StoryEditor

Poprawiony bilans wodny, ale negatywne skutki suszy pozostały

Chociaż w 12. okresie raportowania, tj. od 11 lipca do 10 września 2023 r. średnia wartość Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW) zmalała do –37mm, skutki suszy pozostały na polach.
19.09.2023., 13:09h
W wyniku występujących warunków wilgotnościowych w 12. raporcie nt. suszy rolniczej, IUNG – stwierdza wystąpienie tego zjawiska na terenie 4 województw
 • wielkopolskiego,
 • mazowieckiego,
 • podlaskiego,
 • łódzkiego.
Susza występowała w 4 monitorowanych uprawach:
 • kukurydzy na kiszonkę,
 • ziemniaka,
 • krzewów owocowych,
 • kukurydzy na ziarno.
W analizowanym okresie największy zasięg suszy rolniczej występował wśród upraw kukurydzy na kiszonkę, obejmując 15 gmin. W uprawach ziemniaka stwierdzono ją w 12 gminach, na plantacjach krzewów owocowych w 12, a wśród upraw kukurydzy na ziarno w 7 (patrz mapa KBW).
Szkody rolnicze
Instytut informuje także, że zgodnie z definicją określoną w ustawie z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. Nr 150, poz. 1249, z późn. zm.) „suszę oznaczają szkody spowodowane wystąpieniem, w dowolnym sześciodekadowym okresie od dnia 21 marca do dnia 30 września, spadku klimatycznego bilansu wodnego poniżej wartości określonej dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych i gleb”. Zatem w obojętnie którym okresie sześciodekadowym zostanie stwierdzona susza, to plony ostateczne dla upraw objętych suszą będą niższe przynajmniej o 20% w skali gminy w stosunku do plonów uzyskanych w średnich wieloletnich warunkach pogodowych.
Szczegółowe informacje przedstawiające straty plonów w poszczególnych województwach za pomocą map oraz tabel zamieszczone są z kolei na stronie Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej (SMSR) www.susza.iung.pulawy.pl. Przedstawione dane są sumą wszystkich gmin i powierzchni objętych suszą od początku jej monitorowania, tj. od 21 marca w danym roku, aż po raport bieżący. Należy też mieć na uwadze, że tylko zasięg maksymalny jest najbardziej miarodajny w monitorowanym okresie wegetacyjnym w oznaczeniu wystąpienia suszy rolniczej w kraju, województwie, gminie czy na działce ewidencyjnej.
Trudny sezon
W dotychczasowym okresie wegetacyjnym, tj. od 21 marca do 10 września stwierdzono niedobory wody powodujące obniżenie plonów przynajmniej o 20% w stosunku do plonów uzyskiwanych w średnich warunkach pogodowych dla wszystkich (14) monitorowanych upraw:
 • kukurydzy na ziarno,
 • kukurydzy na kiszonkę,
 • roślin strączkowych,
 • rzepaku i rzepiku,
 • krzewów owocowych,
 • zbóż jarych,
 • zbóż ozimych,
 • warzyw gruntowych,
 • truskawek,
 • tytoniu,
 • drzew owocowych,
 • chmielu,
 • ziemniaka,
 • buraka cukrowego.
Wystąpienie suszy rolniczej w kraju dla okresu 21.03 – 10.09 2023 roku przedstawia poniższa tabela:
[bie]
Janusz Biernacki
Autor Artykułu:Janusz Biernackiredaktor „top agrar Polska”, specjalista w zakresie uprawy i nawożenia roślin.
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
10. grudzień 2023 21:39