Reklama zniknie za 11 sekund

Topagrar.pl
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Finanse>Dopłaty, PROW i VAT>

Pomoc suszowa 2022: czy pieniądze trafią do rolników szybciej?

Obrazek

Związki zawodowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa apelują do ministra rolnictwa o wprowadzenia zmian w programie pomocy klęskowej. Dzięki nim jego realizacja ma być szybsza i bardziej oszczędna dla budżetu państwa. Z kolei sprawa podwyżek dla pracowników wydaje się być zamknięta. Zdaniem resortu rolnictwa wynagrodzenia osobowe w 2022 r. wzrosły o ponad 21 % w porównaniu do roku poprzedniego.

 

wk6 grudnia 2022, 10:12

Z tego artykułu dowiesz się:

 • jakich zmian w rozporządzeniu oczekuje NSZZ Solidarność z ARiMR? 
 • czy pieniądze trafią do rolników szybciej? 

Zamieszanie wokół Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa spowodowało, że sprawą zainteresowali się posłowie.

 - ARiMR jest największą agencją płatniczą w Unii Europejskiej, która w 2021 roku wypłaciła 25,8 mld środków pomocy finansowej dla Polskiej Wsi. Jaskrawą dysproporcję stanowi stosunek wartości obsługiwanych wniosków pomocowych, które średnio opiewają na kwotę 2,24 mln zł i wysokości przeciętnego wynagrodzenia pracownika agencji, które wynosi poniżej 58 000 zł brutto rocznie. Wartym zwrócenia uwagi jest fakt, że pracownicy obciążeni są coraz większą pracą na skutek wzrostu liczby programów pomocowych, braku wzrostu liczby etatów oraz licznego odchodzenia doświadczonych specjalistów do sektora prywatnego. W dalszej perspektywie, bez jednoznacznego stanowiska ministerstwa i rządu może dojść do sytuacji niewydolności agencji co bezpośrednio dotknie wszystkich interesariuszy, a w szczególności Polską Wieś – napisał do ministra rolnictwa poseł Jarosław Wałęsa.

Skala podwyżek w ARiMR

W odpowiedzi MRiRW poinformowało, że w trakcie prac nad projektem ustawy budżetowej na lata 2022-2023 uwzględniono dla Agencji łącznie wzrost wynagrodzeń osobowych o 31,1% w stosunku do wysokości wynagrodzeń zaplanowanych w ustawie budżetowej na rok 2021, czyli ujęto dodatkowe środki na wynagrodzenia dla Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w kwocie 226 110 tys. zł, z tego w roku:

·       2022 – wzrost o 18,8% w stosunku do wysokości wynagrodzeń zaplanowanych w ustawie budżetowej na rok 2021, tj. o kwotę 136 215 tys. zł,

·       2023 – wzrost o 10,4% w stosunku do wysokości wynagrodzeń zaplanowanych w ustawie budżetowej na rok 2022, tj. o kwotę 89 895 tys. zł.

W projekcie ustawy budżetowej na rok 2023 zabezpieczone zostały środki na sfinansowanie wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę w przyszłym roku.

- Dodatkowo w trakcie realizacji budżetu na rok 2022 przyznane zostały środki z decyzji Ministra Finansów przeznaczone na Pomoc Techniczną dla Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w kwocie 23 750 tys. zł, w tym 19 851 tys. zł na wynagrodzenia osobowe. Uwzględniając powyższe, wynagrodzenia osobowe w 2022 r. wzrosły o ponad 21 % w porównaniu do roku poprzedniego - napisał w odpowiedzi na interpelację wiceminister rolnictwa Ryszard Bartosik.

Co dalej z programem pomocy suszowej?

Tymczasem związki zawodowe kontynuują sprawę rozporządzenia o pomoc w związku wystąpieniem klęsk żywiołowych i żądają jego zmiany.

- W związku z dużą ilością pracy związaną z obsługą wniosków o pomoc finansową w zakresie wsparcia finansowego rodziny, której zagraża utrata płynności finansowej w związku z wystąpieniem w 2022 r. w gospodarstwie rolnym szkód spowodowanych niekorzystnymi działaniami atmosferycznymi, NSZZ "Solidarność" Pracowników ARiMR zwraca się z wnioskiem o zmianę rozporządzenia i wprowadzenie zapisów umożliwiających odstąpienie od wysłania decyzji w przypadku uwzględnienia żądania rolnika w całości. Wnioskowana zmiana umożliwi szybszą obsługę płatności – napisała Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” w ARiMR.

Zdaniem związkowców taka zmiana nie tylko przyśpieszy obsługę wniosków, zarówno dotyczących wsparcia rodziny jak i o płatność obszarową, ale również pozwoli zaoszczędzić znaczne kwoty z tytułu drukowania i wysyłki wzmiankowanych decyzji.  

- Ma to szczególne znaczenie w sytuacji kiedy Premier i Rząd apelują o oszczędności. Mamy nadzieję, że Wicepremierem Minister Rolnictw Henryk Kowalczyk rozważy wszystkie argumenty za takim rozwiązaniem i podejmie pozytywną decyzję w tym zakresie – podsumowują związkowcy.

wk

Fot. archiwumWażne Tematy

Ważne Tematy

  • Produkty Agrasklep
 • Social Media
 • top agrar Polska
 • Profitehcnika
 • Tygodnik - rolniczy
 • Elita
 • Mleko24
 • Wiom
 • Sad Nowoczesny
 • Traktorpool
 • Agrarlex
 • Agrarpogoda
 • WH
 • Ogłoszenia agro
 • Smart wieś
 • Agrarsklep
 • Strona firmowa

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)

Ważne Tematy

  • Produkty Agrasklep
 • Social Media
 • top agrar Polska
 • Profitehcnika
 • Tygodnik - rolniczy
 • Elita
 • Mleko24
 • Wiom
 • Sad Nowoczesny
 • Traktorpool
 • Agrarlex
 • Agrarpogoda
 • WH
 • Ogłoszenia agro
 • Smart wieś
 • Agrarsklep
 • Strona firmowa

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)