Dopłaty 2017: System informatyczny ARiMR pod kontrolą

Dopłaty 2017: System informatyczny ARiMR pod kontrolą

Wszystko pod kontrolą  – mówi Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pytana o stan przygotowania systemu informatycznego. System na razie gotowy, ale ma być uruchomiony ostatniego dnia lipca. Agencja deklaruje także gotowość wypłaty zaliczek jeżeli zostanie podjęta taka decyzja.

r e k l a m a

Skąd ten optymizm? Przede wszystkim stąd, że od 2004 r., czyli od początku budowy Zintegrowanego Systemu Zarządzania i Kontroli (ZSZiK) system informatyczny ARiMR budowany jest przyrostowo i pełną funkcjonalność osiąga na ostatnim etapie, tj. naliczeń płatności.

Business as usual

Obecnie wszystkie składane wnioski o przyznanie płatności rejestrowane są w funkcjonującym systemie kancelaryjnym RED, który umożliwia przeprowadzenie kontroli kompletności, wygenerowanie potwierdzenia złożenia wniosku o przyznanie płatności, a w przypadku stwierdzonych braków wskazanie ich rolnikowi wraz z podaniem terminu na ich uzupełnienie.

Została także wdrożona funkcjonalność w systemie IACS plus w zakresie wprowadzania danych z wniosków o przyznanie płatności, przeprowadzania kontroli kompletności oraz w zakresie możliwości wrysowania działek rolnych z materiałów graficznych złożonych wraz z wnioskiem o przyznanie płatności. Z informacji ARiMR wynika również, że funkcjonalności umożliwiające przeprowadzenie kontroli administracyjnych wniosków o przyznanie płatności na rok 2017 zostaną wdrożone w dniu 31 lipca 2017 r.

ARiMR czeka na decyzję polityczną

Jednocześnie ARiMR zapewnia, że jeżeli zostanie podjęta decyzja o wypłacie zaliczek na poczet płatności bezpośrednich w 2017 r., będzie gotowa do ich realizacji od dnia 16 października 2017 r. Odpowiednie funkcjonalności są już implementowane w systemie Oracle E-Business Suite (EBS) w ramach Modułu zaliczek. Prowadzone są także intensywne prace projektowe nad dostosowaniem Modułu naliczeń płatności, co umożliwi Agencji, realizację końcowych płatności bezpośrednich. Modyfikacja ta będzie realizowana etapowo tak, aby od dnia 1 grudnia 2017 r. Agencja przystąpiła do realizacji końcowych płatności bezpośrednich.

Gigantyczna umowa

Prace nad systemem informatycznym prowadzi obecnie firma  Hewlett Packard. Wartość umowy to 152 mln zł, z czego w ramach tej kwoty na wynagrodzenie za Usługę Modyfikacji przewidziano 111 mln zł, za wynagrodzenie za Zlecenia Operacyjne przewidziano 4.9 mln zł, zaś na wynagrodzenie z tytułu realizacji Usług wchodzących w zakres utrzymania – 36.3 mln zł. Wynagrodzenie płatne jest wyłącznie za zamówione i odebrane zlecenia.    wk

Fot. Czekała

Zainteresował Cię ten artykuł? Chcesz mieć nieograniczony dostęp do najlepszych informacji rolniczych? Skorzystaj z oferty naszej prenumeraty.
Pokaż komentarze

Zobacz także

więcej artykułów z tej kategorii