StoryEditor

Tylko dwa ekoschematy w KPS – hodowcy apelują o zmiany

  Rewolucyjne zmiany w Krajowym Planie Strategicznym proponują hodowcy zwierząt gospodarskich. Ich zdaniem KPS należy maksymalnie uprościć i ograniczyć tylko do dwóch podstawowych ekoschematów.
15.06.2022., 13:06h

W liście skierowanym do Premiera Mateusza Morawieckiego, Wicepremierów Jarosława Kaczyńskiego oraz Henryka Kowalczyka oraz Komisarza Janusza Wojciechowskiego rolnicy skupieni w inicjatywie #HodowcyRazem zwrócili uwagę, że Krajowy Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej zdecyduje o przyszłości polskiego rolnictwa.

Hodowcy muszą spełnić oczekiwania konsumentów

Polscy hodowcy zwierząt doskonale zdają sobie sprawę z wyzwań jakie przed nimi stoją. Nasilają się bowiem oczekiwania wobec produktów zwierzęcych a konsumenci chcą, aby były one wytwarzane w warunkach podwyższonego dobrostanu zwierząt a także z poszanowaniem środowiska.

Odbicie tych oczekiwań widać zresztą w już trwających pracach Komisji Europejskiej. Bruksela chce takich zmian np. w nowej unijnej polityce promocji o budżecie około 200 mln euro rocznie. Wg. unijnej strategii „Od pola do stołu ”, nowa polityka będzie wspierać promocję mięsa o ile było ono wytworzone metodami zrównoważonymi, niskoemisyjnymi. Kluczowymi filarami zrównoważonej produkcji zwierzęcej są dobrostan zwierząt, redukcja emisji oraz odporność ekonomiczna.

Konieczne zmiany w KPS

Analiza najbliższych wyzwań i aktualnej propozycji Krajowego Planu Strategicznego (KPS) doprowadziła hodowców do wniosków, że niezbędne są zmiany w tym planie, które ułatwią polskim rolnikom dostosowanie się do realiów zmieniającego się świata.

- W związku z powyższym my niżej podpisani przedstawiciele organizacji rolniczych w Polsce zorganizowanych w ramach inicjatywy #HodowcyRazem oraz Polski Związek  Niezależnych Producentów Świń wnosimy o to, by w ramach finalizowanych obecnie prac nad Krajowym Planem Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej, zawarte w tym planie tzw. eko-schematy, obejmujące 25 % koperty dopłat bezpośrednich oprzeć na dwóch głównych działaniach- napisali #HodowcyRazem.

Dwa filary KPS

Dlatego #HodowcyRazem proponują, aby KPS oprzeć na dwóch podstawowych filarach:

·       na wsparciu dobrostanu zwierząt, przez którą to pomoc, mocno preferowaną przez UE, rozpocznie się odbudowa hodowli zwierząt zwłaszcza w małych i średnich gospodarstwach rodzinnych, dziś z tych gospodarstw wypieranej na skutek postępującej koncentracji produkcji rolniczej. W latach 2010-2020 liczba gospodarstw rolnych prowadzących chów bądź hodowlę zwierząt zmniejszyła się z 914 tysięcy do 574 tysięcy. W ciągu 10 lat ponad 340 tysięcy gospodarstw zaprzestało produkcji zwierzęcej, każdego dnia prawie 100 gospodarstw rolnych w Polsce, głównie małych i średnich gospodarstw rodzinnych;

·       wspieraniu rolnictwa węglowego , metod rolniczych sprzyjających pochłanianiu dwutlenku węgla i ochronie gleby i które w przyszłości pozwoli włączyć rolników w korzystny dla nich system handlu pozwoleniami na emisję CO 2.

Oba te eko-schematy powinny podlegać stopniowaniu, na zasadzie że im więcej dobrostanu i im więcej wkładu w zachowanie węgla w glebie, tym wyższa płatność dla rolnika.

Dodatkowe postulaty

Ponadto rolnicy skupieni w inicjatywie #HodowcyRazem wnoszą o:

·       wsparcie uprawy roślin miododajnych poprzez połączenie z produkcją miodu. W obrębie 1 km od kwitnącej uprawy takich roślin winno znaleźć się co najmniej 7 rodzin pszczelich.

·       by w ramach II filara WPR, czyli Rozwoju Obszarów Wiejskich przewidzieć fundusze na inwestycje w eko schematy , czyli w dobrostan zwierząt, rolnictwo węglowe oraz poprawę bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących zwierzęta.

Jednocześnie zdaniem rolników skupionych w inicjatywie #HodowcyRazem:

·       pomoc dla młodego rolnik winna być kierowana w sytuacji gdy jest on nie tylko zarządzającym gospodarstwem, ale również gdy jest współzarządzającym wielopokoleniowym gospodarstwem rodzinnym.

·       pomoc w zakresie systemów jakości powinna być kierowana w większym stopniu na gospodarstwo, co pozwoli znacznie efektywniej wykorzystać środki na wzmocnienie pozycji rolnika w łańcuchu dostaw zarówno przez małe i średnie gospodarstwa rodzinne jak i przez większe podmioty.

Istotna część unijnych dotacji

Eko-schematy Wspólnej Polityki Rolnej mają na celu realizować cele unijnej polityki klimatycznej i środowiskowej. W polskim Planie Strategicznym przewidziano 16 ekoschematów. Na ten cel przeznaczone jest 25% koperty dopłat bezpośrednich, czyli 4,4 mld euro. W praktyce oznacza to, że stawka podstawowej dopłaty do każdego hektara ziemi rolnej wyniesie 117 euro.

wk
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
02. grudzień 2023 13:13