StoryEditor

Potrzebna ochrona dla sektora rolno-spożywczego!

Minister rolnictwa Henryk Kowalczyk napisał list do wicepremiera i ministra aktywów państwowych Jacka Sasina w sprawie wprowadzenia mechanizmów chroniących podmioty sektora rolno-spożywczego przed wzrostem cen energii. Na szali jest bezpieczeństwo żywnościowe kraju.
15.03.2022., 14:03h

Ministerstwo rolnictwa zwracało już uwagę ministerstwu aktywów państwowych na rosnące ceny węgla, gazu i energii elektrycznej, co powoduje dynamiczny wzrost kosztów produkcji oraz spadek rentowności podmiotów sektora rolno-spożywczego.

Objęcie ochroną producentów żywności

Bez efektu. Dlatego teraz minister Kowalczyk ponownie zwrócił się do MAP z wnioskiem o rozpoczęcie prac legislacyjnych służących ochronie odbiorców paliw gazowych oraz wprowadzenia mechanizmów chroniących podmioty sektora rolno-spożywczego przed wzrostem cen nośników energii. - Do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi docierają sygnały o zaprzestawaniu produkcji rolnej i przetwórczej co może wywołać negatywne skutki dla sprawnego funkcjonowania łańcucha dostaw żywności, a w konsekwencji zagrozić bezpieczeństwu żywnościowemu kraju - napisał H. Kowalczyk. 

Inicjatywa mleczarzy

Ministerstwo rolnictwa zwróciło uwagę, że z podobnym wnioskiem zwrócił się już raz do MAP Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich, w którym przetwórcy mleka postulują o podjęcie działań w celu objęcia spółdzielni mleczarskich preferencyjnymi rozwiązaniami w zakresie zagadnień dostaw i cen gazu. Spółdzielczość mleczarska reprezentuje dominującą część krajowej branży przetwórstwa mleka, gdyż około 70% skupowanego w Polsce surowca mlecznego jest przerabiana na przetwory mleczne właśnie w spółdzielniach.

- Nie mniej chciałbym zwrócić uwagę Pana Premiera, że cały sektor produkcji rolno-spożywczej w Polsce jest ważnym gwarantem krajowego bezpieczeństwa żywnościowego kraju. Co istotne funkcjonowanie zakładów przetwórstwa rolno-spożywczego podlega swoistej specyfice, charakterystycznej dla całego rolnictwa, gdzie praca mając na uwadze wrażliwość surowca jest bardzo często prowadzona w sposób ciągły, a zarazem podlegający reżimowi sanitarnemu, czego doskonałym przykładem jest właśnie mleko. Kolejnym ważnym ogniwem zabezpieczenia dostaw żywności i źródeł zaopatrzenia przede wszystkim dużych miast są rynki hurtowe i przedsiębiorcy dokonujący na ich terenie sprzedaży produktów rolnych i spożywczych – napisał minister Kowalczyk do ministra Sasina.

Zagrożone bezpieczeństwo żywnościowe kraju?

Dlatego szef MRiRW zwrócił się z wnioskiem do szefa MAP o rozważenie podjęcia prac legislacyjnych nad wprowadzeniem zmian w przepisach, które uwzględniłyby krajowe zakłady przetwórstwa rolno-spożywczego na liście chronionych odbiorców gazu, realizujących zadania z zakresu użyteczności publicznej. Zdaniem ministerstwa rolnictwa wskazanym byłoby także podjęcie działań mających na celu ochronę podmiotów z sektora rolno-spożywczego przed wzrostem cen nośników energii, tak aby zminimalizować negatywne skutki rosnących cen energii na sprawne funkcjonowanie łańcucha dostaw żywności, a w konsekwencji na bezpieczeństwo żywnościowe Polski.
wk

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
07. grudzień 2023 18:45