StoryEditor

Dopłaty do pszenicy, kukurydzy i gryki. Kto musi dokonać zmiany we wniosku o przyznanie pomocy?

Od piątku 14 kwietnia br. trwa nabór wniosków w ARiMR o przyznanie dopłat do zbóż, a konkretnie do pszenicy i kukurydzy. Tydzień temu w tym naborze umożliwiono wnioskowanie także o dopłaty do gryki, a dziś pojawił się także nowy wzór wniosku. Sprawdź, czy musisz złożyć go ponownie, jeżeli już wnioskowałeś o dopłaty do zbóż!
24.05.2023., 15:05h

W związku z opublikowaniem rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań ARiMR (Dz. U. poz. 929) od 24 maja 2023 r. w zasadach naboru i wnioskach o przyznanie dopłat do zbóż zostały wprowadzone zmiany.

Zmiany w programie pomocy krajowej dla producentów pszenicy, kukurydzy i grykiOto zmiany, które obowiązują od 24 maja i powinni je znać wszyscy rolnicy, którzy już złożyli wnioski o przyznanie tej pomocy oraz ci, którzy dopiero planują je złożyć.

 • Termin składania wniosków został wydłużony do 30 czerwca 2023 r.
 • O pomoc mogą ubiegać się nie tylko producenci pszenicy i kukurydzy, ale również gryki;
 • Zwiększona została wysokości stawek dopłat w poszczególnych województwach;
 • Zwiększono maksymalną powierzchnię, do której można przyznać pomoc do 300 ha (było 50 ha);
 • Doprecyzowano wymogi dokumentacyjne dla spółdzielni produkcji rolnych oraz spółdzielni rolników;
 • O pomoc mogą się ubiegać również producenci rolni, którzy dokonali sprzedaży pszenicy, gryki lub kukurydzy podmiotom skupującym zboża w związku z prowadzoną przez te podmioty produkcją zwierzęcą.

Ile wynoszą nowe stawki dopłat do pszenicy, kukurydzy i gryki?

Nowe rozporządzenie zmienia także stawki pomocy dla producentów pszenicy, kukurydzy i gryki zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami ministra rolnictwa Roberta Telusa i premiera Mateusza Morawieckiego.


Dopłata do powierzchni upraw:

Województwo

Stara stawka na 1 ha

Nowa stawka na 1 ha

pszenicy

Lubelskie, Podkarpackie

825 zł

1375 zł

kukurydzy

1050 zł

1750 zł

gryki

-

875 zł

pszenicy

Małopolskie, Podlaskie, Świętokrzyskie, Mazowieckie

660 zł

1265 zł

kukurydzy

840 zł

1610 zł

gryki

-

805 zł

pszenicy

Pozostałych 10 województw

495 zł

1100 zł

kukurydzy

630 zł

1400 zł

gryki

-

700 zł


Tabela pokazuje nowe i stare stawki pomocy dla rolników, którzy sprzedali kukurydzę, pszenicę i grykę w okresie od 1 grudnia 2022 roku do 14 kwietnia 2023 roku.

W jaki sposób i w jakim terminie można składać wnioski o dopłaty do zbóż?

Termin składania wniosków został wydłużony z 31 maja do 30 czerwca 2023 r. Wnioski o przyznanie dopłat do pszenicy, kukurydzy i gryki trzeba złożyć w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Można to zrobić:
 • osobiście w biurze powiatowym ARiMR,
 • przez platformę ePUAP;
 • za pośrednictwem usługi mObywatel na stronie gov.pl;
 • rejestrowaną przesyłką pocztową.

Czy rolnicy, którzy złożyli już wnioski o dopłaty do zbóż musza je składać ponownie?

Rolnicy, którzy złożyli wnioski o taką pomoc (do 24 maja br. było ich ponad 34 tys. ) w związku z nowelizacją przepisów muszą sprawdzić, czy lista zmian w rozporządzeniu ich dotyczy. W przypadku wnioskodawców, którzy już złożyli wniosek o pomoc, powinni oni dokonać jego uzupełnienia w zakresie:
 • przekazania kopii faktur dokumentujących sprzedaż gryki,
 • wnioskowania o uwzględnienie zwiększonego limitu powierzchni dla spółdzielni,

Należy tego dokonać poprzez złożenie zaktualizowanego formularza wniosku, z zaznaczeniem w sekcji "I Cel złożenia wniosku", że jest to zmiana wniosku.

POBIERZ NOWY WZÓR WNIOSKU O DOPŁATY DO KUKURYDZY, PSZENICY i GRYKI


W jaki sposób naliczane są dopłaty do zbóż: pszenicy, kukurydzy i gryki?


Zgodnie z zapisami rozporządzenia wysokość pomocy nie może przekroczyć:

 1. iloczynu stawki pomocy i powierzchni upraw pszenicy, kukurydzy lub gryki, do której producent rolny otrzymał dopłaty bezpośrednie za 2022 r., jednak nie więcej niż 300 ha łącznie;
 2. iloczynu stawki pomocy oraz powierzchni upraw. Powierzchnię tę oblicza się jako iloraz liczby ton pszenicy, kukurydzy lub gryki wynikającej z załączonych faktur i współczynnika: 5,5 – w przypadku pszenicy, 7 – w przypadku kukurydzy oraz 1,6 – w przypadku gryki.


oprac. bcz na podst. ARiMR

Fot. Sierszeńska

Bartłomiej Czekała
Autor Artykułu:Bartłomiej Czekała Redaktor naczelny portalu topagrar.pl, dyrektor PWR online
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
11. grudzień 2023 07:32