StoryEditor

Ile gruntów w 2022 r. nabyli cudzoziemcy?

Ponad 5 tys. hektarów gruntów rolnych i leśnych kupili w zeszłym roku cudzoziemcy. W zdecydowanej większości do inwestycji nie było potrzebne żadne zezwolenie.
09.06.2023., 13:06h

W 2022 r. do ministerstwa spraw wewnętrznych i administracji wpłynęło 1375 wniosków o udzielenie zezwolenia na nabycie nieruchomości oraz udziałów i akcji w spółkach będących właścicielem bądź użytkownikiem wieczystym nieruchomości położonych w Polsce, a także o udzielenie przyrzeczeń wydania zezwolenia na nabycie nieruchomości (promes). W porównaniu z rokiem 2021 odnotowano ok. 25% wzrost liczby wniosków, które wpłynęły do MSWiA.

Ile cudzoziemców kupiło ziemię?

Jak na tym tle wygląda zainteresowanie nieruchomościami rolnymi i leśnymi?
W zeszłym roku MSWiA wydało cudzoziemcom 149 zezwoleń na nabycie nieruchomości rolnych i leśnych o łącznej powierzchni 29,63 ha, co stanowi ok, 53% powierzchni wszystkich nieruchomości gruntowych objętych zezwoleniami. W ramach 149 zezwoleń na nabycie nieruchomości rolnych i leśnych, 19 zezwoleń dotyczyło nieruchomości stricte leśnych o powierzchni 7,15 ha.

Gdzie najczęściej kupowali ziemię rolną cudzoziemcy? Najpopularniejsze były następujące województwa:

·       warmińsko-mazurskie 11,24 ha

·       mazowieckie 4,72 ha

·       małopolskie  2,17 ha

·       zachodniopomorskie 1,65 ha.

Ze względu na obywatelstwo najwięcej zezwoleń otrzymali obywatele Ukrainy. Było to 105 zezwoleń w odniesieniu do 23,42 ha.

Bez zezwolenia w UE i EOG

MSWiA przypomina jednak, że obywateli Europejskiego Obszaru Gospodarczego nie obowiązują przepisy dotyczące obowiązku uzyskania zezwolenia na kupno nieruchomości.

- Jeśli chodzi o transakcje, które zostały dokonane przez obywateli UE i EOG czy też Konfederacji Szwajcarskiej, mamy tu tylko i wyłącznie obowiązek ewidencyjny, obowiązek rejestrowania. My po prostu jesteśmy informowani o danej transakcji, bo taki jest wymóg prawny, ona nie jest przedmiotem naszego badania, my kompletnie nie mamy na nią wpływu – mówił w Sejmie wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Bartosz Grodecki.

I to obywatele EOG i UE od wielu lat wykazują największe zainteresowanie takimi inwestycjami. Powierzchnia nieruchomości gruntowych nabytych przez tą grupę cudzoziemców w 2022 r. stanowi ok. 95% powierzchni wszystkich nabytych nieruchomości gruntowych. Przedmiotem zainteresowania są przede wszystkim nieruchomości pod inwestycje gospodarcze, a także na cele stałego zamieszkania na terenie Polski.

Gwałtowny wzrost inwestycji w ziemię rolną

Z danych zgromadzonych w rejestrach wynika, że w 2022 r. cudzoziemcy nabyli (na podstawie wymaganego zezwolenia i bez) 12 823,95 ha.

Wśród osób fizycznych najwięcej nieruchomości nabyli obywatele:

·       Niemiec 1354, 44 ha,

·       Holandii 422,89 ha,

·       Słowacji 293,12 ha,

·       Francji 87,62 ha,

·       Austrii 73,05 ha.

W przypadku osób prawnych najwięcej nieruchomości nabyły podmioty z przewagą kapitału:

·       cypryjskiego  3640, 59 ha,

·       niemieckiego 1755, 24 ha,

·       luksemburskiego 1498, 61 ha,

·       holenderskiego 874, 19 ha,

·       czeskiego 543, 18 ha.

W ramach tych transakcji zarejestrowano także 2268 transakcji dotyczących nieruchomości rolnych i leśnych o powierzchni 5 119, 87 ha. Wobec 1519 ha w 2021 r.

Skąd zainteresowanie inwestycjami w polską ziemię?

- Na wzrost nabycia w ostatnich latach nieruchomości, jak również akcji i udziałów w spółkach handlowych z siedzibą w Polsce wpływ miało m.in. zakończenie okresów przejściowych dotyczących nabywania tego rodzaju nieruchomości  przez podmioty pochodzące z Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz i Konfederacji Szwajcarskiej oraz fakt, że Polska jest krajem popularnym i atrakcyjnym w sensie biznesowym. Należy to również łączyć z konfliktem zbrojnym  na terytorium Ukrainy i migracją obywateli tego państwa do Polski – napisał w przesłanym do Sejmu raporcie Mariusz Kamiński minister spraw wewnętrznych i administracji. 

wk
Fot. Envato Elements

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
08. grudzień 2023 15:33