StoryEditor

Zobowiązania ekologiczne rolników. MRiRW wprowadza zmiany w PROW 2014-2020 i PS WPR 2023-2027

Będą zmiany w Planie Strategicznym Wspólnej Polityki Rolnej 2023-2027 oraz Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Na wniosek rolników i doradców rolnych ministerstwo rolnictwa wprowadza większą elastyczność w realizowaniu zobowiązań ekologicznych i podjęciu decyzji o przejściu na inny kierunek produkcji.
19.11.2023., 18:37h

Ministerstwo rolnictwa przygotowało dwa projekt rozporządzeń, który wprowadza zmiany w szczegółowych warunkach i trybie przyznawania i wypłaty płatności ekologicznych w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

 

Jakie zmiany w Planie Strategicznym WPR 2023-2027?

Główną przesłanką do przygotowania projektu rozporządzenia dotyczącym Planu Strategicznego jest konieczność wprowadzenia od 2024 r. zmian w realizacji przez rolników zobowiązań obejmujących uprawy sadownicze (czyli w ramach Pakietów 4. i 6. Podstawowe oraz ekstensywne uprawy sadownicze) oraz realizujących zobowiązania ekologiczne obejmujące uprawy na gruntach ornych (czyli w ramach Pakietów 1–3, 5, 7 i 9 - uprawy: rolnicze, warzywne, zielarskie, jagodowe i paszowe oraz Pakiet. 9. Małe gospodarstwa z uprawami ekologicznymi).

Proponowana zmiana będzie polegała na wprowadzeniu możliwości zastąpienia:

  • części lub całego zobowiązania obejmującego uprawy sadownicze zobowiązaniem obejmującym uprawy na gruntach ornych lub
  • części lub całego zobowiązania obejmującego uprawy na gruntach ornych zobowiązaniem obejmującym uprawy sadownicze lub
  • dotychczas uprawianych roślin w ramach zobowiązania obejmującego uprawy sadownicze innymi roślinami w ramach tego zobowiązania.

Powyższe zmiany będą możliwe do zastosowania w drugim roku i kolejnych latach realizacji zobowiązania ekologicznego.

 

Jak skorzystać ze zmian w przepisach?

W przypadku rolników, którzy skorzystają z wprowadzanych możliwości będą zobowiązani od 2024 r. do:

  • wprowadzania odpowiednich zmian do planu działalności ekologicznej;
  • przekazywania do ARiMR we właściwym terminie odpowiednich kopii stron tego planu;
  • składania odpowiednich oświadczeń wymaganych przy ubieganiu się o płatności ekologiczne do nowonasadzonych plantacji sadowniczych.

- Należy również nadmienić, że ewentualne zastąpienie na ww. zasadach zobowiązania ekologicznego innym zobowiązaniem nie będzie uznawane za uchybienie polegającego na tym, że rolnik zmniejszył wielkość powierzchni gruntu, na którym powinien realizować zobowiązanie ekologiczne – czytamy w uzasadnieniu projektu.

 

Jakie zmiany w PROW 2024-2020?

Główną przesłanką do przygotowania projektu rozporządzenia dotyczącego PROW jest konieczność wprowadzenia zmian w realizacji przez rolników zobowiązań obejmujących uprawy sadownicze czyli w ramach Pakietów 4. i 10. Podstawowe oraz ekstensywne uprawy sadownicze– odpowiednio w okresie konwersji i po okresie konwersji. W przypadku realizacji tego zobowiązania rolnicy będą mieli w 2024 r. możliwość jego zastąpienia (na wszystkich gruntach, na których było dotychczas realizowane lub na ich części) zobowiązaniem obejmującym uprawy na gruntach ornych (czyli w ramach Pakietów 1-3, 5, 7–9 lub 11 - uprawy: rolnicze, warzywne, zielarskie, jagodowe i paszowe).

 

Po co MRiRW wprowadza zmiany w rolnictwo ekologicznym?

W przypadku obu rozporządzeń w opinii ministerstwa rolnictwa zmiany wychodzą naprzeciw postulatom zgłaszanym przez rolników ekologicznych, organizacje ekologiczne oraz doradców rolnośrodowiskowych i umożliwi rolnikom większą elastyczność w realizowaniu zobowiązań, czyli swobodne podjęcie decyzji o ewentualnym przejściu na inny kierunek produkcji. Wprowadzenie tego uelastycznienia powinno także wpłynąć na poprawę sytuacji dochodowej rolników.

 

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
02. grudzień 2023 06:07