Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Strategia UE w dziedzinie ochrony gleby. Komisja rozpoczyna konsultacje

Obrazek

Komisja Europejska wezwała do udziału w konsultacjach mających na celu opracowanie strategii UE w dziedzinie ochrony gleby. Wszyscy obywatele, jak również wszystkie organizacje mają czas do 28 kwietnia, aby zgłosić swoje uwagi.

Dominika Mulak4 lutego 2021, 10:44
W szczególności Komisja zwraca się między innymi o wkład ze strony zarządców gruntów, jak również organizacji pozarządowych zajmujących się kwestiami ochrony środowiska i przyrody. Do udziału w projekcie zaproszeni są również promotorzy projektów dotyczących obszarów wiejskich i krajobrazu, agrobiznesu, przemysłu spożywczego, badań naukowych oraz uczelnie i władze odpowiedzialne za politykę gruntową.

W swoim wezwaniu Komisja ponownie podkreśla znaczenie gleb jako „podstawowych ekosystemów, które świadczą cenne usługi”. Wspomina się w nim o ich wkładzie w dostarczanie żywności, energii i surowców oraz w sekwestrację dwutlenku węgla. Wspomina się również o znaczeniu gleb dla oczyszczania i infiltracji wody, regulacji składników odżywczych i zwalczania szkodników.

Komisja wyraźnie podkreśla znaczenie gleby jako kluczowe dla przeciwdziałania zmianom klimatu, ochrony zdrowia ludzkiego, utrzymania różnorodności biologicznej i ekosystemów oraz bezpieczeństwa żywnościowego. Stwierdzono, że zdrowe gleby są niezbędne do osiągnięcia celów Zielonego Ładu. Należą do nich neutralność klimatyczna, przywrócenie różnorodności biologicznej, zerowa emisja zanieczyszczeń, zdrowe i zrównoważone systemy żywnościowe oraz odporne środowisko.

Jednocześnie Bruksela zwraca uwagę na planowaną aktualizację unijnej strategii z 2006 r. w zakresie ochrony gleby, zapowiedzianą jako część zaprezentowanej w ubiegłym roku unijnej strategii na rzecz różnorodności biologicznej 2030. Celem jest kompleksowe przeciwdziałanie degradacji gleby i ziemi oraz przyczynienie się do osiągnięcia neutralności w tej dziedzinie do 2030 roku.

Komisja Europejska ostrzega, że konieczny jest również znaczny postęp w zakresie identyfikacji miejsc skażonych, rekultywacji zdegradowanych gleb, stworzenia warunków dla ich dobrego stanu ekologicznego oraz poprawy monitorowania jakości gleby.

Źródło: AgE


Picture of the author
Autor Artykułu:Dominika Mulak
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)