StoryEditor

Zielony Ład: Bezpieczeństwo żywnościowe i zrównoważone produkty jako norma

Komisja Europejska przedstawiła kolejne plany dotyczące zielonej transformacji. Wśród wniosków w ramach Europejskiego Zielonego Ładu znajdzie się m.in. „cyfrowy paszport produktu” oraz modele biznesowe o obiegu zamkniętym. Co z zieloną reformą w dobie wojny?
01.04.2022., 18:04h

Nadmierna konsumpcja i marnotrawstwo

Europa chce do 2050 roku osiągnąć zerową emisję netto i zerowy poziom zanieczyszczenia. W tym celu musi zająć się nadmierną konsumpcją i marnotrawstwem. Według danych Komisji Europejskiej, obecnie ponad połowa emisji gazów cieplarnianych i ponad 90 % utraty różnorodności biologicznej i niedoborów wody pochodzi z wydobycia i przetwarzania zasobów, a oczekuje się, że światowe zużycie materiałów, takich jak biomasa, paliwa kopalne, metale i minerały, podwoi się w ciągu najbliższych 40 lat. Jednocześnie roczna produkcja odpadów wzrośnie o 70% do 2050 r.

Żeby temu zapobiec Unia Europejska musi przejść na zrównoważone, trwałe produkty i spowolnić wykorzystanie zasobów wykorzystywanych przez gospodarkę.

Cyfrowy paszport produktu

Komisja Europejska przedstawiła w ubiegłym tygodniu pakiet wniosków w ramach Europejskiego Zielonego Ładu, a wśród nich "cyfrowy paszport produktu". Celem tego działania mają być zrównoważone produkty jako norma. Komisja chce także pobudzić modele biznesowe o obiegu zamkniętym i wzmocnić pozycję konsumentów w procesie zielonej transformacji.

Cyfrowe paszporty produktu miałyby pojawić się na początku przyszłego roku. Mają zawierać takie informacje, jak skład towaru i najważniejsze dane, które pozwolą żeby użytkownicy w całym łańcuchu dostaw mogli produkt ponownie wykorzystać albo po zużyciu prawidłowo przetwarzać w zakładach gospodarki odpadami.

Efektywność energetyczna produktów

W planie UE jest również gospodarka o obiegu zamkniętym i w tym działaniu Komisja proponuje przepisy, dzięki którym niemal wszystkie dobra materialne na rynku unijnym będą bardziej przyjazne dla środowiska i efektywne pod względem energetycznym.

KE udostępniła także wniosek w sprawie nowych przepisów, dzięki którym wzmocni się pozycja konsumentów w procesie transformacji ekologicznej. Dzięki temu, że konsumenci będą lepiej poinformowani o zrównoważonych produktach, będą chronieni przed pseudoekologicznym marketingiem.

Odporna gospodarka energetyczna

Komisja przedstawiła narzędzia umożliwiające przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym w UE, co rozumiane jest przez uniezależnienie od energii i zasobów, zwiększenie odporności na wstrząsy zewnętrzne oraz poszanowanie przyrody i zdrowia ludzi.

Unijne przepisy dotyczące Ekoprojektu, który nakłada na unijne produkty szereg wymagań, spowodowały znaczące obniżenie zużycia energii w UE (o 10%) i istotne oszczędności: 120 mld euro tylko w 2021 r. Jak szacuje KE, nowe ramy mogą do 2030 r. przynieść 132 megaton oszczędności energii pierwotnej, co odpowiada około 150 mld m³ gazu ziemnego, a to w przybliżeniu wielkość importu gazu z Rosji do UE.

Wojna na Ukrainie a zielone reformy

Wpływ wojny na Ukrainie na zaopatrzenie w żywność sprawił, że niektóre kraje członkowskie sprzeciwiły się reformom zrównoważonego rolnictwa. Rolnictwo wytwarza około 10% emisji gazów cieplarnianych w UE. Bruksela wyznaczyła sobie takie cele, jak m. in. zmniejszenie o połowę zużycia pestycydów do 2030 r. i odnowa terenów przyrodniczych, jednak przy gwałtownie rosnących cenach energii i żywności po inwazji Rosji na Ukrainę, pojawiły się poważne obawy przed niedoborami żywności.

Rosja i Ukraina stanowią ponad 30% światowego handlu pszenicą i ponad 50% olejem słonecznikowym. UE importuje również znaczne ilości paszy dla zwierząt i nawozów z ogarniętego wojną regionu. Dlatego ministrowie rolnictwa krajów członkowskich zebrali się na początku ubiegłego tygodnia, żeby omówić sposoby reagowania na skutki wojny.

Francuski minister rolnictwa, Julien Denormandie, powiedział, że sytuacja na wschodzie skłania niektóre kraje do kwestionowania przejścia na nową politykę rolną, ale to nie znaczy, że nie powinno się to wydarzyć.

Odporny system żywnościowy

Komisja Europejska rozważa środki mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego, takie jak zezwolenie na wykorzystanie do produkcji odłogowanych gruntów. Jednak niepokoi to 400 naukowców i ekspertów z sektora spożywczego, którzy zaapelowali do władz mówiąc, że odejście od zrównoważonych praktyk rolniczych przyniesie efekt przeciwny do zamierzonego.

„Te środki nie przybliżyłyby, ale oddaliły nas od wytrzymałego systemu żywnościowego, który jest odporny na przyszłe wstrząsy i zapewnia zdrową i zrównoważoną dietę”, napisali w swoim oświadczeniu.

Zamiast tego naukowcy wezwali do przejścia na uprawy mniej zależne od nawozów, produkowanych przy użyciu rosyjskiego gazu, oraz diety opartej bardziej na roślinach, aby zmniejszyć ilość importowanego zboża na potrzeby paszowe.

oprac. al na podst. Komisja Europejska, EuroNews Green
fot. EnvatoElements

Aneta Lewandowska
Autor Artykułu:Aneta Lewandowska Redaktorka portalu topagrar.com, zootechnik, specjalistka w zakresie hodowli zwierząt
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
02. grudzień 2023 17:12