Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Pomoc suszowa 2022: ponowne wydłużenie naboru wniosków i dodatkowe zmiany

Obrazek

W resorcie rolnictwa odbyła się konferencja prasowa na temat pomocy suszowej (pomoc klęskowa dla rodzin) i dofinansowania do wymiany dachów z azbestem. W obu przypadkach rolnicy mieli poważne problemy z awarią systemów, w których składali wnioski. Minister rolnictwa zaproponował wydłużenie terminu i kilka korzystnych zmian dla rolników. 

Dorota Kolasińska17 listopada 2022, 22:25
Minister rolnictwa podczas dzisiejszej konferencji prasowej podał kilka istotnych informacji dotyczących pomocy suszowej oraz naboru wniosków na wymianę pokrycia dachowego. Pojawił się nowy projekt rozporządzenia, w którym wydłużony zostanie termin naboru wniosków na pomoc suszową, a rolnicy będą dostarczać różne dokumenty świadczące o tym, że gospodarstwo prowadzi aktywnie działalność. 

- W związku z tym, że tych wniosków było bardzo dużo, również aplikacja czasami się zawieszała, stąd decyzja o przedłużeniu naboru wniosków do 30 listopada br. Również wsłuchując się w głosy rolników podjąłem decyzję o umożliwieniu załączenia dokumentów nie tylko w postaci faktur, ale również innych dokumentów sprzedaży typu umów między rolnikami czy wręcz oświadczenia rolnika, który by sprzedawał na przykład na targowisku bazarze, a więc inne dokumenty, które by świadczyły o sprzedaży - powiedział minister Kowalczyk i zaznaczył, żeby rolnicy, którzy nie mają żadnej sprzedaży, a właściwie nie użytkują tej ziemi rolniczej, tylko są jej właścicielami, aby wzięli pod uwagę to, że jest to pomoc dla rodzin, które poniosły straty.

- Jeśli ktoś nie uprawia takiej ziemi, to jednak powinien się zastanowić nad tym, czy warto wtedy składać oświadczenie. Jest to jednak  składanie fałszywych oświadczeń pod groźbą odpowiedzialności karnej - dodał minister. 

Ponadto kwota pomocy z 450 mln zł, które przeznaczono na pomoc klęskową dla rodzin zostanie podniesiona do 600 mln zł, jednak jak zaznaczył, że i tak środków może nie wystarczyć, aby rolnicy otrzymali tyle, ile pierwotnie zakładano. Zastosowany zostanie wówczas współczynnik korygujący.

- Wówczas może to być 2 lub 3 tys. zł, a nie 5 tys. zł - podkreślił minister. 


Rolnik ryczałtowy był pominięty? 

Sprawę komentowała Krajowa Rada Izb Rolniczych. Zwróciła uwagę, że w rozporządzeniu pominięto rolników ryczałtowychrolników prowadzących sprzedaż bezpośrednią lub prowadzących działalność w ramach RHD
- Rolnik „ryczałtowy” nie ma żadnego obowiązku wystawia paragonów, rachunków, ani faktur finalnym konsumentom – sprzedaż prowadzi na podstawie umów kupna-sprzedaży. Z przepisów o sprzedaży bezpośredniej natomiast wynika obowiązek prowadzenia rejestru ilościowego odnośnie produktów sprzedanych. W RHD, jak przy każdej działalności, przy której zechcemy skorzystać ze zwolnienia, także należy prowadzić wewnętrzny rejestr sprzedaży. W związku z powyższym, 16 listopada 2022 r. Zarząd KRIR zwrócił się z wnioskiem o pilne zmiany w ww. rozporządzeniu tak, aby wspomniana wyżej grupa rolników mogła złożyć inne dokumenty potwierdzające sprzedaż, dla ryczałtowców np. kopie umowy kupna-sprzedaży z potwierdzeniem przelewu, a dla sprzedaży bezpośredniej czy RHD np. rejestry sprzedaży.  W przypadku braku takich dokumentów sprzedaży, należy umożliwić rolnikom przedstawienie dokumentów zakupu środków produkcji za kwotę np. 3000 zł - czytamy na stronie KRIR. 

W sprawie niedziałającej aplikacji suszowej nawet interweniował Rzecznik Praw Obywatelskich. Oprócz problemów z aplikacją suszową, rolnicy również byli zaskoczeni, że jest to tylko "pomoc dla rodzin", która nie będzie przysługiwała osobom, które samotnie prowadzą gospodarstwo rolne. Nieważne jest to, że ponieśli straty w uprawach. Wsparcie jest przeznaczone dla rolnika i jego rodziny, jeżeli więc we wniosku w rubryce "Dane członków rodziny wnioskodawcy" rolnik nie może nikogo wpisać, wówczas takie wsparcie mu się nie należy.

Załączniki do wniosku o pomoc suszową

  1. kopię protokołu oszacowania szkód, który zawiera informację o powierzchni upraw rolnych, na której powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2022 r. gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny lub

  2. uwierzytelniony przez członka rodziny ubiegającego się o pomoc wydruk protokołu oszacowania szkód, który zawiera informacje o powierzchni upraw rolnych, na której powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2022 r. suszy lub

  3. uwierzytelniony przez członka rodziny ubiegającego się o pomoc wydruk kalkulacji oszacowania szkód, zawierającej informację o powierzchni upraw rolnych, na której powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2022 r. suszy;

  4. zgodę współwłaścicieli gospodarstwa rolnego na ubieganie się o pomoc finansową, o której mowa w § 13zs rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. poz.187, z późn. zm.), w przypadku gdy gospodarstwo rolne jest przedmiotem współwłasności;

  5. kopie faktur o których mowa w § 13zs ust. 2 i ust.7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r., potwierdzających sprzedaż produktów rolnych z tego gospodarstwa rolnego od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 30 września 2022 r. w wysokości co najmniej 5 000 zł brutto (wg daty sprzedaży).

Nie trzeba załączać wszystkich faktur i rachunków czy umów, wystarczy kopia jednej faktury na kwotę co najmniej 5 tys. zł brutto. 

Wniosek o pomoc suszową można pobrać na stronie ARiMR. 

Instrukcja wypełniania wniosku. Picture of the author
Autor Artykułu:Dorota Kolasińska
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)