StoryEditor

Copa-Cogeca: Strategia „Od pola do stołu” to atak na rolnictwo

To zmasowany atak na europejskie rolnictwo. Copa-Cogeca przestrzega Komisję Europejską przed poważnymi konsekwencjami realizacja strategii „Od pola do Stołu” oraz strategii „Bioróżnorodności”. Jej zdaniem rolnikom grozi drastyczny spadek dochodów, a Europa nie będzie w stanie zapewnić sobie bezpieczeństwa żywnościowego.
21.05.2020., 15:05h
Komisja Europejska przedstawiła wczoraj dwie strategie, które bezpośrednio wpływają na funkcjonowanie rolnictwa. Organizacje skupione w Copa-Cogeca twierdzą, że przed podjęciem jakichkolwiek działań legislacyjnych należy przeprowadzić kompleksową i niezależną ocenę skutków wprowadzenia reform. Działanie na oślep grożą bowiem spadkiem konkurencyjności europejskiego rolnictwa i rolniczym dochodom, które i tak mocno ucierpiały z powodu Covid-19.

- Chcemy nadal kroczyć drogą ku rolnictwu bardziej przyjaznemu środowisku i więcej inwestować. Strategie te obrały jednak błędną ścieżkę. Stanowią zmasowany atak na europejskie rolnictwo. Cele to nie rozwiązania. Aby rolnictwo było jeszcze bardziej produkcyjne, konkurencyjne i jeszcze wydajniej gospodarowało zasobami, potrzebujemy współpracy, a nie nowych wymagań. Nie można pozostawić rolników samych sobie z kosztami  ochrony środowiska i klimatu. Doprowadziłoby to do przeniesienia większej części produkcji z UE do krajów trzecich, a przede wszystkim do porzucania ziemi przez wielu rolników w Unii  - mówi Joachim Rukwied Prezydent Copa. 

Zdaniem Copa – Cogeca celem Komisji Europejskie...
Pozostało 64% tekstu
Ten artykuł jest dostępny w Strefie Premium.
Czytaj i oglądaj bez ograniczeń! Zyskaj dostęp do Strefy Premium już za 16,90 zł za pierwszy miesiąc. Dla prenumeratorów dostęp gratis po zalogowaniu
Prenumeratorzy top agrar Polska mogą korzystać ze Strefy Premium za darmo! Kliknij, by dowiedzieć się, jak się zarejestrować.
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
10. grudzień 2023 08:13