StoryEditor

Pomoc dla producentów mleka i wieprzowiny od 18 lutego!

Już niedługo producenci mleka i wieprzowiny będą mogli skorzystać z dopłat unijnych, przyznanych przez Komisję Europejską jeszcze w ub. r. Agencja Rynku Rolnego przygotowuje się do przyjmowania wniosków od rolników, chociaż ostateczne wzory formularzy nie są jeszcze gotowe.
09.02.2016., 10:02h

Miesiąc na złożenie
Od 18 lutego 2016 r. do 18 marca 2016 r. w Oddziałach Terenowych ARR będzie można składać wnioski o wsparcie w sektorze mleka i wieprzowiny. Pomoc udzielana będzie w drodze decyzji administracyjnej, przez dyrektora oddziału terenowego Agencji w terminie 3 miesięcy od dnia, w którym upływa termin składania wniosków, czyli do 18 czerwca 2016 r. Środki finansowe z tytułu wsparcia zostaną wypłacone najpóźniej do 30.06.2016 r. Wniosek w najbliższych dniach ukaże się na stronie internetowej ARR.

Dla kogo dopłaty?
W przypadku producentów mleka wsparcie udzielane jest rolnikowi, który w roku kwotowym 2014/2015 wprowadził do obrotu mleko w ilości nie mniejszej niż 15 000 kg i nie większej niż 300 000 kg oraz jeśli w dniu złożenia wniosku o udzielenie wsparcia posiada co najmniej 3 krowy typu użytkowego (mleczny lub kombinowany) w wieku przekraczającym 24 miesiące, zgłoszone do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stad tych zwierząt.

Natomiast producenci świń mogą liczyć na wsparcie, jeżeli według danych zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stad tych zwierząt, w dniu 30 września 2015 r. posiadali nie więcej niż 2000 świń, w okresie od dnia 1 października 2015 r. do dnia 7 stycznia 2016 r. co najmniej 5 świń sprzedanych przez tego producenta zostało poddanych ubojowi w rzeźni oraz w okresie od 1 października do 31 grudnia 2015 r. sprzedali z przeznaczeniem do uboju co najmniej 5 i nie więcej niż 2000 świń, objętych kodem CN 0103 92 19 lub loch objętych kodem CN 0103 92 11.  dj

Aleksandra Galus
Autor Artykułu:Aleksandra Galus

redaktor, specjalista ds. automatyzacji treści

Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
30. listopad 2023 04:50