StoryEditor

Areał stabilny, plony większe

Opublikowany przez GUS „Przedwynikowy szacunek głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych w 2017 r.” to źródło cennych informacji nie tylko dla dla strategów i statystyków tej branży.
28.09.2017., 16:09h
Z przedstawionych materiałów dotyczących roślin okopowych wynika, że areał uprawy ziemniaka jest dość stabilny i nieznacznie przekroczył 300 tys. ha. Na podstawie wstępnych wyników i szacunków GUS ocenia się, że plony ziemniaków w bieżącym roku wyniosą 285 dt/ha i będą zbliżone do ubiegłorocznych. Z kolei zbiory ziemniaków (łącznie z produkcją w ogrodach przydomowych) szacuje się na ok. 9 mln t, tj. o około 2% więcej od zbiorów uzyskanych w roku ubiegłym.

Powierzchnia uprawy buraka cukrowego zwiększyła się natomiast o 10% w porównaniu z rokiem ubiegłym i wynosi ponad 200 tys. ha. Ogólny stan plantacji jest dobry, a obsadę polową roślin szacuje się na ponad 95 tys. szt./ha. Liczne i obfite opady nie sprzyjały jednak maksymalizacji plonów. Wysokość plonów buraków cukrowych oszacowano na 630 dt/ha, tj. o ok. 5% niżej od ubiegłorocznych. Zbiory buraków cukrowych ocenia się z kolei na ok. 14 mln t, tj. o około 4% więcej od produkcji w 2016 r.
[bie]
Janusz Biernacki
Autor Artykułu:Janusz Biernackiredaktor „top agrar Polska”, specjalista w zakresie uprawy i nawożenia roślin.
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
29. listopad 2023 16:56