Reklama zniknie za 11 sekund

Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Skąd gotówka na unijną inwestycję?

Obrazek

Już prawie 10 tysięcy gospodarstw 
podpisało z ARiMR umowy 
na dofinansowanie inwestycji 
w ramach „Modernizacji gospodarstw rolnych”. Zanim jednak Agencja wypłaci dotację, całość inwestycji trzeba sfinansować we własnym zakresie.

Grzegorz Ignaczewski25 sierpnia 2017, 14:00
Od umowy do wypłaty dotacji droga jeszcze daleka. Do obsługi uzyskanej pomocy konieczne jest zaangażowanie znacznych środków finansowych. Wszystkie zakupy trzeba wykonać przecież przed złożeniem wniosku o płatność. Dlatego rolnicy chętnie korzystają z kredytów i pożyczek, pozwalających sfinansować nie tylko wkład własny, ale także zabezpieczyć pozostałe brakujące środki do czasu rozliczenia projektu i wypłaty pieniędzy z PROW. Na szczęście jest w czym wybierać, bo coraz liczniejsza grupa banków i towarzystw leasingowych kieruje swoją ofertę do sektora agro.

Tylko komercyjne

Do finansowego „spięcia” inwestycji z unijnym dofinansowaniem nie można korzystać z kredytów preferencyjnych. Byłoby to połączenie dwóch rodzajów pomocy publicznej, co zgodnie z zasadami PROW jest niedopuszczalne. Szukając pieniędzy na wkład własny czy całość wydatków inwestycyjnych, trzeba więc sięgnąć po produkty komercyjne.

Jednak dzięki niskim stopom procentowym NBP, jak i na rynku międzybankowym (stawki WIBOR), koszty kredytów komercyjnych nie przekraczają znacząco oferty preferencyjnej. Dla przykładu wskaźnik WIBOR 3M od listopada ubiegłego roku utrzymuje się na poziomie 1,73%, co oznacza, że kredyty komercyjne, dla których wskaźnik ten jest podstawą wyliczenia oprocentowania można już otrzymać za 4-5% odsetek rocznie. Większe różnice dotyczą innych kosztów, związanych z uzyskanym kredytem: różnego rodzaju prowizji, opłat itp.

Postanowiliśmy zatem dokonać przeglądu rynku w zakresie produktów przeznaczonych do finansowania inwestycji w gospodarstwach rolnych realizowanych z dofinansowaniem z PROW – znajdziecie je we wrześniowym wydaniu top agrar Polska na str. 31.

Zachęcamy do lektury i prenumeraty!Picture of the author
Autor Artykułu:Grzegorz Ignaczewski
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)