StoryEditor

2020 był rokiem zmian – coraz trudniej będzie odchwaszczać buraki cukrowe

Rok 2020 przyniósł liczne zmiany w środkach ochrony roślin. Wiele z preparatów dotychczas dostępnych zostało wycofanych z obrotu ze względu na zawarte w nich substancje czynne takie jak: metiokarb, dimetoat, chlorotalonil czy chlorprofam, które nie otrzymały pozwolenia na dalsze stosowanie w ochronie roślin. Stało się tak, ponieważ substancje te mają negatywny wpływ na zdrowie człowieka i zwierząt, są również szkodliwe dla owadów pożytecznych w tym dla zapylaczy.
08.02.2021., 15:02h
Zmiany dotknęły nie tylko fungicydów, insektycydów czy regulatorów wzrostu, ale także środków chwastobójczych. Konkretnie preparatów zawierających desmedifam jako substancję czynną.

Dlatego też zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) 2019/1100 z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie nieodnowienia zatwierdzenia substancji czynnej desmedifam zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 (Dz. Urz. L 175 z 28.06.2019, str.17) substancja ta nie jest dopuszczona już do stosowania.

Herbicydy zawierające desmedifam przeznaczone były do zwalczania chwastów dwuliściennych. Usunięcie wyżej wymienionej substancji dotknie przede wszystkim plantatorów buraka cukrowego, gdyż właśnie dla jego upraw zarejestrowane były niemal wszystkie wycofane z rynku preparaty.

Poniżej preparaty, które „zniknęły” z rejestru środków ochrony roślin wraz z wycofaniem desmedifamu.Mimo tak wielu wycofanych środków na rynku nadal dostępne są preparaty, które mogą być alternatywą dla rolników. Są to herbicydy zawierające m.in. chinomerak (np., Goltix Titan 565 SC, Tanaris ), metamitron (np. Apens 700 SC, Django 700 SC, Goltix Gold 700 SC) czy triflusulfuron metylowy (np. Agria Triflu, Nabos 2 50 WG, Safari 50 WG).

Agnieszka Kalinowska
Agnieszka Kalinowska
Autor Artykułu:Agnieszka Kalinowska
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
10. grudzień 2023 21:15