StoryEditor

Modernizacja gospodarstw rolnych - ruszył nabór wniosków!

ARiMR od dzisiaj (29.03.2022) będzie przyjmować wnioski o wsparcie finansowe na „Modernizację gospodarstw rolnych” w dwóch obszarach – rozwój produkcji prosiąt oraz nawadnianie w gospodarstwie. Zainteresowani tą formą pomocy mają czas na złożenie dokumentów do 27 maja 2022 r. Jakie zasady i wymagania? O ile pieniędzy można się ubiegać?
29.03.2022., 08:03h

Modernizacja gospodarstw rolnych to jeden z najpopularniejszych naborów w ramach PROW. W ramach PROW 2014-2020 ok. 40,5 tys. rolników podpisało z ARiMR umowy o przyznaniu wsparcia na „Modernizację gospodarstw rolnych” a do beneficjentów trafiło ponad 5,73 mld zł. Tym razem skorzystają ze wsparcia rolnicy utrzymujących trzodę chlewną oraz inwestujący w nawadnianie gospodarstw. Jakie są wymagania i na jakie fundusze można liczyć?

Modernizacja gospodarstw rolnych - Inwestycje w produkcję prosiąt – obszar A

 • ARIMR podaje, że o to dofinansowanie mogą się ubiegać rolnicy posiadający gospodarstwo rolne o powierzchni od 1 ha do 300 ha, którego wielkość ekonomiczna wynosi od 13 tys. euro do 250 tys. euro lub prowadzący dział specjalny produkcji rolnej.
 • Wyjątek stanowią gospodarstwa osób wspólnie składających wniosek. W takim przypadku wielkość ekonomiczna pojedynczego gospodarstwa może być mniejsza niż 13 tys. euro, przy czym suma wielkości ekonomicznej wszystkich gospodarstw musi wynosić co najmniej 15 tys. euro, a po zrealizowaniu inwestycji w każdym gospodarstwie powinna osiągnąć co najmniej 13 tys. euro.
 • Rolnik musi udokumentować osiągnięcie przychodu z działalności rolniczej w wysokości co najmniej 5 tys. zł. Warunek ten nie dotyczy prowadzących działalność rolniczą przez okres krótszy niż 12 miesięcy, które poprzedzają miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy.
 • Inwestycja zrealizowana w tym obszarze wsparcia musi doprowadzić do osiągnięcia wzrostu wartości dodanej brutto w gospodarstwie (GVA) co najmniej o 10 proc.

Jakie inwestycje będą objęte refundacją?

Można ubiegać się o zwrot kosztów:

 • budowy, przebudowy, remontu połączonego z modernizacją budynków lub budowli wykorzystywanych do produkcji rolnej;
 • koszty zakupu lub leasingu, zakończonego przeniesieniem prawa własności, nowych maszyn, urządzeń, wyposażenia do produkcji rolnej, w tym przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie, do wartości rynkowej majątku;
 • koszty budowy albo zakupu elementów infrastruktury technicznej wpływających bezpośrednio na warunki prowadzenia działalności rolniczej;
 • koszty ogólne, czyli te związane z przygotowaniem i realizacją inwestycji np. koszty związane z  przygotowania dokumentacji technicznej – kosztorysów, projektów architektonicznych lub budowlanych, ocen lub raportów oddziaływania na środowisko, dokumentacji geologicznej i tym podobnych, koszty sprawowania nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz związane z kierowaniem robotami budowlanymi, ale również opłaty za konsultacje, doradztwo na temat zrównoważenia środowiskowego i gospodarczego.

Koszty ogólne nie mogą jednak przekroczyć 10 proc. pozostałych kosztów kwalifikowalnych.

Ile można otrzymać?

Agencja podaje, że w przypadku tego dofinansowania limit wsparcia jakie można otrzymać w całym okresie realizacji PROW 2014-2020 w obszarze rozwój produkcji prosiąt, to 900 tys. zł., ale w przypadku inwestycji niezwiązanych bezpośrednio z budową, modernizacją budynków inwentarskich, w tym ich wyposażeniem, maksymalna wysokość pomocy wynosi 200 tys. zł. Wsparcie jest przyznawane w postaci refundacji części kosztów kwalifikowanych - standardowo 50 proc., a w przypadku młodych rolników lub kilku gospodarzy poziom dofinansowania jest wyższy i sięga 60 proc.

Agencja dodaje ważną uwagę w zakresie tego rodzaju pomocy, gdyż rolnicy, którzy złożyli wnioski o przyznanie pomocy w obszarze A w latach 2015–2018 i którym wypłacono wsparcie za zrealizowaną operację związaną z budynkami inwentarskimi lub magazynami paszowymi lub przyznano pomoc na taką operację, ale nie została ona jeszcze zakończona, mogą otrzymać dofinansowanie wyłącznie na zakup maszyn, urządzeń, wyposażenia do produkcji rolnej, itp., mogących służyć produkcji w obszarze A, o ile nie wykorzystali w pełni przysługującej im kwoty pomocy.

Inwestycje w nawadnianie

W tym samym naborze na Modernizację gospodarstw rolnych można składać wnioski w obszarze "nawadnianie gospodarstw".

Kto się może ubiegać o to wsparcie? 

 • rolnicy, którzy posiadają gospodarstwo rolne o powierzchni od 1 ha do 300 ha lub prowadzą produkcję w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej.
 • nie obowiązuje wielkość ekonomiczna gospodarstwa oraz wykazanie wzrostu GVA.
 • rolnik musi udokumentować osiągnięcie przychodu z działalności rolniczej w wysokości co najmniej 5 tys. zł.
 • o wsparcie mogą ubiegać się rolnicy prowadzących działalność rolniczą przez okres krótszy niż 12 miesięcy, które poprzedzają miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

Na co można przeznaczyć pieniądze?

 • na wykonanie nowego nawodnienia, ulepszenie istniejącej instalacji nawadniającej oraz ulepszenie instalacji nawadniającej wraz z powiększeniem nawadnianego obszaru
 • na wykonanie ujęć wody, zakup nowych maszyn i urządzeń wykorzystywanych do nawadniania w gospodarstwie, budowy
 • zakup elementów infrastruktury technicznej niezbędnych do nawadniania.

Jaka maksymalna kwota pomocy?

Agencja informuje, że w [przypadku tego rodzaju wsparcia finansowego maksymalna kwota pomocy, jaką można otrzymać w całym okresie realizacji PROW 2014-2020 w tym obszarze, to 100 tys. zł. Wsparcie przyznawane jest w postaci refundacji części kosztów kwalifikowanych. Standardowo wynosi 50 proc., a w przypadku gdy o środki finansowe ubiega się młody rolnik, poziom dofinansowania sięga 60 proc.

Gdzie składać wnioski? 

Rolnicy mogą składać wnioski jednocześnie w dwóch obszarach. Dokumenty przyjmują biura powiatowe i odziały regionalne Agencji do 27 maja 2022 r. Dokumenty można składać osobiście, przekazywać za pośrednictwem platformy ePUAP, a także wysyłać rejestrowaną przesyłką pocztową nadaną w placówce Poczty Polskiej.

Wszelkie informacje na temat trwających oraz planowanych naborów wniosków znajdziesz poniżej. 

Zmiany w harmonogramie PROW – zobacz, które nabory niebawem ruszą!

Tymczasem już 31 marca br. ruszy nabór o Premię dla młodych rolników, zobacz szczegóły poniżej!

Premia dla młodych rolników 2022: jakie warunki w tym naborze?

Jeżeli jesteś ciekawy jakie zmiany szykują się w tym roku w ramach dopłat bezpośrednich i innych działań planowanych w harmonogramie PROW, zobacz film na YT i koniecznie zasubskrybuj nasz kanał, żeby być na bieżąco z najważniejszymi wiadomościami w branży! Po publikacji najnowszego filmu, otrzymasz powiadomienie na telefon! Serdecznie polecam i zapraszam na nasz kanał TUTAJDorota Kolasińska 
Fot. Envato Elements

Dorota Kolasińska
Autor Artykułu:Dorota Kolasińska Redaktorka portalu topagrar.pl
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
30. listopad 2023 14:12