StoryEditor

Dopłaty bezpośrednie 2021: trzy powody braku pieniędzy na koncie

Około 90 tys. rolników nadal zagląda na konta bankowe, a tam nadal nie ma zaliczek dopłat bezpośrednich. Sytuacja dość stresująca, bo firmy nawozowe pospieszają z zakupem nawozów wiosennych. Jakie są powody braku środków na koncie?
06.12.2021., 12:12h

- Do 3 grudnia na konta bankowe rolników trafiło 9,9 mld zł z tytułu dopłat bezpośrednich oraz 2,53 mld zł w ramach płatności obszarowych z PROW za 2021 r. Znaczna część tych kwot została przekazana rolnikom w postaci zaliczek, które wypłacane były od 18 października do 30 listopada 2021 r. Przypomnijmy, że w tym okresie do 1,21 mln rolników trafiły zaliczki w wysokości ok. 9,88 mld zł z tytułu dopłat bezpośrednich, a ponad 858 tys. beneficjentów otrzymało 2,21 mld zł zaliczkowych płatności obszarowych z PROW – informowała Agencja 3 grudnia br. Zastanawiający jest fakt, że w mediach społecznościowych pojawia się sporo komentarzy rolników, którzy nie otrzymali jeszcze zaliczek, mimo, że jest 6 grudnia br., a Agencja ruszyła z wypłatą pozostałej kwoty dopłat bezpośrednich. To aż 90 tys. rolników, którzy zaliczek dopłat nie otrzymali. Z czego wynika to istotna różnica?

- Uprzejmie informujemy, że różnica między liczbą rolników, którzy złożyli wnioski o dopłaty bezpośrednie oraz płatności obszarowe PROW w kampanii 2021, a tych ze zrealizowaną do 30 listopada zaliczką wynika przede wszystkim z następujących przyczyn: przeprowadzania w gospodarstwach rolników kontroli; zwrotów bankowych – nieaktualne numery kont bankowych wnioskodawców; powzięcia informacji o śmierci rolnika po naliczeniu zaliczki – podaje rzecznik prasowy ARiMR.

Kontrola wstrzymuje wypłatę

Jednym z powodów nie otrzymania zaliczek na poczet dopłat bezpośrednich może być prowadzenie kontroli administracyjnej, fotograficznej lub na miejscu u rolnika ubiegającego się o wsparcie.

Resort rolnictwa wielokrotnie apelował do Komisji Europejskiej o rozważenie możliwości wypłaty zaliczek lub ich części podczas trwania kontroli. Rolnicy otrzymują pieniądze znacznie później niż inni, a wydatki mają podobne. Jednak niestety w tej sprawie niewiele da się zrobić, bo jak wynika z art. 75 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013, płatności nie można przekazać do czasu zakończenia weryfikacji warunków kwalifikowalności dokonywanej przez państwa członkowskie, tj. przed kontrolami administracyjnymi uzupełnionymi kontrolami na miejscu. Zaliczki na wsparcie przyznane w ramach PROW mogą być wypłacane dopiero po zakończeniu kontroli.

- Jestem młodym rolnikiem i 29.11.2021 r. otrzymałem około 10% dopłat bezpośrednich (tzw zaliczki) Dzwoniąc do ARiMR do biura powiatowego w Nysie otrzymałem informację, że miałem kontrolę w tym roku i pieniądze otrzymam później niż większość rolników. Dopiero gdy dostanę decyzję. Martwi mnie tylko fakt, że w wyniku kontroli wszystko się u mnie zgadzało, a pieniędzy brak. Jestem młodym rolnikiem i swoją przygodę z rolnictwem zaczynałem w 2014 r., ale jeszcze tak ciężko dla mojej branży nie było jak w tym i zeszłym roku. Na dodatek nie otrzymałem tak bardzo mi potrzebnych moich pieniędzy gdzie mam dużo zobowiązań w stosunku do instytucji bankowych gdyż kupiłem sporo sprzętu. Nie rozumiem działań ARiMR... Dowiedziałem się o podobnej sytuacji jeszcze kilku innych młodych rolników i sytuacja wygląda podobnie... – pisze do nas rolnik z woj. opolskiego.

Na czym polega taka kontrola ARiMR?

Agencja podaje, że celem kontroli jest weryfikacja danych zadeklarowanych przez producenta rolnego we wniosku o przyznanie płatności na podstawie przeprowadzonej kontroli na miejscu, ze stanem faktycznym, a tym samym zapewnienie prawidłowego wykorzystania środków finansowych. Kontrola na miejscu w ramach płatności bezpośrednich do gruntów rolnych realizowana jest dwoma metodami: inspekcji terenowej oraz "FOTO".

Kontrola metodą inspekcji terenowej polega na przeprowadzeniu wywiadu terenowego i pomiarów terenowych najczęściej w oparciu o technikę GPS, w odniesieniu do wszystkich działek rolnych zadeklarowanych przez producenta we wniosku. Liczba kontroli w poszczególnych województwach uzależniona jest przede wszystkim od liczby składanych wniosków.

Kontrola metodą FOTO jest przeprowadzana na podstawie ortofotomapy (cyfrowe odwzorowanie terenu wykonane na podstawie zdjęć lotniczych lub zobrazowań satelitarnych) i na podstawie wywiadu terenowego. Kontrole metodą FOTO są przeprowadzane na obszarach wybranych losowo oraz na podstawie analizy ryzyka. Należy dodać, że na obszarze FOTO (obszar FOTO jest to obszar objęty ortofotomapą i najczęściej obejmuje on jedną lub maksymalnie kilka gmin) kontroli poddawane są gospodarstwa, które posiadają wszystkie działki na tym obszarze.

Rolnicy nie muszą być zawiadomieni o prowadzonej przez Agencję kontroli, ponieważ nie muszą być obecni podczas niej na miejscu. Druga sprawa kontrole powinny co do zasady być niezapowiedziane.

Co inspektor może kontrolować?

Osoby upoważnione do przeprowadzenia kontroli mogą wejść na teren gospodarstwa rolnego, w tym do pomieszczeń i miejsc związanych z utrzymaniem lub przebywaniem zwierząt/wstępu na grunty i do obiektów związanych z działalnością, której dotyczy pomoc lub pomoc techniczna, pobierania próbek do badań, żądania pisemnych lub ustnych informacji związanych z przedmiotem kontroli na miejscu lub wizytacji w miejscu, wglądu do dokumentów związanych z przedmiotem kontroli na miejscu lub wizytacji w miejscu, sporządzania z nich odpisów, wyciągów lub kopii oraz zabezpieczania tych dokumentów, żądania okazywania i udostępniania danych informatycznych, sporządzania dokumentacji fotograficznej z przeprowadzonej kontroli na miejscu lub wizytacji na miejscu.

Kiedy otrzymasz pieniądze?

Jeżeli kontrola nie wykaże nieprawidłowości rolnik nie otrzyma zaliczki dopłat bezpośrednich, ale całą kwotę dopłat bezpośrednich należną w danej kampanii, gdyż wypłaty zaliczek zakończyły się 30 listopada br. Agencja ma czas do 30 czerwca 2022 r., aby wypłacić zaległe środki.

dkol
Fot. archiwum

Dorota Kolasińska
Autor Artykułu:Dorota Kolasińska Redaktorka portalu topagrar.pl
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
02. grudzień 2023 07:03