StoryEditor

Emerytura dla rolnika bez przekazywania gospodarstwa. Ruszyły prace nad ustawą

Rząd rozpoczął pracę nad ustawą, która umożliwi otrzymanie emerytury rolniczej bez pozbywania się gospodarstwa. Planowany termin jej przyjęcia to drugi kwartał tego roku. 
09.02.2022., 08:02h

W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów ukazała się zapowiedź nowelizacji ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw. 

Kolejna zmiana  w ramach „Polskiego Ładu”
 

To, co najważniejsze w ustawie to nowe zasady nabywania emerytur rolniczych. Obecnie przepisy o ubezpieczeniu społecznym uzależniają m.in. wypłatę emerytury rolniczej w pełnej wysokości (tzn. zarówno części składkowej jak i uzupełniającej świadczenia) od zaprzestania prowadzenia działalności rolniczej. Może to nastąpić poprzez trwałe pozbycie się gospodarstwa (sprzedaż) albo okresowe na podstawie umowy dzierżawy zawartej na co najmniej 10 lat. 

- Zgodnie z projektem emeryt nie musi zaprzestawać prowadzenia działalności rolniczej, aby otrzymywać świadczenie w pełnej wysokości. Zmiana ta jest konsekwencją założeń „Polskiego Ładu dla polskiej wsi”, gdzie jednym z priorytetów jest wprowadzenie ułatwień podczas wypłaty świadczeń dla osób, które nabyły emerytury rolnicze - czytamy w uzasadnieniu projektu.  

Będzie dodatkowy podatek

Zgodnie z aktualnymi rozwiązaniami prawnymi, osoby opłacające podwójną składkę na ubezpieczenie emerytalno-rentowe lub składkę dodatkową z tytułu prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwach rolnych o powierzchni powyżej 50 ha przeliczeniowych, nie uzyskują z tego tytułu rekompensaty podczas ustalania prawa do emerytury rolniczej. Dlatego też w projekcie proponuje się wprowadzenie dodatku dla takich osób.

Dodatkowo dzięki projektowanym zmianom zostanie stworzone rozwiązanie, dzięki któremu osoby o długim stażu ubezpieczeniowym będą mogły łatwiej uzyskać świadczenie związane z niepełnosprawnością. Wyeliminowane zostaną również mankamenty przy ustalaniu wysokości świadczeń emerytalnych dla osób urodzonych po 31 grudnia 1948 r., w przypadku zbiegu prawa do świadczeń emerytalnych z ZUS i KRUS

Ministerstwo rolnictwa informuje, że planuje przyjęcie projektu przez Radę Ministrów w II kwartał 2022 r.

wk
Fot. Envato Elements
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
05. grudzień 2023 20:45