StoryEditor

Nawet na 5 lat i także dla emerytów - ważne zmiany w kredytach płynnościowych na 2 proc.

Tydzień temu ARiMR uruchomiła limit kredytowy w wysokości 2,7 mld zł dla wszystkich banków, które mają z Agencją podpisaną umowę o współpracy. Limit dotyczy tzw. kredytów płynnościowych na 2 proc.  z dopłatą do odsetek z ARiMR zapowiadanych przez rząd. Wczoraj w zasadach ich udzielania zaszły 2 ważne dla rolników zmiany, o których warto wiedzieć starając się o taką formę wsparcia.
21.07.2023., 13:07h

Kredyt płynnościowy dla rolnika nawet na 5 lat


W czwartek 20 lipca br. w zasadach udzielania kredytów zaszły 2 ważne zmiany. Pierwsza z nich była oczekiwana i dotyczy zgody Komisji Europejskiej na okres kredytowania wynoszący 60 miesięcy, czyli 5 lat. ARiMR poinformowała banki o takiej zgodzie z Brukseli, a zatem mogą one teraz oferować rolnikom kredyt z preferencyjnym oprocentowaniem na maksymalnie 5 a nie jak dotychczas na 4 lata. Ponieważ banki zaczęły akcję przyjmowania wniosków o udzielenie tych kredytów już wcześniej, to dla tych klientów, którzy zdążyli już takie wnioski wraz załącznikami złożyć i teraz chcą wydłużyć okres kredytowania, wiąże się to z koniecznością uzupełniania dokumentacji w banku. Jak wynika z naszych informacji, pierwsze umowy są już generowane przez banki i podpisywane przez rolników.


Kredyt płynnościowy także dla rolnika - emeryta

Także 20 lipca br. resort rolnictwa poinformował o bardzo ważnej zmianie w zasadach udzielania tych kredytów, o które dopytywała i o które wnioskowała Wielkopolska Izba Rolnicza. WIR w piśmie do ministra rolnictwa Roberta Telusa z 19 lipca br. zauważa, że zmiana w ustawie o emeryturach rolniczych spowodowała, że rolnik, który przejdzie na emeryturę na prawo pozostawić sobie gospodarstwo rolne i dalej prowadzić działalność rolniczą.

- Nie widzimy zatem żadnego merytorycznego powodu, dla którego rolnik nie mógłby skorzystać z tej linii. Wielu rolników musi kontynuować działalność rolniczą, ponieważ nie ma następców. Ich gospodarstwa rolne borykają się aktualnie z takimi samymi problemami ekonomicznymi, jak gospodarstwa rolników nie będących emerytami - podkreślają rolniczy samorządowcy z Wielkopolski.

Odpowiedź na pismo WIR była bardzo szybka. Już 20 lipca br. na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pojawiły się aktualne zasady udzielania kredytów na utrzymanie płynności finansowej przez producentów rolnych (linia UP). Został uwzględniony w nich postulat WIR.

Po zmianach kredyt może zostać udzielony następującym podmiotom prowadzącym działalność określoną w rozdziale I ust. 3:

1)         osobom fizycznym:

a) posiadającym pełną zdolność do czynności prawnych oraz

b) niebędącym rencistami mającymi ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy

2)         osobom prawnym,

3)         jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej.

Jaka może być wysokość kredytu i jego oprocentowania?

Zgodnie z przepisami kwota kredytów udzielonych producentowi rolnemu nie może przekroczyć kwoty:

 1. 100 000 zł – gdy producent rolny prowadzi gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym o powierzchni nie większej niż 50 ha użytków rolnych;
 2. 200 000 zł – gdy producent rolny prowadzi gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym o powierzchni powyżej 50 ha i nie większej niż 100 ha użytków rolnych;
 3. 400 000 zł – gdy producent rolny prowadzi gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym o powierzchni powyżej 100 ha użytków rolnych.


Oprocentowanie kredytu, które płaci rolnik wynosi 2% pożyczonej kwoty w skali roku. Do tego może dochodzić prowizja banku. Jest ona uzależniona od indywidualnych warunków rolnika w danym banku. Pozostałą część oprocentowania kredytu pokrywa ARiMR.

Na co rolnik może przeznaczyć kredyt płynnościowy?

W szczegółowych zasadach udzielania kredytu płynnościowego możemy przeczytać, że może on zostać udzielony na uregulowanie zobowiązań finansowych związanych z prowadzeniem działalności rolniczej w gospodarstwie rolnym, z zastrzeżeniem ust. 5, oraz ponoszenie przez producentów rolnych bieżących nakładów przyczyniających się do utrzymania płynności finansowej poprzez zakup m.in.:

 • kwalifikowanego materiału siewnego i szkółkarskiego,
 • nawozów mineralnych, środków ochrony roślin, pasz treściwych i koncentratów paszowych dla zwierząt gospodarskich,
 • paliwa na cele rolnicze,
 • inwentarza żywego, zaliczanego zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości do środków obrotowych,
 • matek pszczelich użytkowych i reprodukcyjnych,
 • materiałów opałowych do ogrzewania szklarni i tuneli,
 • pasz objętościowych,

Kredyt nie może zostać udzielony na spłatę kredytów przeznaczonych na zakup środków trwałych nabywanych w ramach realizacji inwestycji finansowanych ze środków PROW 2007-2013 lub stanowiących koszty kwalifikowalne w ramach działań PROW 2014-2020.

W jakim banku można uzyskać kredyt płynnościowy?

Rolnicy mogą się ubiegać o kredyty płynnościowe w bankach współpracujących z ARiMR. Aktualnie są to:

 • Bank Spółdzielczy w Brodnicy,
 • Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.,
 • SGB-Bank SA,
 • BNP Paribas Bank Polska S.A.,
 • Krakowski Bank Spółdzielczy,
 • Santander Bank Polska S.A.,
 • Credit Agricole Bank Polska S.A.
Niektóre banki przyjmowały od rolników wymagane dokumenty już wcześniej by teraz po uruchomieniu limitów przez ARiMR szybciej wydawać decyzje kredytowe i podpisywać umowy. Zaczynają się żniwa i rolnicy będą mieli mniej czasu na formalności bankowe, a kredyt przyda się na pokrycie kosztów związanych ze żniwami.

Szczegółowe warunki i zasady udzielania kredytów są dostępne na stronie ARiMR.


Fot. Envato Elements
Bartłomiej Czekała
Autor Artykułu:Bartłomiej Czekała Redaktor naczelny portalu topagrar.pl, dyrektor PWR online
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
02. grudzień 2023 19:17