StoryEditor

Modernizacja gospodarstw rolnych 2021 – UWAGA nowy obowiązek!

W ramach obecnie trwającego naboru na Modernizację gospodarstw rolnych w ramach PROW 2014-2020 rolnicy ubiegający się o pomoc, będą zmuszeni dołączyć umowę z wykonawcą. Kiedy trzeba je złożyć i jakie są zasady?

Od 19 czerwca do 19 sierpnia br. trwa nabór wniosków w ramach Modernizacji gospodarstw rolnych w obszarze A, B, C, D oraz nawadniania gospodarstw.

W ostatnich tygodniach spotkaliśmy się z wdrażaniem przepisów przez ARiMR do trwających już naborów, ale też tych które się zakończyły m.in. Premii dla młodego rolnika czy Restrukturyzacji małych gospodarstw. Teraz Agencja również zmienia przepisy w trakcie trwania obecnego naboru na Modernizację.

– ARiMR informuje, że dla naborów wniosków o przyznanie pomocy prowadzonych od 2021 r. w ramach operacji typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” koniecznym jest udokumentowanie przez Beneficjentów wykonania zakresu rzeczowego operacji obejmującego roboty budowlane w oparciu o umowę zawartą z wykonawcą tych robót, o której mowa w art. 647 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 i 2320) – czytamy w komunikacie na stronie Agencji.

Co więcej ARiMR zamierza honorować jedynie umowy zawarte z wykonawcą w formie pisemnej lub elektronicznej, w której wykonawca zobowiąże się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej, a wnioskodawca zobowiąże się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazania terenu budowy i dostarczenia projektu oraz do odebrania obiektu i zapłaty umówionego wynagrodzenia.

Pomniejszone koszty kwalifikowalne za karę

Agencja podaje, że w przypadku nieprzedstawienia, na etapie rozliczenia inwestycji, zawartej z wykonawcą robót budowlanych umowy w formie pisemnej lub elektronicznej, koszty kwalifikowalne operacji, które powinny być objęte taką umową, będą podlegały refundacji w wysokości pomniejszonej o 25%. Sankcje z tytułu niedopełnienia zobowiązania zawarte są we wzorze umowy o przyznaniu pomocy w ramach operacji typu „Modernizacja gospodarstw rolnych”

Agencja zniechęca rolników

To chyba celowe działanie ARiMR – zniechęcanie rolników do inwestycji budowlanych, które to miały liczyć przede wszystkim na wsparcie w obecnym PROW. Praktyka pokazała, że chętnych jest niewielu, a z każdym naborem coraz mniej. Rolnicy nauczeni doświadczeniami własnymi i kolegów omijają inwestycje budowlane szerokim łukiem. Zastanawiające jest, po co Agencja wprowadza kolejny wymóg?

To jest kolejny dokument do sprawdzenia, a co za tym idzie kolejny powód do obniżania płatności. A i sama sankcja wydaje się nieadekwatna do uchybień. 25% obniżenia płatności tylko z tytułu braku jednego świstka to przecież absurd. Dzisiaj dla ARiMR liczą się tylko procedury i papiery, a to że z byle powodu rujnuje rolników obcinając im należne dotacje nie ma chyba dla obecnego kierownictwa tej instytucji żadnego znaczenia.

Czy nie ważniejsze jest, że rolnik wybuduje oborę czy chlewnię stawiając często na szali los swojego gospodarstwa, czy ważniejsze jest spełnienie niedorzecznych zachcianek Agencji? Czy z umową, czy bez inwestycja i tak musi być zgodna z przepisami prawa budowlanego, projektem, kosztorysem. Na etapie wniosku o płatność ARiMR i tak wymaga potwierdzenia tego faktu przez wszystkie możliwe strony, po co jeszcze kolejny dokument? 

ig

    
Grzegorz Ignaczewski
Autor Artykułu:Grzegorz Ignaczewski

redaktor „top agrar Polska”, ekonomista, specjalista w zakresie dopłat bezpośrednich, PROW i ekonomiki gospodarstw.

Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
Dorota Kolasińska
Autor Artykułu:Dorota Kolasińska
Redaktorka portalu topagrar.pl
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
30. listopad 2023 09:51