StoryEditor

Ukraina rozwija kolejową logistykę zbożową – zaangażowano Mołdawię, Polskę i Słowację

Mołdawia i Ukraina zawarły porozumienie w sprawie obniżenia kosztów transportu ukraińskiego zboża i nasion oleistych przez terytorium Mołdawii. Tymczasem słowacka spółka kolejowa EP Cargo otworzyła nowy punkt przeładunku zboża na granicy z Ukrainą, a Ukrzaliznytsia założyła firmę logistyczną w Polsce, co świadczy o rosnącej współpracy między Ukrainą a Polską.
14.07.2023., 15:07h

Mołdawia obniża taryfy tranzytowe dla ukraińskich produktów rolnych o 27%

Pomimo trwającego konfliktu z Rosją, Mołdawia i Ukraina kontynuują  rozwój swojej współpracy gospodarczej. Na ostatnim posiedzeniu Ukraińsko-Mołdawskiej Rady Biznesu osiągnięto ważne postępy w zakresie zwiększenia tranzytu ukraińskich produktów rolnych przez Mołdawię do UE. W ramach tych ustaleń Mołdawia zgodziła się na obniżenie taryf tranzytowych o 27%, co przyniesie oszczędności dla ukraińskich eksporterów. Jednak aby skorzystać z tego rabatu, muszą zostać spełnione pewne warunki.

Podczas spotkania online ministrowie z Ukrainy i Mołdawii oraz szef Kolei Republiki Mołdawii uzgodnili obniżkę cen tranzytu o 27% od 15 lipca 2023 roku. Nowe warunki taryfowe będą obowiązywać pod warunkiem, że organizacje spedycyjne przestrzegają ustalonego wolumenu transportu. Aby obliczyć taryfę, musi być spełniony jeden z dwóch warunków:
  • realizacja ustalonego wolumenu przewozów towarowych miesięcznie;
  • średni miesięczny wolumen przewożonych ładunków za ostatnie trzy miesiące musi być większy lub równy ustalonemu wolumenowi w danym miesiącu.
Partnerzy handlowi, Ukraina i Mołdawia, podkreślają znaczenie zwiększenia przepustowości i modernizacji mołdawskiej infrastruktury kolejowej, która nie była pierwotnie przygotowana na tak duży wolumen transportu. W ramach tych starań otwarto dodatkowe korytarze transportowe i pozyskano duży kredyt z Francji. Rumunia, będąca ważnym partnerem eksportowym dla Ukrainy, jest również zachęcana do angażowania się w projekty tranzytowe i już istnieją trójstronne grupy robocze działające w tym celu.

Słowacja otwiera nowy punkt przeładunku zboża na granicy z Ukrainą

W międzyczasie słowacka spółka kolejowa EP Cargo, otworzyła nowy punkt przeładunku zboża na granicy z Ukrainą, wykorzystując infrastrukturę elektrowni Vojany. Dzięki temu ukraińskie zboże transportowane w wagonach szerokotorowych może być bezpośrednio przeładowywane do wagonów kolei wąskotorowej, umożliwiając dalszy transport towarów do portów Polski, Niemiec i Adriatyku. EP Cargo, będąca większościowym udziałowcem słowackiego producenta energii elektrycznej Slovenské elektrárne, wykorzystuje infrastrukturę torów kolejowych elektrociepłowni w miejscowości Vojany. Przepustowość tych torów jest większa niż wykorzystywana w obecnej pracy, dlatego EP Cargo oferuje usługi przeładunkowe dla produktów rolnych z Ukrainy.

Ukrzaliznytsia zarejestrowała spółkę córkę w Warszawie

Dodatkowo na końcu czerwca Ukrzaliznytsia, ukraiński przewoźnik kolejowy, zarejestrowała firmę logistyczną o nazwie „UKRAINIAN RAILWAYS CARGO POLAND” w Polsce z biurem firmy w Warszawie. Firma ma na celu rozwijanie logistyki międzynarodowej i wzmocnienie współpracy z Polską. Ponadto, Ukraina i Polska pracują nad utworzeniem wspólnej firmy spedycyjnej, co dodatkowo wzmacnia relacje gospodarcze między tymi krajami.

Mołdawia i Ukraina wykazują wysoki poziom współpracy gospodarczej w sektorze rolnym, pomimo trwającego konfliktu z Rosją. Obniżenie kosztów transportu i otwarcie nowych korytarzy tranzytowych świadczą o dążeniu do zwiększenia eksportu do UE i dywersyfikacji rynków zbytu. Słowacja i Polska również angażują się w rozwój logistyki zbożowej z Ukrainą, oferując usługi przeładunkowe i tworząc wspólne firmy spedycyjne. Te działania wzmacniają integrację regionalną i współpracę między krajami Europy Wschodniej.

Mkh na podst. Ministerstwo Polityki Rolnej i Żywnościowej Ukrainy, Rail Market, EP Cargo, Railway Gazette, Ukrinform, Rail.insider, Rejestr.io
Fot. EP Cargo/archiwum
Maryia Khamiuk
Autor Artykułu:Maryia Khamiukdziennikarz, współpracownik PWR Online
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
01. grudzień 2023 12:07