StoryEditor

Wart 134 mln zł system do monitorowania upraw miał być gotowy na początku roku. Co dalej z projektem?

System Satelitarnego Monitorowania Upraw Rolnych to projekt, który jest wart ponad 134 miliony złotych. Miał być gotowy na początku roku 2023, jednak termin nie został dotrzymany i nie wiadomo kiedy będzie gotowy do użytku przez rolników. Co dalej z projektem?
16.05.2023., 12:05h
Posłanka Dorota Niedziela, z interpelacją w sprawie projektu wdrożenia Systemu Satelitarnego Monitorowania Upraw Rolnych, zwróciła się do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Tym samym przypominając, że były minister rolnictwa Jan Krzysztof Arandowski dokładnie 23 stycznia 2020 roku, osobiście wyraził zgodę na wykorzystanie 134 milionów złotych ze środków Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (ZWRSP).
Środki finansowe miały być przeznaczone na zbudowanie i wdrożenie systemu.


Czytaj także: Zdjęcia satelitarne upraw oszczędzą nawóz: aplikacje rolnicze


- System miał zapewnić monitorowanie produkcji upraw w Polsce dzięki wyposażeniu go w autorskie algorytmy (metodyki) oraz wykorzystaniu wielu źródeł danych (in situ, glebowe, meteorologiczne, satelitarne, statystyczne). Budowa systemu miała trwać trzy lata (termin realizacji trzeciego etapu upływał 31.12.2022 r.). Z kolei start projektu zaplanowano na I kwartał 2021 r. – napisała w interpelacji Dorota Niedziela.

System Satelitarnego Monitorowania Upraw RolnychDlaczego nie dotrzymano terminów?

W odpowiedzi na interpelację posłanki Doroty Niedzieli, ministerstwo rolnictwa przyznało, że realizacja projektu nie została jeszcze zakończona. Według pierwotnych założeń całość składać miała się z trzech etapów i zakończyć wraz z rokiem 2022.
- Niemniej ze względu na to, że w trakcie prac nad kształtem Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) pojawiła się koncepcja realizacji projektu S2MUR jako części innego większego przedsięwzięcia w ramach inwestycji C2.1.1 E-usługi publiczne, rozwiązania IT usprawniające funkcjonowanie administracji i sektorów gospodarki oraz technologie przełomowe w sektorze publicznym, gospodarce i społeczeństwie, zarówno czas realizacji, jak i też termin zakończenia projektu uległ zmianie - napisała wiceminister Anna Gembicka.

Czas realizacji projektu Systemu Satelitarnego Monitorowania Upraw Rolnych się wydłużył, nie mniej jednak KOWR doprowadził do finalizacji, cześć z pierwotnie zaplanowanych działań:
  • wyłonienie doradcy prawnego,
  • postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało rozstrzygnięte, oraz wyłoniono wykonawców na dostarczenie zobrazowań satelitarnych, które mają się cechować bardzo wysoką rozdzielczością.
  • wyłoniono także doradcę technicznego w zakresie realizacji projektu.
Przeprowadzono również analizę oraz rozpoznanie w potencjalnych źródłach danych, a także opracowano wstępne założenia w zakresie budowy systemu.

Jakie koszty zostały poniesione do tej pory przez KOWR?

Znane są również koszty doradztwa projektu, na ten moment wygląda to następująco:
  • doradztwo prawne – umowa o wartości 541 200,00 zł brutto, do dnia 14.04.2023 r. poniesiono wydatki w wysokości 338 250,00 zł brutto,
  • doradztwo techniczne – umowa o wartości 6 165 749,58 zł brutto, do dnia 14.04.2023 r. poniesiono wydatki w wysokości 2 036 582,56 zł brutto.
  • Zawarte zostały również umowy na dostawcę zdjęć satelitarnych, na łączną kwotę 41,5 mln zł.

Jakie korzyści z Systemu Satelitarnego Monitorowania Upraw Rolnych dla rolników?

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zostało zapytane o ocenę realizacji projektu, a także o korzyści, jakie by miały z niego wynikać dla rolników.


Zobacz również: Autonomiczne roboty dla rolnictwa – Agrihandler nawiązał współpracę z Naio Technologies


- Ze względu na to, że projekt nie został jeszcze ukończony, przedwczesne jest ocenianie zarówno systemu, jak i korzyści z nim związanych. Zaprojektowanie, budowa i rozwój systemu wykorzystującego synergię danych satelitarnych, meteorologicznych, glebowych i statystycznych do monitorowania upraw rolnych na terenie całego kraju jest niewątpliwie zadaniem istotnym z punktu widzenia wsparcia produkcji rolnej. Oczekiwania wobec rolnictwa i transformacja systemów żywnościowych rodzą szereg wyzwań, które wymagają stosownej, skutecznej reakcji, zarówno na poziomie globalnym, jak i narodowym oraz lokalnym. Produkcja żywności z jednoczesnym zapewnieniem zrównoważonego rozwoju, optymalizacji nakładów i maksymalizacji plonów wymusza stosowanie nowoczesnych rozwiązań. Nowoczesne technologie mają potencjał do wsparcia rolnictwa w wielu obszarach. Dzięki informacjom o stanie upraw, prognozie wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych mogących powodować straty w plonie, rolnicy będą mieć możliwość szybszego reagowania na zmiany i zagrożenia – pisze wiceminister A. Gembicka.

wk
fot. envato.elements
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
11. grudzień 2023 14:49