StoryEditor

1,55 mld zł trafi do rolników! Można było uzyskać nawet 500 tys. zł!

Beneficjenci mogli ubiegać się o dofinansowanie inwestycji związanych z prowadzeniem działalności przetwórczej i handlowej od 3 stycznia do 5 lutego 2024 r tzw. małe przetwórstwo w ramach KPO. Złożono 7 razy więcej wniosków niż w poprzednim naborze. Nic dziwnego, bo można było uzyskać nawet 500 tys. zł! Na co mogą zostać wydane?
07.02.2024., 10:30h

Jak podaje ARiMR w ciągu zaledwie miesiąca wpłynęło 4,3 tys. wniosków opiewających na kwotę ok. 1,55 mld zł! To olbrzymie środki przeznaczone na inwestycje skracające łańcuch dostaw żywności w ramach KPO i działania A1.4.1. „Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu”.

- Zarejestrowano ich blisko 4,3 tys. – najwięcej w województwach mazowieckim, wielkopolskim i lubelskim. Ze złożonych dokumentów wynika, że zainteresowani tym wsparciem ubiegają się przyznanie ok. 1,55 mld zł – podsumowuje kampanię ARiMR.

Kto mógł się ubiegać o pieniądze i w jakiej wysokości?

Wnioski mogli składać rolnicy i małżonkowie rolników oraz rybacy. Pomoc była przeznaczona dla już prowadzonej działalności RHD lub MOL lub tej która dopiero startuje, osoby składające wnioski musiały być ubezpieczone w KRUS lub otrzymywały płatności bezpośrednie, a także mają nadany numer identyfikacyjny w ewidencji producentów.

Można było uzyskać od 20 do 500 tys. zł w formie refundacji części kosztów kwalifikowanych.

  • do 70% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku osób fizycznych będących młodymi rolnikami (tj. osób, które urodziły się po dniu 31 grudnia 1983 r.)
  • do 60% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku osób fizycznych niebędących młodymi rolnikami
  • do 50% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku osób fizycznych będących rybakami.

Na co można wydać pieniądze na małe przetwórstwo?

Jak wymienia ARiMR otrzymane środki mogą zostać przeznaczone m.in.

  • budowę budynków i budowli wchodzących w skład gospodarstwa rolnego wnioskodawcy, które są wykorzystywane do przetwarzania, przechowywania, przygotowania do sprzedaży lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa lub akwakultury;
  • budowę lub remont połączony z modernizacją infrastruktury i urządzeń do składowania i zagospodarowania odpadów, oczyszczalni ścieków, biogazowni, systemów fotowoltaicznych, słonecznych systemów grzewczych, instalacji odzysku ciepła, pomp ciepła, kotłów i pieców na biomasę, a także zastosowania czynników chłodniczych o zmniejszonym lub neutralnym oddziaływaniu na środowisko – o ile są związane z przetwarzaniem, przechowywaniem, przygotowaniem do sprzedaży lub wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa lub akwakultury przez wnioskodawcę;
  • zakup nowych maszyn i urządzeń do przetwarzania, przechowywania, przygotowania do sprzedaży lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa lub akwakultury;
  • zakup nowych środków transportu spełniających wymagania techniczne oraz normy niskiej emisji spalin).

Zainteresowanie małym przetwórstwem rośnie!

Liczba zarejestrowanych podmiotów RHD oraz MOL systematycznie rośnie. Rolnicy są zainteresowani przetwórstwem mięsa, mleka, owoców oraz produkcji pieczywa i ciast, ale również produkcji przetworów z warzyw. Rolniczy Handel Detaliczny funkcjonuje w Polsce od 2017 r. Z najnowszych danych resortu rolnictwa wynika, że Rolniczy Handel Detaliczny (RHD) pod nadzorem Inspekcji Weterynaryjnej prowadzi 18 420 podmiotów, Rolniczy Handel Detaliczny (RHD) pod nadzorem Inspekcji Sanitarnej prowadzi 2398 podmiotów, a sprzedaż bezpośrednią pod nadzorem Inspekcji Weterynaryjnej (IW) prowadzą 15 873 podmioty.

Pierwszy nabór w ramach KPO na małe przetwórstwo był prowadzony w 2022 r. i wówczas złożono 674 wnioski na kwotę ponad 812 mln zł. 

RHD oraz MOL jest świetnym rozwiązaniem na zwiększenie dochodowości gospodarstw, ale również dla konsumentów, szansą pozwalającą na korzystanie ze zdrowych, polskich produktów, prosto od rolnika. 

Na temat ciekawych działalności rolników dotyczących Rolniczego Handlu Detalicznego piszemy systematycznie zarówno na topagrar.pl, ale również w magazynie top agrar Polska. 

Oprac. dkol na podst. ARiMR/funduszeeuropejskie.gov.pl

Dorota Kolasińska
Autor Artykułu:Dorota Kolasińska Redaktorka portalu topagrar.pl
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
14. kwiecień 2024 13:55