StoryEditor

Opieka rodziny a zasiłki

Opieka nad osobami starszymi i schorowanymi wymaga wiele wysiłku zwłaszcza, kiedy świadczenia na opiekę są coraz trudniejsze do zdobycia.
05.05.2015., 12:05h

Z dniem 1 stycznia 2013 roku weszła w życie nowa ustawa, dotycząca świadczeń przysługującym osobom opiekującym się osobami straszymi. Zgodnie z nią tzw. specjalny zasiłek opiekuńczy jest przyznawany na bardziej rygorystycznych zasadach niż wcześniejsze świadczenia opiekuńcze. W myśl obowiązujących aktualnie zasad specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje:
- jeśli dochód w rodzinie nie przekracza 623zł/osobę,
- po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego,
- w wysokości nizszej od świadczenia pielęgnacyjnego.

Ten sam specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, jeśli osoba, która sprawuje opiekę:
- ma ustalone prawo do emerytury, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,
- podlega obowiązkowo ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu z innych tytułów,
- ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego,
- legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

oprac. ec
fot. Sierszeńska

 

Ewelina Cisłak
Autor Artykułu:Ewelina Cisłak

redaktor „top agrar Polska”, specjalistka w zakresie tematyki domu i rodziny.

Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
30. listopad 2023 18:50