StoryEditor

Dopłaty bezpośrednie 2022: wysokość stawek, do ilu hektarów, kiedy rusza wypłata?

Ruszają przygotowania do wypłaty płatności bezpośrednich za 2022 r. Znamy już wysokość stawek oraz wiemy, do ilu hektarów zostaną wypłacone. Kiedy najwcześniej ruszy wypłata? Przy okazji sprawdzamy, co dzieje się z dopłatami do nawozów. 
05.10.2022., 12:10h

Kilka dni po ogłoszeniu kursu euro, po jakim będą przeliczane unijne dotacje ministerstwo rolnictwa wysłało do konsultacji społecznych pakiet 8 rozporządzeń w sprawie wysokości poszczególnych płatności.

Jednolita płatność obszarowa 2022 - stawka

Maksymalna wysokość środków finansowych przeznaczonych na jednolitą płatność obszarową za 2022 r. wynosi 1 549 794 tys. euro. Kwota przyjęta do obliczenia stawki tej płatności została pomniejszona o 33 913 tys. euro (do 1 515 881 tys. euro), w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu finansowania w ramach płatności dla młodego rolnika.

Kurs wymiany z dnia 30 września 2022 r. nie odbiega znacząco od kursu średniego z września 2022 r. (ok. +2,25%), w związku z czym uznano, że nie zachodzą okoliczności uzasadniające wybór kursu średniego.

Uwzględniając powierzchnię obszaru zatwierdzonego do przyznania jednolitej płatności obszarowej za 2022 r., która zgodnie z danymi Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) wynosi 14 187 647,01 ha, stawka tej płatności za 2022 r. wyniesie 518,01 zł. Zgodnie z informacjami ARiMR, przekazane dane uwzględniają odpowiednią tolerancję w celu wyeliminowania ryzyka wystąpienia zjawiska przekroczenia limitu płatności (np. w sytuacji pojawienia się wymagalnych roszczeń tych beneficjentów, którym ARiMR odmówiła przyznania płatności, zaś sądy im te płatności przyznały).

Zazielenienie - stawka płatności

W przypadku stawki za zazielenienie maksymalna wysokość środków finansowych przeznaczonych na tą płatność wynosi 1 017 370 tys. euro. W kampanii roku 2022 powierzchnia zakwalifikowana do płatności wynosi 14 187 647,01 ha. Uwzględniając tą powierzchnię stawka płatności za zazielenienie za 2022 r. wyniesie 347,66 zł.

Płatność dodatkowa - stawka w 2022 r.

Maksymalna wysokość środków finansowych przeznaczonych na płatność dodatkową za 2022 r. wynosi 281 472 tys. euro. Uwzględniając powierzchnię obszaru zatwierdzonego do płatności dodatkowej za 2022 r., która zgodnie z danymi Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) wynosi 6 957 311,12 ha, stawka tej płatności za 2022 r. wyniesie 196,14 zł.

Płatność dla młodego rolnika - jaka stawka?

Całkowita kwota przeznaczona na realizację płatności dla młodego rolnika za 2022 r., wynosi 67 825 tys. euro. Zgodnie z danymi Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), powierzchnia obszaru zatwierdzonego do płatności dla młodego rolnika za 2022 r. wynosi – 911 107,51  ha. Uwzględniając tę powierzchnię oraz maksymalną pulę środków, która może zostać przeznaczona na realizację płatności dla młodego rolnika, stawka tej płatności za 2022 r. wyniesie 360,91 zł.

Płatności do zwierząt

Zgodnie z notyfikacją przekazaną do Komisji Europejskiej w sierpniu 2022 r., z kwoty 508 685 000 euro na płatności związane do zwierząt za 2022 r. przeznaczono 335 840 698 euro.

Wysokość stawek płatności związanych do zwierząt za 2022 r. została obliczona z uwzględnieniem ustalonych dla poszczególnych płatności pułapów finansowych (kwoty notyfikowane Komisji Europejskiej w sierpniu 2022 r.) oraz danych przekazanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) dotyczących liczby zwierząt zatwierdzonych do poszczególnych płatności.

W efekcie stawki płatności związanych do zwierząt za 2022 r. będą wynosić w przypadku płatności do:

·       bydła – 363,16 zł za sztukę zwierzęcia gatunku bydło domowe (Bos taurus);

·       krów – 467,35 zł za sztukę samicy gatunku bydło domowe (Bos taurus);

·       owiec – 121,47 zł za sztukę samicy gatunku owca domowa (Ovis aries);

·       kóz – 51,05 zł za sztukę samicy gatunku koza domowa (Capra hircus)

Płatność do upraw

Roczny pułap krajowy na płatności związane z produkcją za 2022 r. wynosi 508 685 tys. euro. Zgodnie z notyfikacją przekazaną do Komisji Europejskiej w sierpniu 2022 r., z kwoty 508 685 000 euro na płatności związane do powierzchni upraw zwierząt za 2022 r. przeznaczono 172 844 302 euro.

Wysokość stawek płatności związanych do powierzchni upraw za 2022 r. została obliczona z uwzględnieniem ustalonych dla poszczególnych płatności pułapów finansowych (kwoty notyfikowane Komisji Europejskiej w sierpniu 2022 r.) oraz danych przekazanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) dotyczących powierzchni obszaru zatwierdzonego do poszczególnych płatności.


W efekcie stawka płatności związanych do powierzchni upraw za 2022 r. będą wynosić w przypadku płatności do:

·       roślin strączkowych na ziarno – 673,50 zł na hektar

·       roślin pastewnych – 515,26 zł na hektar

·       ziemniaków skrobiowych – 1761,46 zł na hektar

·       buraków cukrowych – 1806,58 zł;

·       pomidorów – 3601,68 zł na hektar

·       chmielu – 2257,46 zł na hektar

·       truskawek – 1575,39 zł na hektar

·       lnu – 748,91 zł na hektar

·       konopi włóknistych – 274,82 zł na hektar

Dopłaty do tytoniu

Zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej z lipca 2013 r. zatwierdzającą przyznanie przejściowego wsparcia krajowego w Polsce za rok 2013, kwota zatwierdzona na wsparcie w sektorze tytoniu wyniosła 48,126 mln euro (w tym 30,825 mln euro na tytoń grupy I oraz 17,301 mln euro na tytoń z gr. II-IV). Maksymalna wysokość środków finansowych przeznaczonych na płatności niezwiązane z produkcją w sektorze tytoniu za 2022 r., obliczona z uwzględnieniem powyższych danych, wynosi:

·       dla tytoniu jasnego z grupy odmian Virginia – 15 412 500 euro (50%*30,825 mln euro);

·       dla tytoniu jasnego odmian typu Burley, tytoniu ciemnego suszonego powietrzem oraz tytoniu ciemnego suszonego powietrzem z możliwością dosuszenia i wędzenia – 8 650 500 euro (50%*17,301 mln euro).

Łącznie na płatność niezwiązaną do tytoniu w 2022 r. można przeznaczyć kwotę 24 063 000 euro.

Zgodnie z danymi przekazanymi przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) ilość referencyjna objęta wsparciem wynosi: 

·       22 043 713 kg – w przypadku tytoniu jasnego z grupy odmian Virginia, oraz

·       17 132 596 kg – tytoniu jasnego odmian typu Burley, tytoniu ciemnego suszonego powietrzem oraz tytoniu ciemnego suszonego powietrzem z możliwością dosuszenia i wędzenia.

Płatność uzupełniająca

Zgodnie z notyfikacją przekazaną do Komisji Europejskiej w marcu 2022 r., na realizację uzupełniającej płatności podstawowej za 2022 r. Polska przeznaczy 400 mln zł. Uwzględniając powierzchnię obszaru zatwierdzonego do przyznania uzupełniającej płatności podstawowej za 2022 r., która zgodnie z danymi Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) wynosi 9 730 206,75 ha, stawka tej płatności za 2022 r. wyniesie 41,10 zł/ha.

Kiedy wypłata?

Zgodnie z unijnymi przepisami płatności bezpośrednie wypłaca się w okresie od dnia 1 grudnia roku złożenia wniosku do dnia 30 czerwca następnego roku kalendarzowego. W drodze odstępstwa rozpoczęcie wypłat płatności może nastąpić w terminie wcześniejszym, czyli od dnia 16 października roku złożenia wniosku, w formie zaliczek. Ponieważ w 2022 r. dzień 16 października przypada w niedzielę, wypłata zaliczek najwcześniej może rozpocząć się w dniu 17 października.

Dopłaty do nawozów

Tempo wypłaty dopłat do nawozów jest znacznie wolniejsze niż na początku, gdy pomoc wystartowała. Rolnicy bardzo liczyli na to, że środki szybko zasilą finanse gospodarstw. Zaniepokojeni brakiem pieniędzy na kontach apelowali o interwencję w sprawie wznowienia wypłat w Izbach Rolniczych. 

Według danych ARiMR z 29 sierpnia br. dopłaty wówczas otrzymało 332 tys. rolników na kwotę 2,05 mld zł. Agencja podała, że do 4 października 2022 r. wypłacono 2,2 mld zł, a pomoc otrzymało 335 tys. rolników. 
Nadal bez środków pozostaje blisko 100 tys. rolników, a do wypłaty pozostało 1,3 mld zł. 

wk/dkol
Fot. Envato Elements

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
02. grudzień 2023 13:00