StoryEditor

Nie zdążyłeś wysiać poplonu? Dokonaj jego zmiany w ARiMR

Pisaliśmy o tym na naszym portalu już wielokrotnie w ostatnich tygodniach, ale w związku z licznymi pytaniami naszych Czytelników przypominamy jeszcze raz. Rolnicy, którzy nie zdążyli wysiać międzyplonu ścierniskowego do 20 sierpnia br, mogą zgłosić zmianę proekologicznego elementu zadeklarowanego we wniosku o przyznanie płatności za 2016 r.
25.08.2016., 10:08h
Możliwa zmiana we wniosku

Rok temu rolnicy też pytali o taką możliwość, jednak wówczas powodem opóźnienia w wysiewie międzyplonów była susza. Tym razem rolnikom we znaki dały się przedłużające się żniwa i oczywiste było, że jeżeli z uwagi na kapryśną nie zdążyło się zebrać ziarna i słomy na czas z pola, to trudno było wysiać międzyplony w wyznaczonym do 20 sierpnia terminie.

W związku z tym przypominamy, że tacy rolnicy mają jeszcze możliwość zmiany elementu proekologicznego zadeklarowanego we wniosku o przyznanie płatności na inny obszar proekologiczny, np. na międzyplon ozimy, który należy wysiać od 1 lipca do 1 października i utrzymywać co najmniej do 15 lutego. Można także dokonać zmiany gatunku roślin wysiewanych w mieszankach jako międzyplony lub zmiany działki, na której będzie utrzymywany międzyplon deklarowany jako EFA.

Kar nie będzie, ale...

ARiMR zapewnia, że zmiana nie będzie skutkowała nałożeniem kar administracyjnych.

 Jednakrzeprowadzenie zmiany elementów proekologicznych nie będzie skutkowało sankcjami pod następującymi warunkami:


  • procent powierzchni zadeklarowanej jako EFA po zmianie nie jest wyższy niż we wcześniej złożonym wniosku o przyznanie płatności na 2016 r. (np. jeśli we wniosku beneficjent zadeklarował 5% EFA, zmiana jest możliwa do osiągnięcia 5%); 


  • zmiany dotyczą działek będących w posiadaniu rolnika, zadeklarowanych przez niego we wniosku o przyznanie płatności za 2016 r.


O zmianach należy poinformować Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę rolnika, aby dostosować wniosek o przyznanie płatności do nowej sytuacji.

Można wskazać inny element proekologiczny


Ponadto, jeśli rolnik nie mógł wysiać międzyplonu ścierniskowego w terminie do 20 sierpnia a jednocześnie posiada w swoim gospodarstwie więcej obszarów EFA niż wymagane 5 proc., w przypadku kontroli na miejscu może wskazać inne elementy EFA w gospodarstwie (nie zadeklarowane we wniosku o płatność za 2016 r.), w celu skompensowania obszarów wskazanych we wniosku lecz nieobsianych międzyplonem.

Za niewypełnienie wymogu utrzymania obszarów proekologicznych, czyli np. brak międzyplonu w określonym terminie, na rolnika może zostać nałożona sankcja w postaci pomniejszenia płatności.


Jednocześnie ARiMR przypomina, że w przypadku, gdy rolnik beneficjent nie jest w stanie spełnić kryteriów kwalifikowalności lub innych obowiązków w wyniku działania siły wyższej lub wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności, zachowuje on prawo do wsparcia w odniesieniu do obszaru, który był kwalifikowalny w chwili przed wystąpieniem siły wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności. Taką sytuację trzeba jednak zgłosić na piśmie do kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ciągu piętnastu dni roboczych od dnia, w którym beneficjent lub upoważniona przez niego osoba są w stanie dokonać tej czynności.

oprac. bcz na podstawie ARiMR

 

Bartłomiej Czekała
Autor Artykułu:Bartłomiej Czekała Redaktor naczelny portalu topagrar.pl, dyrektor PWR online
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
01. grudzień 2023 21:59