StoryEditor

Koła Gospodyń Wiejskich będą promować szczepienia na wsi!

Jest nowy pomysł na przekonanie mieszkańców wsi do szczepienia przeciwko COVID-19. Resort rolnictwa chce, aby ich promocją zajęły się… Koła Gospodyń Wiejskich. Jak na razie odsetek zaszczepionych przeciwko COVID-19 na obszarach wiejskich jest, niestety, najniższy.
14.07.2021., 16:07h

W wykazie prac legislacyjnych i programowych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów ukazała się zapowiedź inicjatywy legislacyjnej dotyczącej nowelizacji rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, dotyczącej szczepień

Wieś nie chce się szczepić?

W uzasadnieniu resort rolnictwa podkreślił, że koronawirus powoduje wiele zachorowań oraz przyczynia się do zgonów, a jedną z metod zabezpieczenia organizmu ludzkiego przed zachorowaniem jest szczepienie. Tymczasem odsetek w pełni zaszczepionych mieszkańców gmin miejskich wynosi 42,9%, gmin miejsko-wiejskich 33,5%, natomiast gmin wiejskich tylko 29,6%. Podobna tendencja występuje dla zaszczepionych przynajmniej jedną dawką, czyli 51,3% mieszkańców gmin miejskich, 42,0% miejsko-wiejskich oraz 37,7% wiejskich

Gospodynie na ratunek

Stąd właśnie pomysł MRiRW, aby w akcję promocji szczepień zaangażować Koła Gospodyń Wiejskich, które działają na obszarach wiejskich i tworzą je mieszkańcy danej  społeczności wiejskiej. 

"Szeroko prowadzona różnorodna działalność społeczna, oświatowa, kulturalna poprzez Koła Gospodyń Wiejskich pozwala tym podmiotom dotrzeć do szerokiego grona mieszkańców obszarów wiejskich. Zaangażowanie Kół Gospodyń Wiejskich w proces szczepienia może ułatwić osobom z mniejszych miejscowości dostęp do szczepień przeciwko COVID-19 i tym samym wpłynąć na zwiększenie liczby zaszczepionych na obszarach wiejskich"  stwierdzono w uzasadnieniu projektu. 

Fundusze na promocję szczepień dla KGW

Dlatego resort rolnictwa proponuje, aby w projekcie rozporządzenia uruchomić jeszcze w tym roku dla Kół Gospodyń Wiejskich:

  • pomoc finansowej na realizację w terminie do dnia 30 września 2021 r. inicjatyw dotyczących organizacji wydarzenia mającego na celu wsparcie lokalnej społeczności w zakresie dostępności do szczepień przeciwko COVID–19,
  • premii z tytułu zaszczepienia po raz pierwszy co najmniej 100 osób w trakcie powyższego wydarzenia;
  • dodatkowych premii z tytułu zorganizowania wydarzenia, podczas którego zaszczepiono po raz pierwszy przeciwko COVID–19 największą liczbę osób i nie mniej niż 100 osób.
wk
fot. pixabay
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
10. grudzień 2023 20:30