StoryEditor

Wartość dodana międzyplonów

Nawozy zielone umożliwiają zwiększenie plonu roślin uprawianych 
w plonie głównym. Mogą one również wpływać korzystnie na cechy jakościowe plonu oraz odgrywać istotną rolę w kształtowaniu właściwości gleby, a także w ograniczaniu niektórych chorób i szkodników.
06.06.2017., 16:06h

Wpływ nawozów zielonych na plonowanie roślin następczych nie jest jednakowy. Zależy on od wielu czynników:

  • gatunku rośliny uprawianej w międzyplonie;
  • warunków pogodowych występujących w trakcie uprawy międzyplonów i po zakończeniu wegetacji;
  • sposobu i terminu wprowadzenia biomasy do gleby;
  • warunków glebowych;
  • intensywności nawożenia mineralnego roślin uprawianych z wykorzystaniem nawozów zielonych.

Podczas łagodnej jesieni i zimy składniki uwalniane z międzyplonów przyorywanych jesienią są w dużym stopniu dostępne dla zbóż już wczesną wiosną. Umożliwia to tworzenie dużej liczby kłosów i ziaren w kłosie. Jednak w takich warunkach mogą również występować straty składników z gleby poprzez wypłukiwanie.

Termin wymieszania z glebą

Pozostawienie międzyplonu nieskoszonego (jako mulczu) i wymieszanie biomasy z glebą dopiero wiosną, przesuwa termin dostępności składników dla roślin następczych na okres od strzelania w źdźbło do dojrzewania zbóż. W konsekwencji w większym stopniu pod ich wpływem kształtowana jest liczba ziaren w kłosie, MTZ oraz zawartość białka w ziarnie. W tym przypadku mniejsze jest również ryzyko wypłukiwania azotu i potasu z gleby. Wiosenne wprowadzenie nawozu zielonego do gleby jest uzasadnione przy uprawie kukurydzy i roślin okopowych, które mają największe zapotrzebowanie na składniki nawozowe od czerwca do sierpnia.

Postawić na strączkowe

Najbardziej plonotwórcze dla zbóż jarych są rośliny motylkowate i rzodkiew oleista (rys. 1.). Wynika to z akumulacji w ich biomasie znacznych ilości azotu. Rośliny motylkowate ulegają w glebie szybkiemu rozkładowi, a uwalniane w trakcie tego procesu składniki mogą być od wczesnej wiosny pobierane przez rozwijające się zboża jare. Sprzyja to intensywnemu krzewieniu zbóż i tworzeniu dużej liczby kłosów.

Efektywność plonotwórcza międzyplonu ścierniskowego na glebach średniej jakości jest wyższa niż na glebach bardzo dobrych, zasobnych w próchnicę i składniki odżywcze (rys. 2.). Wpływ terminu wprowadzenia zielonego nawozu do gleby jest tam mniejszy i niestały. Dostępność składników wczesną wiosną umożliwia oddziaływanie biomasy na liczbę pędów kłosonośnych, które w większym stopniu niż liczba ziaren w kłosie i MTZ wpływają na plon.

oprac. tcz

Więcej o międzyplonach przeczytasz w czerwcowym wydaniu "top agrar Polska" od str. 88.

Tomasz Czubiński
Autor Artykułu:Tomasz Czubiński

redaktor „top agrar Polska”, specjalista w zakresie ochrony, uprawy i nawożenia roślin

Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
07. grudzień 2023 11:17