StoryEditor

Jak idą wypłaty dopłat do pszenicy, kukurydzy i gryki?

  Nabór wniosków na dopłaty do pszenicy, gryki i kukurydzy trwał od 13 kwietnia do 30 czerwca br., a płody rolne musiały być sprzedane w terminie od 1 grudnia do 14 kwietnia br. Ile rolników wnioskowało o pomoc i ile pieniędzy już trafiło na konta rolników?
07.07.2023., 09:07h

Do 30 czerwca br. rolnicy złożyli 69 tys. wniosków, jednak to dane niepełne ponieważ niektórzy rolnicy wnioski wysyłali pocztą i kompleksowa oraz pełna informacja na ten temat pojawi się dopiero za 30 dni. Jak podkreśla Agencja wypłata tej pomocy trwała od 21 czerwca br. i od 6 lipca wypłacono 450 mln zł 44,5 tys. rolnikom.

W naborze o dopłaty do pszenicy, kukurydzy w związku z nowelizacją w maj rozporządzenia o pomoc, poza producentami pszenicy lub kukurydzy, mogli ubiegać się producenci gryki, a termin przyjmowania wniosków został wydłużony do 30 czerwca 2023 r., wsparciem została objęta większa powierzchnia upraw – 300 ha, ponadto wzrosły stawki pomocy. Rolnicy, którzy złożyli wnioski przed nowelizacją mogli składać korekty wniosków. Agencja akceptowała faktury lub duplikaty wystawione przez podmiot uprawniony do prowadzenia działalności w zakresie obrotu, skupu lub przetwórstwa zbóż, lub podmiot kupujący ziarno w związku z prowadzoną produkcją zwierzęcą.

Jak obliczano wysokość pomocy?

W przypadku gospodarstw indywidualnych wysokość pomocy nie mogła przekroczyć iloczynu stawki pomocy i powierzchni upraw pszenicy, kukurydzy lub gryki, do której producent rolny otrzymał dopłaty bezpośrednie za 2022 r., jednak nie więcej niż 300 ha łącznie i iloczynu stawki pomocy oraz powierzchni upraw, którą oblicza się jako iloraz liczby ton pszenicy (5,5), kukurydzy (7) lub gryki (1,6) wynikającej z załączonych faktur i współczynnika.

O pomoc mogły się ubiegać spółdzielnie rolników

Natomiast gdy o pomoc starały się rolne spółdzielnie produkcyjne lub spółdzielnie rolników, limit dofinansowania obliczany jest jako iloczyn 300 ha oraz liczby rolników należących do spółdzielni. By zastosować ten algorytm, organizacje te w okresie trzech lat poprzedzających złożenie wniosku o wsparcie musiały poddać się specjalnemu badaniu, o którym mówi Prawo spółdzielcze.

Stawki dopłat do kukurydzy, pszenicy i gryki

                       
województwa

pszenica

kukurydza

gryka

lubelskie, podkarpackie

1375 zł/ha
(poprzednia stawka
825 zł/ha)

1750 zł/ha
(poprzednia stawka
1050 zł/ha)

875 zł/ha

małopolskie, świętokrzyskie, mazowieckie, podlaskie

1265 zł/ha
(poprzednia stawka
660 zł/ha)

1610 zł/ha
(poprzednia stawka
840 zł/ha)

805 zł/ha

pozostałe województwa

1100 zł/ha
(poprzednia stawka
495 zł/ha)

1400 zł/ha
(poprzednia stawka
630 zł/ha)

700 zł/h

 

Oprac. dkol na podst. ARiMR

Fot. Envato Elements

Dorota Kolasińska
Autor Artykułu:Dorota Kolasińska Redaktorka portalu topagrar.pl
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
01. grudzień 2023 10:13