Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Susza 2018: Podsumowanie pomocy dla poszkodowanych

Obrazek

Ministerstwo rolnictwa przedstawiło podsumowanie pomocy dla ofiar zeszłorocznej suszy. Straty zostały oszacowane na 8,6 mld zł. Bezpośredniej pomocy wypłacono nieco ponad 2 mld zł.

wk29 maja 2019, 13:40

Nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej dla poszkodowanych przez suszę trwał od 14.09.2018 r. do 16.11.2018 r. W tym czasie w systemie informatycznym do obsługi programu pomocy zarejestrowano 340 900 wniosków, które obejmowały 5,4 mln ha powierzchni upraw. Pozytywnie rozpatrzonych zostało 340 264 wniosków.

Pomoc bezpośrednia

Na największą pomoc mogli liczyć ci rolnicy, którzy udokumentowali 70% straty danej uprawy. Stawka pomocy wynosiła tu 1000 zł za hektar jeżeli rolnik ubezpieczył przynajmniej 50% swoich upraw. Jeżeli nie miał ubezpieczenia stawka pomocy spadała do 500 zł za ha. I tak:

  • 3 660 rolników (73 866,58 ha) otrzymało 1000 zł pomocy,
  • 15 373 rolników (112 681,99 ha) otrzymało 500 zł pomocy.

Dla rolników, którzy zanotowali straty obejmujące co najmniej 30% i mniej niż 70% danej uprawy stawka pomocy wynosiła 500 zł jeżeli rolnik ubezpieczył przynajmniej 50% swoich upraw. Jeżeli nie miał ubezpieczenia stawka pomocy spadała do 250 zł za ha. I tak:

  • 32 509 rolników (1 101 035,25 ha) otrzymało 500 zł,
  • 142 146 rolników (2 175 907,27 ha) otrzymało 250 zł.

Jednocześnie rolnicy złożyli 146 tys. wniosków , gdzie w jednej decyzji przyznano stawki 1000 zł i 500 zł (lub odpowiednio dwukrotnie mniej w przypadku braku ubezpieczenia 50% upraw).

  • 27 156 rolników (705 963,29 ha) otrzymało 1000 lub 500 zł pomocy,
  • 119 420 rolników (1 157 694,20 ha) otrzymała 500 i 250 zł pomocy.

Odmownie rozpatrzonych zostało 636 wniosków obejmujących 77 tys. hektarów. Najczęściej były to wnioski niekompletne, gdzie nie podano powierzchni objętej wnioskiem, podana powierzchnia była rozbieżna z danymi w protokole lub wystąpiły inne istotne braki niepozwalające ustalić kwoty należnej pomocy.

W efekcie łącznie wypłacono pomoc 268 140 beneficjentom na kwotę 2 071 527 tys. zł.


Umorzenia oraz ulgi w KRUS i KOWR

Ale to nie wszystko. Do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wpłynęło 9114 wniosków o umorzenie składek na ubezpieczenie, umotywowane poniesionymi stratami. Spośród złożonych wniosków KRUS rozpatrzył 7552 wnioski na kwotę 5,5 mln zł. Ponadto Kasa pozytywnie rozpatrzyła 198 wniosków o udzielenie ulgi w spłacie należności z tytułu składek na ubezpieczenie w formie układu ratalnego i odroczenia terminu ich płatności, na łączną kwotę 388 tys. zł.
Jednocześnie Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa pozytywnie rozpatrzył 6697 wniosków dzierżawców o zastosowanie ulgi w spłacie należności w formie umorzenia/obniżenia czynszu dzierżawnego. Kwota ulg wyniosła łącznie 31 mln zł.


Kredyty

Przez cały 2018 r. banki współpracujące z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udzieliły 4222 kredyty na wznowienie produkcji w przypadku szkód spowodowanych przez suszę, na kwotę 514,15 mln zł. Łączna kwota przekazanych dopłat do tych kredytów na dzień wyniosła 2,99 mln zł.

Z kolei w okresie od 01.01.2019 r. do 28.02.2019 r. banki udzieliły 1973 kredyty na wznowienie produkcji w przypadku szkód spowodowanych przez suszę, na kwotę 168,81 mln zł. Natomiast łączna kwota przekazanych dopłat do tych kredytów wyniosła 0,07 mln zł. wkWażne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)