StoryEditor

Glifosat na chwasty w mulczu

Jeśli facelia czy gorczyca, wysiane jako międzyplony ozime (mulcz), całkowicie nie obumarły, a ponadto rozwijają się w nich chwasty, przed siewem kukurydzy czy buraków pole wymaga użycia, np. glifosatu.
22.03.2017., 13:03h

W zabiegu, uwalniającym pole z mulczem od chwastów należy zwrócić uwagę, by:

  • rośliny wiosną wykazywały oznaki wegetacji
  • temperatura powietrza w dzień wynosiła minimum 5°C
  • po oprysku nie występowały przymrozki poniżej –2°C
  • zabieg wykonać na suche liście
  • dawki glifosatu dostosować do gatunku chwastów.

Należy ponadto mieć na uwadze, że o skuteczności zabiegu w dużej mierze decyduje temperatura otoczenia. Im jest ona wyższa i w dzień występuje silne nasłonecznienie, tym działanie preparatu jest szybsze i skuteczniejsze. Niektóre z herbicydów zawierających glifosat wymagają ponadto dodatku siarczanu amonowego (5 kg/ha) lub adiuwantów. Nie zaleca się natomiast stosować ich form olejowych, które ograniczają chwastobójczą funkcję herbicydu.

Janusz Biernacki
Autor Artykułu:Janusz Biernackiredaktor „top agrar Polska”, specjalista w zakresie uprawy i nawożenia roślin.
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
10. grudzień 2023 06:13