Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Finanse>Dopłaty, PROW i VAT>

15 tys. euro dla 50 tys. rolników – kto otrzyma wsparcie?

Obrazek

 

Nawet 50 tysięcy rolników może liczyć na dodatkowe wsparcie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w związku z trudną sytuacją na rynkach po agresji Rosji na Ukrainę. Jednorazowa, ryczałtowa dotacja wyniesie maksymalnie 15 tys. euro.

wk30 września 2022, 10:57

MRiRW przygotowało projekt nowelizacji ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Wprowadza ona do PROW nowe działanie: „Nadzwyczajne tymczasowe wsparcie dla rolników, mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw szczególnie dotkniętych wpływem rosyjskiej inwazji na Ukrainę”.

- Obecnie skutki rosyjskiej inwazji na Ukrainę są coraz bardziej odczuwalne. Obecna sytuacja wymaga zastosowania w tych okolicznościach wyjątkowych środków dostosowanych do niej. W sektorze rolnym występują trudności zagrażające ciągłości działalności rolniczej gospodarstw. Mają one związek ze wzrostem kosztów prowadzenia działalności rolniczej. Biorąc pod uwagę wysokość strat w poszczególnych sektorach produkcji rolnej, jak również ograniczony budżet przewidziany na to działanie, proponuje się skierowanie pomocy do rolników prowadzących działalność w sektorze, w którym zidentyfikowano największe potrzeby w zakresie natychmiastowego wsparcia, którego celem jest rekompensata przynajmniej części strat i rozwiązanie problemów z płynnością finansową – czytamy w uzasadnieniu ustawy.

Jednorazowa pomoc ryczałtowa

Planowane wsparcie będzie miało formę jednorazowej płatności ryczałtowej dla rolników spełniających kryteria dostępu określone w PROW 2014– 2020. Mając na względzie proponowaną przez Komisję Europejską uproszczoną formę wsparcia w ramach przedmiotowego działania, a także ze względu na pilny i wyjątkowy charakter tego wsparcia oraz określony termin na zakończenie kontraktacji środków do dnia 31 marca 2023 r., MRiRW proponuje, aby w ramach tego działania pomoc była przyznawana oraz wypłacana na podstawie decyzji administracyjnej, na wniosek o przyznanie pomocy, będący jednocześnie wnioskiem o płatność.

Dodatkowo za takim trybem przemawia fakt, iż nie przewiduje się dodatkowych zobowiązań do zrealizowania przez potencjalnych beneficjentów pomocy w ramach przedmiotowego działania. Wdrażanie tego działania, w tym dokonywanie płatności na rzecz beneficjentów, będzie zadaniem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jako akredytowanej agencji płatniczej.

Nowe działanie będzie wzorowane na zrealizowanym w 2020 r. działaniu „Wyjątkowe tymczasowe wsparcie dla rolników, mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw szczególnie dotkniętych kryzysem związanym z COVID-19”.

Zgodnie z założeniami przyjętymi w unijnych przepisach maksymalna kwota pomocy nie może przekraczać 15 000 euro na rolnika. Ministerstwo rolnictwa szacuje, że z pomocy skorzystać ok. 50 tys. rolników. Budżet nowego działania nie będzie pochodził z nowych unijnych dotacji, ale z oszczędności obecnego budżetu PROW. Będzie to oznaczało ograniczenie budżetów już funkcjonujących działań.

Razem na nowe działanie będzie więc przeznaczonych 155 mln euro, w tym 98,6 mln euro z środków UE.

Pomoc otrzymają hodowcy trzody? 

O zapowiedzi od resortu rolnictwa na temat tego działania pisaliśmy szerzej w artykule już w sierpniu "Hodowcy trzody dostaną dodatkowe 70 tys. zł!". Można podejrzewać, że MRiRW uznało, że sektorem, który najbardziej ucierpiał z powodu kryzysu dot. wojny w Ukrainie jest hodowla trzody. Najprawdopodobniej środki trafią właśnie do tych rolników. Mimo, że termin naboru wniosków jeszcze nie jest znany, to konieczność wypłaty środków z PROW zgodnie z prawem dobiega końca w październiku 2023, a wnioski muszą być zatwierdzone najpóźniej do marca przyszłego roku. Więc nabór ruszy lada chwila. 

wk/dkol/ksz
fot. PixabayWażne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)