Reklama zniknie za 11 sekund

Strona główna>Artykuły>Prawo>Porady KRUS>

KRUS zorganizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników!

Obrazek

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) zorganizuje bezpłatne turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS w czasie wakacji letnich. Z okazji będą mogły skorzystać dzieci urodzone w latach 2004-2012 . Warunkiem jaki musi być spełniony to obligatoryjne ubezpieczenie przynajmniej jednego z rodziców (opiekuna prawnego) w KRUS.

1 kwietnia 2019, 15:25

Warunkiem skierowania dziecka na turnus rehabilitacyjny jest wypełnienie wniosku o skierowanie na ten turnus leczniczy, który stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 lipca 2013 r. w sprawie warunków i trybu kierowania przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na rehabilitację leczniczą oraz udzielania zamówień na świadczenia i usługi rehabilitacyjne (Dz.U. z 2013 r. poz. 860). Do wniosku powinien być dołączony formularz, zawierający dodatkową informację o stanie zdrowia dziecka oraz formularz dotyczący informacji podawanych w przypadku pozyskiwania danych osobowych od osoby, której danej dotyczą.

Wypełnione wnioski wraz z formularzami należy złożyć w placówce KRUS właściwej ze względu ma miejsce zamieszkania rolnika oraz w terminie określonym przez jednostkę.

Decyzję o skierowaniu dziecka na turnus rehabilitacyjny podejmuje regionalny inspektor orzecznictwa lekarskiego oddziału lub placówki terenowej KRUS

UWAGA! Pierwszeństwo w skierowaniu na turnusy rehabilitacyjne mają dzieci, które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności.

Dzieci przebywające na turnusie beda miały zapewnione całodzienne wyżywienie, całodobową opiekę medyczna oraz indywidualne programy rehabilitacyjne

Turnusy rehabilitacyjne trwają 21 dni. Szczegółowe informacje na ten temat znajdziecie Państwo w jednostkach organizacyjnych KRUS. Wiecej informacji na stronie internetowej KRUS https://www.krus.gov.pl/aktualnosci/dokument/artykul/turnusy-rehabilitacyjne-dla-dzieci-rolnikow-w-2019-roku/. 

kk

Źródło: www.krus.gov.plWażne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)