Reklama zniknie za 11 sekund

Topagrar.pl
Strona główna>Artykuły>Drób>

Zwalczanie Salmonelli w stadach niosek: jaki program?

Obrazek

Ministerstwo rolnictwa przygotowało kolejny program zwalczania Salmonelli w stadach kur niosek na rok 2022. W Polsce jest obecnie ok. 1130 takich gospodarstw. Program będzie współfinansowany przez Unię Europejską i zostaną utrzymane jego podstawowe zasady z lat poprzednich.

wk10 stycznia 2022, 10:33

Celem programu jest obniżenie poziomu zakażeń wywoływanych przez pałeczki Salmonelli do poziomu 2% lub poniżej tej wartości. Umożliwi to pozyskiwanie bezpiecznych jaj konsumpcyjnych od kur niosek. Zgodnie z założeniami programu w 2022 r. na 2 422 stada przewidziane do zbadania przyjmuje się, że nie więcej niż 62 stada niosek będzie zakażonych serotypem Salmonella objętym programem.

Współfinansowanie UE

Szacunkowe koszty realizacji programu w 2022 r. wyniosą 922 791,91 zł. W związku z powyższym Polska będzie występowała do Komisji Europejskiej z wnioskiem o współfinansowanie tego programu ze środków Unii Europejskiej w odniesieniu do 75% kosztów kwalifikowalnych, tj. do kwoty 626 440,82 zł.

Główny Lekarz Weterynarii wystąpił już do Komisji Europejskiej z wnioskiem o zatwierdzenie programu i przyznanie współfinansowania na rok 2022.

W programie na 2022 r. zostały zachowane rozwiązania przyjęte dla programu na rok 2018.  Dotyczą one środków podejmowanych w przypadku stwierdzenia Salmonelli. Od roku 2018, co do zasady, dodatnie wyniki badań właścicielskich uznawane są jako ostateczne, bez konieczności potwierdzania ich badaniami urzędowymi.

Dodatkowo, w przypadku stwierdzenia Salmonelli stadzie kur niosek, powiatowi lekarze weterynarii nie wydają decyzji nakazujących ubój lub zabicie ptaków, a wyłącznie decyzje nakazujące przemieszczanie jaj ze stad zakażonych serotypami Salmonella objętymi programem, przeznaczonych do spożycia przez ludzi, do zakładów przetwórczych w celu dokonywania obróbki cieplnej tych jaj. Tym samym program w proponowanym brzmieniu nie przewiduje kosztów odszkodowań za ptaki zabite lub ubite z nakazu Inspekcji Weterynaryjnej, jak również kosztów zabicia i unieszkodliwienia tych ptaków czy kosztów transportu do rzeźni.

Niebezpieczna bakteria

Ograniczenie występowania serotypów Salmonella u drobiu mających istotne znaczenie dla zdrowia publicznego. Do zakażeń u ludzi, zgodnie z danymi z raportu Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności dochodzi najczęściej przez spożywanie skażonych produktów pochodzenia zwierzęcego, m.in. jaj i produktów jajecznych oraz mięsa i przetworów mięsnych, w tym drobiowych. W roku 2020 zanotowano w Polsce ogółem 5485 przypadków zatruć pokarmowych u ludzi spowodowanych pałeczkami Salmonella (dane wstępne).

wkWażne Tematy

Ważne Tematy

  • Produkty Agrasklep
 • Social Media
 • top agrar Polska
 • Profitehcnika
 • Tygodnik - rolniczy
 • Elita
 • Mleko24
 • Wiom
 • Sad Nowoczesny
 • Traktorpool
 • Agrarlex
 • Agrarpogoda
 • WH
 • Ogłoszenia agro
 • Smart wieś
 • Agrarsklep
 • Strona firmowa

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)

Ważne Tematy

  • Produkty Agrasklep
 • Social Media
 • top agrar Polska
 • Profitehcnika
 • Tygodnik - rolniczy
 • Elita
 • Mleko24
 • Wiom
 • Sad Nowoczesny
 • Traktorpool
 • Agrarlex
 • Agrarpogoda
 • WH
 • Ogłoszenia agro
 • Smart wieś
 • Agrarsklep
 • Strona firmowa

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)