Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Świnie>Organizacja produkcji świń>

Spada pogłowie krów mlecznych w Polsce

Obrazek

Wszystko wskazuje na to, że zniesienie kwot mlecznych i pogorszenie koniunktury na rynku mleka ma swoje odbicie w spadku pogłowia krów mlecznych w Polsce. Według danych GUS w 2015 roku w kraju ubyło 113,7 tys. sztuk bydła.

Bartłomiej Czekała8 lutego 2016, 09:34

Jak informuje GUS, pogłowie krów mlecznych w grudniu 2014 roku wynosiło 2247,8 tys. szt., a w grudniu 2015 roku – 2134,1 tys. szt. Wskazuje to na spadek o 5,1% w ciągu roku. Co ciekawe, tendencja spadkowa nasiliła się w drugim półroczu 2015 roku, ponieważ w czerwcu ub. r. spadek w relacji rocznej wynosił tylko 1,3%.

Według danych GUS w grudniu ub. r. pogłowie krów mlecznych zmniejszyło się we wszystkich województwach z wyjątkiem podlaskiego, gdzie odnotowano niewielki wzrost (o 0,2%) do poziomu 428,1 tys. szt. W woj. mazowieckim, gdzie aktualnie znajduje się najwięcej krów mlecznych, odnotowano spadek 3,9% do poziomu 470,4 tys. szt. Warto zauważyć, że pogłowie bydła mlecznego w województwach: podlaskim i mazowieckim stanowi 42,1% pogłowia wszystkich krów mlecznych w Polsce.

Okazuje się jednak, że pomimo znaczącego spadku pogłowia krów mlecznych w minionym roku produkcja mleka była wyższa o 1% niż w 2014 roku za sprawą poprawy wydajności krów. Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej szacuje, że w Polsce wyprodukowano 12,7 mld litrów mleka. W 2015 roku wzrosła także towarowość mleka, bowiem skup mleka przekroczył 10,5 mld litrów i był o 2,8% wyższy niż rok wcześniej.

oprac. bcz na podstawie BGŻ BNP ParibasPicture of the author
Autor Artykułu:Bartłomiej Czekała
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)