StoryEditor

Waloryzacja emerytur i rent rolniczych

Podwyżki dotyczą rent rolniczych, emerytur, ale nie wszystkich, bo są wyjątki. Waloryzacja objęła też inne świadczenia, również nie wszystkie.
21.03.2018., 16:03h
Od 1 marca br. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zwaloryzowała, czyli podwyższyła, kwoty świadczeń emerytalno-rentowych przysługujących świadczeniobiorcom do 28 lutego br. Wskaźnik waloryzacji, wynikający z przepisów ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, wynosi 102,98%, a jego zasady wynikają z art. 48a ustawy z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (DzU z 2017 r., poz. 2336).

Wobec powyższego prezes KRUS komunikatem z 13 lutego br. ogłosił, że kwota rolniczej emerytury podstawowej od 1 marca wynosi 912 zł 86 gr brutto, tj. stara wysokość emerytury podstawowej 886,44 zł x 102,98% = 912,86 zł.

Niższe od najniższej


Nadmienia się, że waloryzacja emerytur i rent rolniczych, zgodnie z ww. przepisami, polega na pomnożeniu kwoty emerytury podstawowej wynoszącej 912 zł 86 gr przez wskaźnik wymiaru ustalony indywidualnie dla każdego świadczenia.

W taki właśnie sposób zostały podwyższone przez KRUS wszystkie emerytury i renty rolnicze wypłacane w dniu 28 lutego 2018 r.
Jeżeli w wyniku waloryzacji okazało się, że świadczenie jest niższe od kwoty najniższej emerytury pracowniczej (od kwoty wynoszącej od 1 marca br. 1029 zł 80 gr), KRUS podwyższyła je do tej kwoty, tj. do 1029 zł 80 gr brutto. Jednak do tej kwoty nie zostaną podwyższone wszystkie emerytury, renty i inne świadczenia.

ej-s

Więcej na ten temat przeczytasz w kwietniowym numerze "top agrar Polska" na str. 56.
Andrzej Sawa
Autor Artykułu:Andrzej Sawa
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
01. grudzień 2023 10:22