Reklama zniknie za 11 sekund

Jesteś w strefie Premium

Nowe stawki w ekologii

Obrazek

4 lipca br. weszło w życie rozporządzenie zmieniające między innymi stawki płatności za niektóre pakiety rolnictwa ekologicznego.

Grzegorz Ignaczewski3 sierpnia 2019, 16:02
W górę poszły stawki za pakiety dotyczące upraw rolniczych, upraw paszowych oraz TUZ zarówno w okresie konwersji, jak i po. Aktualne stawki płatności ekologicznych przedstawiamy w tabeli.Wprowadzone lipcową nowelizacją stawki mają obowiązywać także do wniosków złożonych w 2019 roku. Jak czytamy w uzasadnieniu tej zmiany, zainteresowanie rolnictwem ekologicznym jest „niższe od spodziewanego”, stąd resort rolnictwa zdecydował się na podniesienie stawek.

Przy okazji dodano również możliwość uprawy w pakietach 3 i 9 „Uprawy zielarskie”, arcydzięgla litwora jako rośliny rocznej, a nie dwuletniej. Doprecyzowano również, że deklaracja ostropestu plamistego w pakietach dotyczących roślin zielarskich będzie z automatu traktowana jak deklaracja w pakiecie dotyczącym upraw rolnych. Ostropest został wiosną br. zdegradowany – tzn. nie uznaje się go za roślinę zielarską, a za zwykłą uprawę rolną (niższa stawka płatności). Nowe przepisy precyzują także kwestię obsady zwierząt, w przypadku gdy o płatność ekologiczną z tytułu upraw paszowych lub trwałych użytków zielonych wnioskuje grupa rolników, a posiadana liczba zwierząt nie zapewnia minimalnej wymaganej obsady. Dotychczas w takiej sytuacji ARiMR odmawiała płatności wszystkim wnioskującym, a teraz będzie wzywać poszczególnych rolników, by wskazali zwierzęta przynależące do konkretnych gospodarstw.

Rozporządzenie precyzuje też kwestię minimalnej wymaganej obsady (0,3 DJP/ha w starych zobowiązaniach i 0,5 DJP/ha w nowych) przy ubieganiu się o płatność za pakiety dotyczące upraw paszowych na GO oraz TUZ.

W przypadku realizacji pakietów rolnictwa ekologicznego, podane w tabeli stawki stanowią płatność dodatkową do dopłat bezpośrednich, należących się gospodarstwom ekologicznym na zasadach ogólnych. W sumie więc z dopłatami bezpośrednimi i ONW płatność przekracza niejednokrotnie 2 tys. zł/ha. gi


Picture of the author
Autor Artykułu:Grzegorz Ignaczewski
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)