Reklama zniknie za 11 sekund

O MOL–ach w Rydzynie

Obrazek

O tym w jaki sposób MOL – czyli działalność marginalna i ograniczona może wspomóc kieszeń w gospodarstwie mogli usłyszeć uczestnicy spotkania w wielkopolskiej Rydzynie.

Ewelina CisłakAnna Kurek23 stycznia 2017, 14:40

W miniony weekend (20–21. stycznia) w Rydzynie k/Leszna nasza redakcja uczestniczyła w zorganizowanej przez Krajowy Związek Grup Producentów Rolnych – Izba Gospodarcza konferencji o perspektywach dla rozwoju sektora trzody chlewnej w Polsce w świetle aktualnej sytuacji.

Podczas spotkania rolnicy dowiedzieli się wielu szczegółów dotyczących aktualnej sytuacji związanej z kolejnymi przypadkami wykrycia afrykańskiego pomoru świń ASF w kraju. Mówił o tym dr Piotr Kołodziejczyk, który przedstawił sytuację epizootyczną odnośnie ASF w Polsce oraz zasięg obszarów objętych restrykcjami.

Zasadniczą jednak częścią konferencji były możliwości pozyskania środków z PROW 2014–2020 na finansowanie ewentualnych inwestycji w tym w MOL–e. O tym kto i w jakich okolicznościach może liczyć na unijne wsparcie mówiła Karolina Reńska (KZGPR-IG). Z kolei Małgorzata Malinowska wyjaśniała wszelkie zawiłości dotyczące administracyjne przy zakładaniu takich przedsięwzięć.

1 czerwca 2016 weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 21 marca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków uznania działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej (Dz. U. poz. 451).

 Określa ono:

 • szczegółowe warunki pozwalające na uznanie działalności za działalność marginalną, lokalną i ograniczoną, w tym zakres i obszar produkcji, a także wielkość dostaw produktów pochodzenia zwierzęcego do zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta końcowego;
 • wymagania weterynaryjne, jakie powinny być spełnione przy prowadzeniu tej działalności.

W ramach działalności MOL można prowadzić:

 1. rozbiór świeżego mięsa wołowego, wieprzowego, baraniego, koziego, końskiego, drobiowego lub zajęczaków,
 2. rozbiór świeżego mięsa zwierząt łownych odstrzelonych zgodnie z przepisami prawa łowieckiego, rozbiór świeżego mięsa zwierząt dzikich utrzymywanych w warunkach fermowych,
 3. produkcję mięsa mielonego, surowych wyrobów mięsnych,
 4. produkcję produktów mięsnych,
 5. produkcję wstępnie przetworzonych lub przetworzonych produktów rybołówstwa,
 6. produkcję produktów mlecznych lub produktów na bazie siary wyprodukowanych
 7. z mleka lub siary, pozyskanych w gospodarstwie produkcji mleka w rozumieniu przepisów rozporządzenia nr 853/2004 lub w gospodarstwie rolnym, w którym jest prowadzona działalność w zakresie produkcji mleka surowego lub siary, przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej,
 8. produkcję produktów jajecznych pozyskanych w wyniku obróbki lub przetwarzania jaj, które uprzednio ugotowano w skorupach,
 9. produkcję gotowych posiłków (potraw) z produktów pochodzenia zwierzęcego, o których mowa powyżej lub z udziałem tych produktów, pod warunkiem że co najmniej jeden produkt pochodzenia zwierzęcego należący do głównych składników posiłku został wyprodukowany w tym zakładzie.

Miejsca produkcji w ramach MOL muszą znajdować się na obszarze jednego województwa lub na obszarach powiatów sąsiadujących z tym województwem, położonych na obszarach innych województw.

Natomiast miejsca sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego oraz zakłady prowadzące handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta końcowego, do których następuje dostawa mogą znajdować się na obszarze jednego województwa lub na obszarach powiatów sąsiadujących z tym województwem, położonych na obszarach innych województw oraz na obszarach miast stanowiących siedzibę wojewody lub sejmiku województwa, położonych na obszarach województw sąsiadujących z województwem, w którym jest prowadzona produkcja tych produktów.

Impreza w rydzynie była finansowana z Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego.  aku, ec

Fot. Kurek1 z 7
Wiceprezes KZGPR-IG Grzegorz Majchrzak i Karolina Reńska.

Wiceprezes KZGPR-IG Grzegorz Majchrzak i Karolina Reńska.

2 z 7
Małgorzata Malinowska.

Małgorzata Malinowska.

3 z 7
Dr Piotr Kołodziejczyk.

Dr Piotr Kołodziejczyk.

4 z 7
Przybyli na spotkanie rolnicy chętnie słuchali o możliwościach dofinansowania utworzenia małych przetwórni mięsnych.

Przybyli na spotkanie rolnicy chętnie słuchali o możliwościach dofinansowania utworzenia małych przetwórni mięsnych.

5 z 7
Przybyli na spotkanie rolnicy chętnie słuchali o możliwościach dofinansowania utworzenia małych przetwórni mięsnych.

Przybyli na spotkanie rolnicy chętnie słuchali o możliwościach dofinansowania utworzenia małych przetwórni mięsnych.

6 z 7
Przybyli na spotkanie rolnicy chętnie słuchali o możliwościach dofinansowania utworzenia małych przetwórni mięsnych.

Przybyli na spotkanie rolnicy chętnie słuchali o możliwościach dofinansowania utworzenia małych przetwórni mięsnych.

7 z 7
Przybyli na spotkanie rolnicy chętnie słuchali o możliwościach dofinansowania utworzenia małych przetwórni mięsnych.

Przybyli na spotkanie rolnicy chętnie słuchali o możliwościach dofinansowania utworzenia małych przetwórni mięsnych.

Picture of the author
Autor Artykułu:Ewelina Cisłak
Pozostałe artykuły tego autora
Picture of the author
Autor Artykułu:Anna Kurek
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)