Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Susza 2019: Kiedy rolnicy otrzymają pomoc suszową?

Obrazek

Już tylko na podpis premiera Mateusza Morawieckiego czeka projekt rozporządzenia, który zagwarantuje wypłatę odszkodowań dla rolników poszkodowanych przez suszę. Na razie rząd zamierza przeznaczyć na ten cel pół miliarda złotych. Pomocą zostanie objętych prawie 3,5 mln hektarów.

wk9 września 2019, 13:55
Rozporządzenie Rady Ministrów ma na celu stworzenie podstawy prawnej udzielania w 2019 i 2020 roku pomocy w formie dotacji dla producentów rolnych, którzy ponieśli szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2019 r. suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi.

Pomoc będzie dotyczyła głównie producentów rolnych poszkodowanych w wyniku tegorocznej suszy. Zgodnie z danymi IUNG susza rolnicza występuje na obszarze całej Polski. Jednocześnie susza występuje we wszystkich uprawach objętych monitoringiem suszy, tj. w:
 • rzepaku i rzepiku (31,57% powierzchni upraw),
 • zbożach jarych (47,47% powierzchni upraw),
 • roślinach strączkowych (56,53% powierzchni upraw),
 • krzewach owocowych (61,80% powierzchni upraw),
 • zbożach ozimych (36,37% powierzchni upraw),
 • tytoniu (49,11% powierzchni upraw),
 • truskawkach (36,66% powierzchni upraw),
 • warzywach gruntowych (43,84% powierzchni upraw),
 • kukurydzy na kiszonkę (57,40% powierzchni upraw),
 • kukurydzy na ziarno (57,40% powierzchni upraw),
 • drzewach owocowych (28,51% powierzchni upraw),
 • chmielu (34,05% powierzchni upraw),
 • ziemniaku (33,60% powierzchni upraw)
 • oraz w buraku cukrowym (15,89% powierzchni upraw).
Ponadto wiosną bieżącego roku wystąpiły, głównie w uprawach sadowniczych, szkody spowodowane przymrozkami wiosennymi, a następnie na południu kraju wystąpiły powodzie. Jednocześnie na obszarze całej Polski odnotowano gwałtowne zjawiska atmosferyczne, takie jak grad, deszcz nawalny czy huragan.

Dotacje będą przysługiwały jedynie do działki, na której jest prowadzona uprawa, w której szkody spowodowane tegoroczną suszą, huraganem, gradem, deszczem nawalnym, przymrozkami wiosennymi lub powodzią wynoszą co najmniej 30% tej uprawy.
Rząd zgodnie z zapowiedziami zamierza przeznaczyć na ten cel 500 mln zł, które będą pochodziły z oszczędności poczynionych w rezerwach celowych.

Ze względu na brak ostatecznych wyników prac komisji szacujących straty w plonach w wyniku wystąpienia w 2019 r. suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi, przy szacowaniu skutków finansowych rozporządzenia założono, że pomocą zostanie objętych 3 mln 446 tys. ha powierzchni użytków rolnych. Program pomocy suszowej zostanie zgłoszony do Komisji Europejskiej.

W projekcie proponuje się, aby termin składania wniosków oraz wysokość stawki pomocy ogłosił minister rolnictwa. Wysokość stawki powinna zostać ogłoszona najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem terminu składania wniosków o przyznanie pomocy. Jednocześnie proponuje się możliwość zróżnicowania stawki pomocy od wysokości szkód w danej uprawie, a w przypadku wieloletnich użytków zielonych od obsady zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy lub konie.

wk

Fot. Walerowska


Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)