StoryEditor

Radar w rejonie Tarnowa ostrzega przed powodziami

Radar zbudowany w powiecie tarnowskim, sfinansowany w dużej części przez środki UE, ostrzega przed lokalnymi powodziami z górskiej rzeki Biała.
24.11.2022., 13:11h
Od połowy ub.r. działa najnowocześniejszy w Polsce radar, który ostrzega mieszkańców rejonu Tarnowa przed powodziami. Urządzenie to jest częścią Lokalnego Systemu Ostrzegania Przeciwpowodziowego i znajduje się w miejscowości Falkowa, gm. Ciężkowice. Projekt powstał 12 lat temu, kiedy po silnych ulewach górska rzeka Biała przelała się przez wały przeciwpowodziowe, zalewając Tarnów i jego okolice. Powódź spowodowała wielomilionowe straty, więc po katastrofie władze powiatu tarnowskiego postanowiły stworzyć mechanizm ochronny, który ostrzegałby przed wzbierającą wodą.
Mechanizm ostrzegania
Działający automatycznie radar w promieniu ok. 70 km skanuje chmury w dolinie rzeki Biała. Poza nim w skład systemu wchodzi ponad 20 zlokalizowanych na rzece i jej dopływach wodowskazów. Radar z Falkowa dokonuje pomiarów co minutę, co w sytuacji tzw. powodzi błyskawicznych, czy opadów nawalnych jest bardzo ważne. Jego program przelicza na bieżąco, czy opady zmieszczą się w korycie rzeki – jeśli nie, wysyła ostrzeżenia do odpowiednich służb i mieszkańców.
Mieszkańcy dorzecza Białej mogą się zarejestrować na stronie lsopbiala.pl i wybrać sposób, w jaki chcą otrzymywać ostrzeżenia – przez sms lub e-mail. Ostrzeżenia są wysyłane automatycznie 4 godz. przed zwykłą powodzią i 1 godz. przed nagłym wezbraniem wody w rzece. Straż pożarna, policja i pogotowie ratunkowe – takie ostrzeżenia przekazują okolicznym mieszkańcom nawet 48 godz. przed zdarzeniem.


Dzięki sąsiedzkiej współpracy z systemu mogą korzystać również ościenne powiaty, np. dąbrowski, gorlicki, nowosądecki, brzeski oraz bocheński, aby również mogły wcześniej ostrzec mieszkańców przed sytuacją zagrażającą wylewem rzeki Białej.
[bie; źródło: PAP]
Janusz Biernacki
Autor Artykułu:Janusz Biernackiredaktor „top agrar Polska”, specjalista w zakresie uprawy i nawożenia roślin.
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
11. grudzień 2023 23:35