StoryEditor

Pracownicy ARiMR będą strajkować? Związkowcy namawiają do udziału w referendum

Ważą się losy strajku w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Związkowcy skarżą się, że ARiMR nie wyraził zgody na jego organizację referendum strajkowego w miejscu pracy oraz zablokował wszystkie sposoby dotarcia z informacją do pracowników.
19.06.2023., 14:06h

16 czerwca dwa działające w ARiMR związki podjęły uchwałę w sprawie przeprowadzenia strajku. Zgodnie z obowiązującym prawem strajk musi być poprzedzony referendum strajkowym. 

Warunki ARiMR

Departament Zarządzania Zasobami Ludzkimi ARiMR poinformował właśnie związkowców, że „przeprowadzenie referendum strajkowego musi się jednak odbywać w taki sposób, żeby nie zakłócać zwykłego toku pracy i obsługi beneficjentów. Nie może zatem odbywać się w godzinach pracy. Nie jest możliwe, by organizacje związkowe miały zbierać głosy „chodząc” po „stanowiskach pracowniczych i dokonać aktu głosowania” w każdej komórce lub jednostce organizacyjnej Agencji”. 

ARiMR wyraziła zgodę, by organizacje związkowe umieściły – nie wcześniej niż 10-14 dni przed planowanym terminem (dniem) referendum strajkowego – informacje w jednostkach organizacyjnych, w miejscach, w których zwyczajowo zamieszcza się informacje skierowane do pracowników Agencji (np. w Centrali – tablica informacyjna przy sekretariacie Departamentu Zarządzania Zasobami Ludzkimi). 

Pracodawca nie dopuszcza przy tym zamieszczania informacji na terenie placówek w miejscach ogólnodostępnych dla beneficjentów (np. na drzwiach wejściowych do placówki). Wszystkie materiały informacyjne mają być uprzątnięte przez organizacje związkowe organizujące referendum strajkowe najpóźniej w dniu następnym po zakończeniu referendum strajkowego – czytamy dalej w piśmie skierowanym do związkowców. 

Agencja twierdzi także, że obowiązujące przepisy nie dopuszczają wykorzystania służbowej poczty elektronicznej do jakichkolwiek działań związanych z przeprowadzaniem referendum strajkowego lub agitacji związkowej. 

Będzie wirtualna urna do głosowania 

Co na to związki zawodowe działające w ARiMR? Twierdzą, że spodziewały się takiej odpowiedzi i są na to przygotowane.

– Referendum zostanie przeprowadzone on line z wykorzystaniem systemów do głosowania stosowanego przy wyborach do NSZZ Solidarność. W celu przeprowadzenia referendum konieczne będzie przesłanie oświadczenia z prywatnym adresem mailowy – powiedział Robert Gibała z NSZZ „Solidarność” Pracowników ARiMR.

Na podane w oświadczeniu adresy mailowe zostanie przesłany link do formularza karty do głosowania. Z linku pracownicy Agencji będą mogli skorzystać tylko raz. Głosowanie będzie tajne i nikt, zarówno ARiMR jak i związki nie będą wiedziały kto jak głosował. Pracodawca nie pozna też list osób, które oddały głos. 

Apel związkowców do współpracowników

– Jak pokazały ostatnie tygodnie musimy liczyć tylko na siebie. Zwracam się do wszystkich o liczny udział w referendum i o pełną mobilizację przy wypełnianiu oświadczeń. Ze względu na fakt, że pracodawca utrudnia przekazywanie informacji o referendum też musimy wziąć sprawy w swoje ręce i przekazywać informacje do wszystkich, których znamy z Agencji. To od nas zależy czy referendum się powiedzie – podsumował R. Gibała z NSZZ „Solidarność” Pracowników ARiMR.

wk
arch. PWR

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
03. grudzień 2023 02:42