StoryEditor

Rada Ochrony Przyrody bez ani jednego rolnika w składzie?

20 marca br. została powołana przez Minister Paulinę Hennig-Kolską Państwowa Rada Ochrony Przyrody. Problem polega na tym, że na 40-osobowy skład, nie ma ani jednej osoby, która reprezentowałaby środowisko rolnicze.
25.04.2024., 12:36h

Brak reprezentacji rolników w Radzie Ochrony Przyrody

Prezes Podlaskiej Izby Rolniczej, Grzegorz Leszczyński, zwrócił się w piśmie do Wiktora Szmulewicza, Prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych, w sprawie powołanej 20 marca 2024 roku przez Paulinę Hennig-Kolską, Państwowej Rady Ochrony Przyrody. Jak zaznaczył Leszczyński w piśmie, wyborowi składu, towarzyszy bardzo mocne rozgoryczenie, ponieważ na 40 osób, żadna z nich nie reprezentuje środowiska rolniczego.

Zobacz także: Protest zachodniopomorskich rolników na S3 - węzeł Pyrzyce. (RELACJA)

- Rolnictwo jest jednym z najstarszych i podstawowych rodzajów działalności człowieka. W Polsce jest obecnie 14,6 mln hektarów użytków rolnych, co stanowi około połowę powierzchni kraju. Nieprzypadkowo nazwa Polska wywodzona jest od pól, stanowiących istotny element krajobrazu. W Polsce jest obecnie ok. 1,4 mln gospodarstw rolnych, których działalność ma silny wpływ na nas wszystkich oraz całe otoczenie. Gospodarstwa rolne w dużej mierze prowadzone są na różnorakich formach ochrony przyrody typu: parki narodowe, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu i obszary Natura 2000. Przykładowo grunty rolne w strukturze powierzchni parków narodowych stanowią aż 14,9 % (47 018 ha). Natomiast gospodarowanie na obszarach chronionym oraz w jego otulinie musi być podporządkowane ochronie przyrody. Z punktu widzenia rolnika ważna jest znajomość przebiegu granic obszarów Natura 2000, w obrębie których chroni się elementy przyrody zagrożone w skali Europy. Rolnicy zapewniają żywność i inne dobra publiczne - czytamy w piśmie. 

image

Wiktor Szmulewicz: "Nie może być tak, że w PE, który decyduje o kształcie WPR nie ma rolników!"

Skandal – rolnicy są pomijani

W piśmie czytamy również, że Leszczyński jest świadomy, jakie rolnictwo ma wpływ na środowisko, a w tym jakie powoduje zagrożenia. Dlatego zagadnienia, które dotyczą Państwowej Rady Ochrony Przyrody, dotyczą w ogromnej mierze całego sektora rolnictwa.

- Dlatego też skandalem jest, że rolnicy, którzy mają ogromny wpływ na przyrodę są pomijani w tego typu działaniach. Powinniśmy mieć wpływ na kształtowanie polskiego rolnictwa, ale w taki sposób aby bardziej sprzyjało niż szkodziło środowisku. Ponadto Zarząd Podlaskiej Izby Rolniczej jest zdania, że w obecnej sytuacji, związanej m.in. z wprowadzaniem Zielonego Ładu, zagrożeniami płynącymi ze strony napływu produktów rolnych z innych krajów, niezwłocznie powinna być też powołana przez Ministra Rolnictwa Państwowa Rada Ochrony Rolnictwa - czytamy dalej w piśmie. 

 

Bernat Patrycja

oprac. na pods. pirol

Fot: Beba

Patrycja Bernat
Autor Artykułu:Patrycja Bernat Redaktorka portalu topagrar.pl, specjalistka ds. rynku nawozów i uprawy roślin
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
28. maj 2024 22:52