StoryEditor

Ferma zamknięta w chmurze

Firma Wesstron oferuje nowe systemy elektronicznego żywienia loch oraz zarządzania fermą Fetura Cloud, dzięki którym prowadzenie stada i kontrola wyników stają się łatwiejsze.
25.05.2020., 13:05h
Jak informuje producent – firma Wesstron, system zarządzania fermą Fetura Cloud powala m.in. na: zdalną obsługę, nadzór i monitoring urządzeń hodowlanych, graficzne przedstawienie fermy, zdalny odczyt aktualnych parametrów urządzeń i ich obsługę, alarmowanie, gromadzenie danych historycznych, raportowanie w formie wykresów i tabel oraz rozpoznawanie zwierząt przy użyciu kolczyków RFID.
Aby skorzystać z tego systemu zarządzania, potrzebny jest dostęp do Internetu w chlewni.

Fetura Cloud  działa też na fermach, które nie posiadają wyposażenia firmy Wesstron. Hodowcy mogą z niego korzystać przez rozbudowę i modernizację układów paszowych oraz wentylacyjnych. Cena systemu oraz urządzeń zależy od typu dozowników oraz ich liczby. Wersja podstawowa dozownika elektronicznego Fetura Cloud kosztuje 980–1200 zł netto wraz urządzeniami peryferyjnymi do obsługi systemu Fetura Cloud.

Do rozbudowy systemu żywienia służą dozowniki elektroniczne One to One F3, które można zamontować pod dowolnym dozownikiem objętościowym. Elektroniczny dozownik Wesstrona pozwala na karmienie według ustalonych krzywych żywieniowych oraz harmonogramów. Każde urządzenie zapewnia indywidualny program karmienia. Pasza podawana jest do koryt w różnych porcjach wagowych do 6 dawek dobowych.

Krzywa żywieniowa podzielona jest na dawki dobowe. Dawka dobowa jest podzielona na dawki godzinowe w harmonogramie żywienia. Dawka godzinowa podzielona jest na porcje. Rano o określonej godzinie system wydaje porcję dawki godzinowej. System zgodnie z harmonogramem podaje porcjami pierwszą dawkę godzinową. Dawki godzinowe ustawiane są przez hodowcę, który dzieli dawkę dobową na porcje według ustalonych proporcji. Po wyjedzeniu pierwszej porcji, locha dostaje kolejne porcje aż do momentu wydania przez dozownik całej dawki godzinowej. Zgodnie z harmonogramem locha musi odczekać na kolejną godzinę karmienia. W przypadku gdy dozownik wydał całą dawkę godzinową dioda sygnalizująca zmieniła kolor na biały. W przypadku gdy locha nie wyjada dawki godzinowej paszy hodowca ma możliwość pominięcia kolejnej dawki godzinowej przyciskając czerwony komunikator. Komunikator świeci na czerwono. Komunikator czerwony zgaśnie w momencie zakończenia interwału czasowego pominiętego karmienia. Cykl się powtarza do ostatniej godziny karmienia zgodnie z harmonogramem. Pominięcie dawki można ustawić również z poziomu aplikacji Fetura Cloud.
Fetrua Cloud

Dane żywieniowe zbierane są w czasie rzeczywistym i prezentowane w formie raportów. Sterowanie urządzeniami następuje z poziomu tzw. Kontrolera One & Group zamontowanego w budynku, urządzeń mobilnych lub komputera w zależności od wybranej wersji sterowania.
Paulina Janusz-Twardowska
Autor Artykułu:Paulina Janusz-Twardowska

redaktor „top agrar Polska”, zootechnik, specjalistka w zakresie hodowli trzody chlewnej.

Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
04. grudzień 2023 01:29