StoryEditor

Dopłata ryczałtowa zamiast dopłat bezpośrednich i ekoschematów

Ponad połowa rolników będzie mogła ubiegać się o dopłatę ryczałtową, która zastąpi wszystkie inne płatności bezpośrednie oraz ekoschematy. W ten sposób 637 tys. gospodarstw dostanie dodatkowy rok, aby przystosować się do wymagań Planu Strategicznego dla WPR.
07.07.2023., 13:07h

Uproszczenie zasad dopłat bezpośrednich

Głównym celem projektowanej ustawy jest uproszczenie niektórych interwencji w formie płatności bezpośrednich (w tym ekoschematów) oraz interwencji Rolnictwo ekologiczne wdrożonych ustawą o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. 

– W zmienionych artykułach chcemy wprowadzić jednolitą płatność dla małych gospodarstw i co jest bardzo ważne ta płatność zastąpi wszystkie inne rodzaje płatności bezpośrednich, w tym ekoschematy. Korzyści z tego tytułu odczują rolnicy gospodarujący na małych areałach. Proponowana jest wielkość od jednego do pięciu hektarów. Tacy rolnicy będą mogli uzyskać wsparcie w uproszczonej formie, nie wymagających od nich spełnienia wszystkich warunków określonych dla innych płatności, które musieli by spełnić gdyby te uproszczony system nie został wprowadzony – mówił podczas posiedzenia sejmowej komisji rolnictwa poseł wnioskodawca Jerzy Małecki. 

Dodatkowy rok dla małych gospodarstw 

W efekcie gospodarstwa rodzinne zyskają dodatkowy rok na przygotowanie się i przystosowanie swoich gospodarstw do nowych wymagań związanych ze wsparciem realizowanym na nowych zasadach określonych w Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej.

Zmiany nad jakimi pracuje Sejm będą dotyczyły ok. 637 tys. gospodarstw, czyli ok. 51 % wszystkich rolników ubiegających się o płatności bezpośrednie. Dysponują oni 12% areału ziemi rolnej w kraju.

– Ta zmiana to realizacja postulatów zgłaszanych przez rolników, organizacje rolnicze oraz Izby Rolnicze, aby w miarę możliwości uprościć system płatności bezpośrednich – przekonywał poseł J. Małecki. 

Płatność dla małych gospodarstw będzie dotyczyć rolników, którzy już złożyli wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich na 2023 r. 

Jakie stawki pomocy w ramach dopłaty ryczałtowej? 

Proponowana wysokość płatności dla małych gospodarstw to 225 euro na 1 ha, czyli do 1250 euro na gospodarstwo. 

– Stawka ta przewyższa łączny poziom dwóch najczęściej stosowanych płatności bezpośrednich, czyli podstawowego wsparcia dochodów oraz płatności redystrybucyjnej, dzięki czemu rozwiązanie to staje się atrakcyjne dla znacznej części małych gospodarstw. Ale tą zmianą nie zamykamy drogi, aby rolnik mógł się ubiegać o płatności w ramach ekoschematów aby uzyskać wyższe dopłaty. Dotyczy to m.in. producentów mleka, chmielu, wołowiny czy buraków cukrowych – kontynuował poseł Małecki. 

Rolnik będzie miał czas do 31 sierpnia złożyć odpowiednie żądanie o wyborze sposobu otrzymania dopłaty. Termin będzie ostateczny a żądanie nie będzie mogło być zmieniane. 

Powyższe zmiany zostały zgłoszone Komisji Europejskiej, a ich wprowadzenie będzie możliwe po uzyskaniu zgody Brukseli. 

System na rok czy na dłużej? 

Ministerstwo rolnictwa odrzuca zarzuty, że proponowana zmiana to tzw. kiełbasa wyborcza. 

– Państwo nam tu zarzucacie, że robimy to w terminie wyborczym. Przede wszystkim jesteśmy w okresie wdrażania tej reformy bo wypadło wdrożenie tej reformy na 2023 r. i teraz musimy odpowiadać na takie potrzeby i apele rolników – powiedział wiceminister Krzysztof Ciecióra, który nie wykluczył, że taki system będzie funkcjonował dłużej niż rok. 

wk
fot. Bujoczek, Canva

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
03. grudzień 2023 03:00