StoryEditor

Jak nowa ustawa o biogazowniach może przyspieszyć transformację energetyczną wsi?

W maju br. Sejm jednogłośnie przyjął ustawę ułatwiająca inwestycje w biogazownie rolnicze oraz regulujące przepisy dotyczące Narodowego Celu Wskaźnikowego i definiujące standard benzyny E10.  Ustawa przeszła przez Senat i 13 lipca 2023 weszła w życie. O ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie biogazowni rolniczych, a także jak ich funkcjonowanie może przyspieszyć transformację energetyczną obszarów wiejskich. dyskutowali politycy i eksperci podczas konferencji w siedzibie resortu rolnictwa.
19.07.2023., 13:07h

Przypomnijmy, że przegłosowana ustawa opiera się na trzech filarach. Pierwszy dotyczy ułatwień w procesie inwestycyjnym biogazowni rolniczych. Drugi to uregulowanie kwestii pofermentu, który może częściowo zastąpić nawozy mineralne. Trzecia rzecz to jest filar biopaliwowy,

- Dajemy pewność polskim producentom chociażby rzepaku, statuując narodowy cel wskaźnikowy już na poziomie ustawy – 9,1% w 2024 r., 9,2% w 2025 r. To jest bardzo dobra informacja dla 100 tys. polskich rolników, producentów rzepaku. Wprowadzamy europejski standard benzyny E10, zgodnie z europejskimi standardami. To jest dobra informacja dla polskich producentów zbóż, przede wszystkim oczywiście kukurydzy – mówił w maju w Sejmie wiceminister Janusz Kowalski.

 

Przyspieszyć transformację energetyczną polskiej wsi


Na temat przyjętej w Sejmie ustawy w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyła się we wtorek 18. lipca konferencja naukowa „Biogazownie rolnicze szansą dla transformacji energetycznej obszarów wiejskich”. Uczestniczyli w niej minister Robert Telus oraz sekretarz stanu w MRiRW, pełnomocnik rządu ds. transformacji energetycznej obszarów wiejskich Janusz Kowalski oraz liczne grono ekspertów i przedstawicieli branży OZE i biopaliw.

– Ustawa bardzo ułatwia inwestowanie w OZE na wsiach. To jest wielki sukces osób, które nad tym pracowały, to jest sukces polskiego rolnictwa. Dzięki niej biogazownie będą się rozwijały – powiedział dziś minister Robert Telus w nawiązaniu do przygotowanej w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi ustawy o biogazowniach rolniczych.

Wiceminister Janusz Kowalski podkreślał, że w sprawie tej ustawy w Sejmie panowała wyjątkowa zgoda wśród parlamentarzystów.

– Przyjęta ustawa o biogazowniach rolniczych o pofermencie i biopaliwach jest najważniejszą ustawą o OZE od kilkunastu lat. Ustawą przyjętą w pełnym konsensusie. Nie było ani jednego posła, nie było ani jednego senatora, który zagłosował przeciwko tej ustawie – mówił Janusz Kowalski.


Biogazownia rolnicza jako stabilne źródło OZE

W pierwszej części z prelekcją wystąpił prof. dr hab. inż. Jacek Dach z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, który przedstawił  główne zasady funkcjonowania biogazowni rolniczej jako stabilnego źródła OZE. Następnie dr hab. inż. Alina Kowalczyk-Juśko, prof. UP w Poznaniu przybliżyła uczestnikom zagadnienia związane z powstającym jako efekt działania biogazowni rolniczej pofermentem. Z kolei dr Marcin Rokosz szczegółowo przedstawił rozwiązania prawne zaproponowane w specustawie biogazowej.

Udział w konferencji wziął także Adam Stępień, dyrektor Krajowej Izby Biopaliw, który wyjaśnił, jak zmiany w zakresie biokomponentów i biopaliw mogą wpłynąć na rynek paliwowy i zapotrzebowanie na surowce rolne.

Jak zwiększyć liczbę biogazowni rolniczej w Polsce?

W drugiej części konferencji odbyły się dwa panele dyskusyjne praktyków i ekspertów. W pierwszym dyskutowano na temat tego jak specustawa biogazowa może przyczynić się do rozwoju biogazowni rolniczych w Polsce. Uczestnicy zgodzili się, że uchwalony akt dotyczący biogazowni rolniczych to ważny krok w przeprowadzeniu transformacji energetycznej obszarów wiejskich. Podczas dyskusji podjęto także temat wsparcia finansowego dla realizacji inwestycji w zakresie biogazowni rolniczych, w ramach uruchomionego w styczniu 2023 r. programu Energia dla Wsi. Wskazano także, że mitem jest to, że biogazownia rolnicza jest najdroższym odnawialnym źródłem energii.

W drugim panelu dyskusyjnym rozmawiano o sytuacji na rynku biokomponentów i biopaliw w kontekście wprowadzenia stabilnych zasad funkcjonowania tego rynku w postaci Narodowego Celu Wskaźnikowego oraz nowych perspektyw dla rynku w związku z wdrożeniem w Polsce z dniem 1 stycznia 2024 r. europejskiego standardu benzyn E10. Podczas rozmowy poruszono także zagadnienia związane z sytuacją na rynku gorzelni rolniczych i wpływu na nią specustawy biogazowej.

oprac. bcz

Źródło: MRiRW
Fot. MRiRW

Bartłomiej Czekała
Autor Artykułu:Bartłomiej Czekała Redaktor naczelny portalu topagrar.pl, dyrektor PWR online
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
10. grudzień 2023 17:23