcyjnej (grudzień 2019 r.). 

Według ministra błędy, które zostały popełnione od momentu wejścia Polski do UE spowodowały drastyczny spadek drobnego handlu w sektorze rolno-spożywczym, a teraz istnieje potrzeba poprawy sytuacji i pomoc mniejszym gospodarstwom. 

– Aby zaobserwować wzrost zainteresowania tym rodzajem działalności powinna zaistnieć większa rola Samorządów Rolniczych, ODR-ów, organizacji rolniczych, aby pokazywać dobre praktyki i przykłady, ale także potrzebna jest edukacja i informowanie o tym, że coś takiego istnieje – tłumaczył Ardanowski. 

Obrót ziemią łatwiejszy?

W 2016 r. weszła ustawa mająca na celu regulację zakupu gruntów rolnych. W ustawie były niedociągnięcia, w tym roku postanowiono „poluźnić” niektóre przepisy, aby ułatwić sprzedaż ziemi oraz jej zakup. 

– Nie zawsze jest tak, że osoba przekazująca gospodarstwo ma w pierwszej linii spadkobiercę, a chciałby żeby dziedzictwo zostało w rodzinie, ale np. dalszej. Poszerzyliśmy listę osób uprawnionych czyli krewnych oraz katalog przypadków, w których nabywcami nieruchomości rolnych o powierzchni mniejszej niż 1 ha mogą być podmioty nieposiadające statusu rolnika – podkreślił szef resortu rolnictwa. Ponadto zmniejszony został okres przez, który osoba kupująca ziemię jest zobowiązana do prowadzenia gospodarstwa z 10 do 5 lat. 

Spółki wodne dostaną więcej pieniędzy

Gospodarowanie wodą w kontekście suszy jest jednym z priorytetowych zadań resortu. Zaniedbane rowy, zakrzaczenia, zadrzewienia… na to skarżyli się rolnicy. Spółki wodne otrzymają 40 mln zł jeszcze w tym roku na dofinansowanie działań polegających na udrażnianiu cieków wodnych. 


Wapnowanie gleb


Ze względu na olbrzymie tempo degeneracji gleb Minister Ardanowski zawnioskował do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska o wsparcie działań mających na celu regenerację gleb i poprawę jej pH. Od 1 lipca br. rolnicy będą mogli podpisywać umowy z NFOŚ, tak aby już we wrześniu ruszyć z wapnowaniem gleby. 
Od sierpnia ponadto ruszy mała retencja – tworzenie stawów, oczek wodnych, regeneracji rowów melioracyjnych oraz irygacji. 

Eksport 

Eksport jest bardzo ważny, bo w wielu sektorach przeważa jeśli chodzi o kierunek sprzedaży produktów. Ministerstwo Rolnictwa w tym roku uzgodniło świadectwa dla 24 zakładów mleczarskich, aby mogły produkty sprzedawać do Brazylii, aby jabłka mogły trafić na kostarykański, kolumbijski i tajwański rynek, a pszenica do Meksyku. Podpisano także porozumienia z Chinami, Białorusią, Ukrainą i Azerbejdżanem. 

Jakość żywności

Kontrola jakości żywności będzie zadaniem jednej inspekcji, bo o 2020 r. planowane jest przeniesienie zadań kontrolnych Inspekcji Handlowej do Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS). Najprawdopodobniej wejdą w życie 1 stycznia 2020 r. Od 26 maja br. ziemniaki zarówno pakowane i te sprzedawane na wagę muszą być znakowane krajem pochodzenia. Minister planuje również wprowadzić obowiązek znakowania mięsa świeżego, niepakowanego krajem pochodzenia. Minister zapewniał, że ustawa o znakowaniu ziemniaków funkcjonuje i jej zamierzenia są realizowane, bo już rozpoczęła się kontrola różnych podmiotów, aby wychwycić nielegalne praktyki i nałożyć kary, mające być przykładem dla innych. 

Za jakość żywności odpowiada Inspekcja Weterynaryjna, która nadal protestuje, bo zamiast 40 mln zł otrzymała zaledwie 19 mln zł. Minister jednak uspokaja lekarzy weterynarii, ponieważ z innego funduszu dla lekarzy weterynarii skierowane będzie dodatkowo 350 mln zł na poprawę sytuacji i powiększenie liczby etatów. 
– Na razie tyle środków mogłem przekazać –  dodał minister. 

Świnia plus i krowa plus

W ramach działania Dobrostan zwierząt w ramach PROW 2014-2020 rolnicy otrzymają finansowe zachęty do utrzymywania zwierząt w podwyższonym standardzie dobrostanu. 

– W Toruniu w przyszłym tygodniu spotka się komitet, na którym przedstawiony będzie plan. Jeżeli uda się przekonać przedstawicieli, to decyzje wejdą w życie w 2020 r. – mówił minister. Podwyższony poziom dobrostanu będzie polegał na zmniejszeniu zagęszczenia zwierząt, obsady, odejścia od uwięzi, zachęcenia do korzystania zwierząt z pastwisk.
 

Pszczelarze otrzymają wsparcie

W ramach Krajowego Programu Wsparcia Pszczelarstwa na lata 2020-2022 minister przewiduje około 100 mln zł na poprawę warunków produkcji, poprawę wprowadzenia produktów do obrotu produktów pszczelich. Dodatkowo zmiany w ustawie o Funduszach Promocji wprowadzą zmiany dla tworzonego Funduszu Promocji Roślin Oleistych, który będzie przekazywał część funduszy właśnie pszczelarzom. Ma to służyć poprawie sytuacji pszczelarzy, ale także wesprzeć więzi pomiędzy rolnikiem, a producentem miodu czy hodowcy pszczół, bo jakby nie patrzeć powinni wspierać się wzajemnie… 

Ponadto minister Ardanowski wymienił jeszcze zmiany, które wprowadzono za jego rządów dotyczące restrukturyzacji małych gospodarstw, premii dla młodych rolników oraz na rozpoczęcie działalności pozarolniczej, a także programu dla szkół. 

dkol
Dorota Kolasińska
Autor Artykułu:Dorota Kolasińska Redaktorka portalu topagrar.pl
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
11. grudzień 2023 10:57