StoryEditor

Rosja niszczy infrastrukturę Dunaju w Ukrainie – kolejne ataki

W nocy na z 22 na 23 sierpnia wojska rosyjskie znów zaatakowały obwód odesski, uszkadzając kilka ukraińskich obiektów związanych z transportem i handlem zbożem na Dunaju.
23.08.2023., 12:08h

Atak na strategiczne obiekty w Ukrainie

Według ukraińskiego wojska atak nastąpił we wtorek nad ranem z użyciem dronów, artylerii i rakiet. Celem ataku były porty, terminale i magazyny zbożowe w rejonie Izmaiłu i Reni, położonych na południowym zachodzie Ukrainy, nad Dunajem.
Dunaj jest najdłuższą rzeką Europy i stanowi ważny szlak transportowy i handlowy dla wielu krajów. Ukraina korzysta z Dunaju do eksportu swojego zboża, a w tym momencie jest on główną trasą transportową. Porty naddunajskie odpowiadały za około 1/4 ukraińskiego eksportu, zanim Rosja wycofała się z umowy zbożowej.
Zniszczenia i ofiary po rosyjskich atakach

Atak Rosji spowodował duże straty materialne. Według Olega Kipera, szefa Odeskiej Obwodowej Administracji Wojskowej, uszkodzone zostały magazyny zbożowe oraz kompleks produkcyjno-przeładunkowy w regionie Dunaju.

- W magazynie wybuchł pożar. Ofiar wśród ludności cywilnej nie ma – zaznaczył Oleg Kiper.

Rozwój szybkiej logistyki na zachodzie

Atak Rosji na infrastrukturę Dunaju w Ukrainie nie tylko zagraża bezpieczeństwu i stabilności tego kraju, ale także utrudnia jego integrację z Unią Europejską. Dunaj jest bowiem ważnym korytarzem transportowym i handlowym, który łączy Ukrainę z krajami Europy Środkowej i Południowej. Aby zminimalizować negatywne skutki ataku i zwiększyć swoje szanse na przystąpienie do UE, Ukraina musi rozwijać alternatywne środki komunikacji i logistyki, zwłaszcza w kierunku zachodnim.

W tym celu ukraiński rząd podjął szereg działań, które mają poprawić infrastrukturę drogową, kolej i lotnictwo na zachodzie kraju. Premier Ukrainy Denys Szmyhał podkreślił, że rozwój szybkiej logistyki w kierunku zachodnim jest ważną składową ruchu Ukrainy w kierunku UE. Szmyhał zapowiedział również, że Ukraina będzie współpracować z Polską, Słowacją, Węgrami i Rumunią w celu stworzenia wspólnego rynku transportowego i usług logistycznych.

Niektóre z konkretnych projektów, które mają na celu rozwój szybkiej logistyki na zachodzie Ukrainy, to:
  • Budowa autostrady A4 łączącej Lwów z granicą polską. Autostrada ma być gotowa do końca 2023 roku i ma stanowić część transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T.
  • Modernizacja linii kolejowej Lwów-Krakowiec, która ma umożliwić kursowanie pociągów o prędkości do 160 km/h. Projekt jest finansowany przez Europejski Bank Inwestycyjny i ma być zakończony do 2024 roku.
  • Rozbudowa portu lotniczego Lwów im. Daniela Halickiego, który ma stać się regionalnym hubem lotniczym. Port ma być wyposażony w nowy terminal pasażerski, drogi startowe i systemy nawigacyjne. Projekt jest wspierany przez Bank Światowy i ma być ukończony do 2025 roku.
Rozwój szybkiej logistyki na zachodzie Ukrainy jest nie tylko odpowiedzią na atak Rosji na infrastrukturę Dunaju, ale także sposobem na zwiększenie atrakcyjności gospodarczej i turystycznej tego regionu. Jest to również krok w kierunku integracji z Unią Europejską, która oczekuje od Ukrainy spełnienia kryteriów akcesyjnych, w tym poprawy jakości usług transportowych i logistycznych.

Zwiększenie konkurencyjności i dywersyfikacji rynków

Układ między Ukrainą a Rumunią o współpracy w zakresie eksportu zboża ma na celu nie tylko zapewnić bezpieczny transport żywności przez Morze Czarne, ale także zwiększyć konkurencyjność i dywersyfikację rynków ukraińskich producentów zboża. Według Ukragroconsult układ ten pozwoli Ukrainie na lepsze wykorzystanie swojego potencjału produkcyjnego i eksportowego, który jest ograniczony przez niską przepustowość portów nadczarnomorskich i wysokie koszty logistyki.

Układ między Ukrainą a Rumunią zakłada, że ukraińskie zboże będzie transportowane drogą lądową do rumuńskich portów nad Dunajem, a następnie drogą wodną do portów nad Morzem Czarnym lub Morzem Śródziemnym. Taka trasa ma być tańsza i szybsza niż tradycyjna droga przez ukraińskie porty nadczarnomorskie, które są narażone na ataki Rosji i mają ograniczoną zdolność przeładunkową.

To także ma na celu poszerzyć rynek zbytu dla ukraińskiego zboża, które jest głównie kierowane do krajów Bliskiego Wschodu, Afryki i Azji. Dzięki układowi Ukraina będzie mogła sprzedawać swoje zboże do krajów Europy Południowej i Zachodniej, które mają większe zapotrzebowanie i wyższe ceny. Ponadto, Ukraina będzie mogła korzystać z preferencyjnych warunków handlowych z Unią Europejską, która jest jej największym partnerem gospodarczym.

Układ między Ukrainą a Rumunią jest więc nie tylko sposobem na ominięcie rosyjskiej blokady na Morzu Czarnym, ale także szansą na poprawę sytuacji gospodarczej i społecznej w ukraińskim sektorze rolnym, który jest kluczowy dla rozwoju kraju.

Mkh na podst. Reuters, Oleg Kiper/Telegram, kmu.gov.ua, Ukragroconsult
Fot: envato.elements
Maria Khamiuk
Autor Artykułu:Maria Khamiukdziennikarz, współpracownik PWR Online
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
08. grudzień 2023 17:53